Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Žižkovo náměstí 186
Rakovník
269 01


Kontakt

+420 313 251 311

https://gzw.cz

Redaktoři

  • Mgr. Kateřina Čermáková

Naše gymnázium klade důraz nejen na přípravu studentů k vysokoškolskému studiu. Samozřejmostí je také podpora ze strany vyučujících v jejich všestranném rozvoji. K jednotlivcům přistupujeme individuálně, respektujeme jejich specifické potřeby a zájmy. Vycházíme jim vstříc a nabízíme ve vzdělávacím procesu nadstandardní možnosti k jejich dalšímu osobnostnímu růstu.

Dlouhodobě a cíleně se zaměřujeme na soustavnou podporu nadaných a talentovaných studentů. Snažíme se zapojovat je do celé řady aktivit, projektů, nabízet jim příležitosti, jak prohlubovat znalosti a dovednosti pro další vzdělávání i úspěch v praktickém životě.

Ve 3. ročníku a septimě pracují s odbornými materiály a provádějí vlastní výzkumné šetření v rámci ročníkové práce. Ti nejlepší jsou potom navrženi na přehlídku SOČ, kde se každoročně umisťují na předních příčkách.

Od 3. ročníku si studenti mají možnost volit ze seminářů dle vlastního uvážení tak, aby rozvíjeli vědomosti a znalosti z oborů, které je nejvíce zajímají. 

Studenti mají k dispozici rovněž rozsáhlou studovnu, kterou jsme nově zrekonstruovali a zmodernizovali. Postupně ji obohacujeme o nové knihy, encyklopedie i učebnice, audioknihy a časopisy.

Jednou za dva roky nabízíme studentům ve spolupráci s Mensou ČR měření IQ, které je velmi vyhledávané.

Funguje u nás také řada kroužků, jež si kladou za cíl rozšířit vědomosti a obohatit studenty o nejnovější pohledy na jednotlivé obory. Krom těch klasických u nás probíhá třeba kroužek šachový nebo diskuzní, jenž vedou sami studenti – volí si témata ke společné debatě, zvou si zajímavé hosty nebo třeba využívají možnosti navštívit v rámci něj Senát PČR nebo simulovat zasedání Evropského parlamentu.  

Zapojili jsme se do celé řady projektů, za všechny zmíníme Erasmus +, Operační program J. A. Komenský, projekt Světová škola, Česko-německý fond budoucnosti – Super omnia vincit veritas atd. 

Rovněž realizujeme několik jazykových kurzů spojených s výjezdy do zahraničí, nebo dokonce dlouhodobější jazykové pobyty. Namátkou jsme v posledním roce navštívili Německo, Rakousko, Švýcarsko, Anglii, Itálii nebo Bosnu a Hercegovinu a zájemci strávili několik měsíců na střední škole v Německu, Francii, ale také třeba v Norsku nebo americkém Texasu.

Jindy v rámci navázaných dlouhodobých spoluprací alespoň realizujeme videokonference se studenty ze zahraničních škol, během nichž se velmi dobře ověřuje úroveň nabitých jazykových kompetencí. 

Používáme také i-nástěnky. Jsme součástí Národního plánu obnovy, spolupracujeme s Centrem pro talentovanou mládež, s organizací Poznej povolání a jsme rovněž Školou udržitelného rozvoje.

V rámci projektových dnů simulujeme reálné volby dle toho, které v naší zemi právě probíhají. Slavíme Den jazyků i Den Země. Studenti se účastní výtvarné soutěže o novoročenku roku a ostatní potom hlasují, která získá prvenství a bude tištěna jako ta oficiální na následující kalendářní rok.

Naši studenti sklízejí úspěchy na soutěžích všech úrovní, napříč všemi kategoriemi. Tradičně bodují v Logické olympiádě, Matematickém klokanovi, Pythagoriádě, Přírodovědném klokanovi, v Matematické olympiádě, Fyzikální olympiádě, Chemické olympiádě, loví Bobříka informatiky, znalosti ověřují i v Biologické olympiádě, své reprezentanty máme také v ekologických soutěžích – např. Příroda, v níž žijeme, Vánoční kapr nebo Botanická soutěž, přední příčky patří našim studentům také v Astronomické, Ekonomické či Mediální olympiádě. Naši zástupci nechyběli ani na postupu do Mezinárodního kola geografické olympiády.

Soutěží také v jazykových soutěžích – samozřejmostí je účast v Olympiádě z českého jazyka, ale také Olympiády z němčiny, angličtiny nebo španělštiny.

Postoupili navíc do Grandfinále Prezentiády či Mezinárodní středoškolské Moot Court, kde připravovali v simulovaném soudním procesu písemný právnický text.

Daří se jim i v literárních soutěžích, naposledy např. v Čapkovinách nebo v Souboji čtenářů. Zastoupeni jsme byli také v kreativní soutěži Map populi.

Realizujeme enviromentální kurz, studenti se účastní geologického bloku, navštěvujeme muzea, výstavy, přednášky, exkurze, v rámci Klubu mladého diváka i mimo něj jsme pravidelnými návštěvníky i divadelních představení.

Každý rok před vánočními prázdninami studenti chystají Sami sobě – sled vlastních scének a vystoupení, během nichž se představí každá třída a ostatním předvede to, co ve svém volném čase nacvičila nebo nastudovala.

Nevyhýbáme se ani sportu – studenti reprezentují školu ve stolním tenise, basketbalu, ale třeba také v plavání.

Důležitý je pro nás i sociální rozvoj studentů. V době svátků navštěvují domovy pro seniory, oddělení LDN v místní nemocnici, dopisují si s opuštěnými seniory. Pro děti z MŠ připravují mikulášské vystoupení. Pomáhají s prodejem během „srdíčkových dnů“ organizaci Srdce na dlani. Účastní se potravinových sbírek, např. projektu Sváča do škol aj.

Spolupracujeme také s mnoha vysokými školami. Jsme fakultní školou pro ČVUT, Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, pro ZČU, pro UK Přírodovědeckou a Farmaceutickou fakultu.

Naše škola je místem, kde se nejen vzdělává, ale také přirozeně rozvíjí, kde se vzájemně obohacujeme a kam se všichni rádi vracíme.

Mgr. Kateřina Čermáková
učitelka a kariérová poradkyně
V Rakovníku, 12. května 2024

» Archiv