ZŠ Opava, Boženy Němcové

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Boženy Němcové 1317/2
Opava – Předměstí
746 01


Kontakt

+420 603 573 902

https://www.zsbnopava.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Bahenská

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2, příspěvková organizace má komplexní vzdělávací program, který pokrývá celý rozsah základního vzdělávání od prvního do devátého ročníku. S kapacitou 540 žáků rozdělených do dvou paralelních tříd v každém ročníku je škola místem, kde se každý žák může plně rozvinout.

Jedním z klíčových prvků, kterým se škola vyznačuje, je nadstandardní technické vybavení a moderní učební prostředí. Škola disponuje plně vybavenou jazykovou učebnou, interaktivními tabulemi ve třídách a moderním programovým vybavením. Toto prostředí vytváří optimální podmínky pro efektivní výuku a rozvoj dovedností žáků v oblasti informatiky a výpočetní techniky.

Výuku informatiky a výpočetní techniky začíná již ve čtvrtém ročníku, což umožňuje žákům postupně rozvíjet své schopnosti v tomto oboru. Pro zájemce od sedmých tříd je navíc k dispozici volitelný předmět, který dále prohlubuje jejich znalosti a dovednosti v oblasti IT. Anglický jazyk je vyučován od první třídy, což přispívá k celkovému jazykovému rozvoji žáků a připravuje je na mezinárodní komunikaci. Od čtvrté třídy mají žáci dramatickou výchovu, kde rozvíjí svoji všestrannou osobnost přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání, nabývání životní zkušenosti společným řešením problému (situace) nejen intelektem, ale i intuicí, a to se zapojením těla a emocí.

Každoročně škola organizuje kolem dvaceti kroužků ať už ve školních prostorách či ve školní družině. V této nabídce jsou kroužky, které jsou pečlivě zaměřeny na rozvoj různých dovedností a zájmů žáků – umělecké, kreativní, hudební, sportovní, badatelské, jazykové, technologické. Tato rozmanitost poskytuje prostor pro individuální růst a objevování nových talentů. V rámci školních kroužků mají žáci možnost zapojit se do badatelského kroužku, který podporuje jejich analytické a výzkumné schopnosti. Pro milovníky deskových her je k dispozici kroužek věnovaný právě těmto společenským aktivitám, posilujícím strategické myšlení a týmovou spolupráci. Pro technologické nadšence pak škola nabízí kroužek robotiky, kde mohou žáci zkoumat svět programování a automatizace. Školní družina je dalším místem, kde se konají kroužky s důrazem na rozvoj kreativity a dovedností. Od výtvarného umění až po sportovní aktivity, žáci mají možnost vybrat si kroužek podle svých zájmů a sklony. Tato široká škála nabídek nejenom obohacuje volný čas žáků, ale také podporuje jejich celkový rozvoj a sebevyjádření.

Pro zájemce a motivované žáky škola poskytuje možnosti aktivního zapojení v rámci školního života. Jednou z těchto příležitostí je účast ve školním parlamentu, kde mohou žáci přinést své nápady, připomínky a aktivně se podílet na rozhodování týkajícím se školního prostředí.

Pro ty, kteří se chtějí vyjádřit skrze psaní a novinářskou činnost, je otevřena možnost zapojit se do tvorby školního časopisu "Podlavičník". Tato iniciativa podporuje žáky v rozvoji jejich kreativního psaní, redakčních dovedností a poskytuje prostor pro sdílení jejich pohledů, nápadů a zážitků s celou školní komunitou.

Účast na Logické olympiádě je pravidelná. Podpora žáků při vědomostních, uměleckých nebo sportovních soutěžích dále posiluje jejich rozvoj. Tímto způsobem škola nejenom vytváří prostor pro vzdělání, ale také podporuje široké spektrum zájmů a dovedností, které budou žákům nápomocné v jejich budoucím životě.

Ve škole se věnujeme i ranému rozvoji žáků, a proto již od 1. a 2. třídy vybíráme talentované žáky, kteří mají možnost účastnit se speciálních hodin zaměřených na rozvoj matematických dovedností, logického myšlení a kreativity. Tato diferenciovaná výuka umožňuje žákům postupovat vlastním tempem a prohlubovat své schopnosti pod vedením zkušených pedagogů.
 

Mgr. Lenka Bahenská
výchovná poradkyně
V Opavě, 4.1.2023

» Archiv