Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Žižkovo náměstí 186
Rakovník
269 01


Kontakt

+420 313 251 311

https://gzw.cz

Redaktoři

  • Mgr. Kateřina Čermáková

Naše škola se zaměřuje na všestranný rozvoj žáků a na podporu talentovaných žáků. Gymnázium Zikmunda Wintra je čtyřletá i osmiletá všeobecně vzdělávací instituce, která připravuje absolventy především ke studiu na vysoké škole. Úspěšnost přijetí na VŠ je každoročně velmi vysoká, a to na prestižní vysoké školy nejen v ČR.

Škola získala nejvyšší možné ocenění v oblasti environmentální výchovy Škola udržitelného rozvoje 1. stupně a je také držitelem označení e-Twinningová škola.

Jsme rovněž fakultní školou FEL ČVUT Praha, Přírodovědecké fakulty UK, také Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a partnerem VŠCHT Praha. Úzce spolupracujeme i s dalšími vysokými školami a vědeckými institucemi. Jsme partnerská škola IKAP II Středočeského kraje. Velmi aktivní jsme také v oblasti mezinárodní spolupráce.

Naši studenti se pravidelně účastní mnoha soutěží, exkurzí i projektů.

Zaujímáme každoročně přední místa v programu Excelence středních škol, tj. hodnocení škol podle výsledků v soutěžích. Nadto se pravidelně zúčastňujeme Prezentiády, logické olympiády, ekonomické olympiády, astronomické olympiády a mnoha dalších podobně zaměřených akcí.

Jazykově nadaní student mohou volit hned mezi několika cizími jazyky, konkrétně  angličtinou, němčinou, francouzštinou, ruštinou, španělštinou nebo latinou.

Všichni studenti 3. ročníků mají povinnost vypracovat a následně obhájit svoji ročníkovou práci. Ty nejlepší z nich se potom prezentují v rámci SOČ, kde mnohé dosáhly značného úspěchu.

Od třetího ročníku se žáci navíc profilují výběrem volitelných předmětů formou seminářů.  Pořádáme adaptační, lyžařské, sportovní a environmentální kurzy. Studenti mají možnost realizace v mnoha zájmových kroužcích (fyzikální, biologický, výtvarný, sportovní, latina aj.) nebo se mohou zapojit do Klubu mladých diváků.

Mgr. Kateřina Čermáková
vyučující českého jazyka a literatury, kariérová poradkyně
V Rakovníku, 2. 3. 2022

» Archiv