ZŠ Opava, Boženy Němcové

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Boženy Němcové 1317/2
Opava – Předměstí
746 01


Kontakt

+420 603 573 902

https://www.zsbnopava.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Bahenská

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 je úplnou školou s prvním až devátým postupným ročníkem. Škola má kapacitu 540 žáků, kteří jsou vzděláváni ve dvou paralelních třídách v každém ročníku. Průměrná naplněnost tříd je 27 žáků. Velkou výhodou školy je nadstandardní technické vybavení, moderní plně vybavená jazyková učebna, třídy s interaktivní tabulí, jejím příslušenstvím a moderním programovým vybavením. Škola využívá svého potenciálu ke specializaci na výuku informatiky a výpočetní techniky od čtvrtého ročníku a pro nadané žáky od šestých tříd ještě v rámci volitelného předmětu. AJ se učí od 1. třídy. Škola nabízí každoročně kolem 20 kroužků jak školních, tak ve školní družině. Pravidelně se účastníme Logické olympiády. Na naší škole funguje kroužek badatelský, deskových her, robotiky. Podporujeme žáky při vědomostních soutěžích.

Mgr. Lenka Bahenská
výchovná poradkyně
V Opavě, 13. 12. 2021

» Archiv