ZŠ Burešova, Praha 8

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Burešova 1130/14
Praha 8 – Kobylisy
182 00


Kontakt

+420 286 880 955

http://www.zsburesova.cz

Redaktoři

  • Mgr. Linda Tesaříková

ZŠ Burešova je základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a informatiky. Škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu „Dobrý start“, jehož prioritou jsou pěstování dobrých vzájemných vztahů mezi dětmi, angličtina od 1. ročníku, povinně volitelná němčina, francouzština nebo španělština pro všechny děti od 7. ročníku s možností výjezdů do zahraničí, samostatné předměty informatiky ve všech ročnících, využití informačních a komunikačních technologií i v ostatních předmětech, výchova ke zdravému životnímu stylu, vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a zvláště vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných žáků. Škola cíleně vyhledává a diagnostikuje nadané děti a pracuje s nimi. Umožňuje jim účast v různých soutěžích, akceleraci a obohacování učiva.

Mgr. Linda Tesaříková
učitelka 1. stupně ZŠ,
koordinátor pro nadané a mimořádně nadané děti
V Praze, 2. 1. 2022

» Archiv