ZŠ Zeleneč (okr. Praha-východ)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kasalova 454
Zeleneč
250 91


Kontakt

+420 281 865 059

https://www.zszelenec.cz/

Redaktoři

  • Ing. Kristýna Laníková

Naše škola se nově zaměřuje na podporu vzdělávání nadaných žáků na prvním stupni. V rámci podpory nadaných žáků pracujeme s pracovním sešitem Koumák ve všech ročnících prvního stupně. Tento pracovní sešit funguje jako rozšíření učiva obohaceného o logické uvažování a složitější zadání pro nadané děti.

Naši žáci se tento rok zúčastnili Logické olympiády a dalších soutěží, jako je Matematický klokan, Matematická olympiáda, hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR aj.

Tento rok jsme poprvé provedli IQ testování přímo na naší škole organizované Mensou ČR. Z celkového počtu 80 testovaných nám vyšlo 31 nadaných žáků.

Od příštího roku plánujeme zavést prostupnost mezi ročníky jednou týdně na jednu vyučovací hodinu pro nadané žáky v určitém předmětu, ve kterém nadaní žáci vynikají.

Naše škola dále od nového školního roku otevře Klub deskových her a nadaných dětí. Tento volnočasový kroužek nabídne nadaným žákům možnost rozvíjet se ve skupinách se staršími žáky. V rámci kroužku hrajeme deskové a logické hry dle zájmu dětí, dále pracujeme se sešitem Koumák v návaznosti na práci v rámci vyučování. V klubu se zaměříme i na logické hádanky a případy s komisařem Vrťapkou pro podporu čtení s porozuměním. V rámci rozvoje matematických dovedností pracujeme s metodou Abaku. Do klubu zahrneme i různé zajímavé přednášky a návštěvy z různých oborů, jako vzdělávací činnost.

Ing. Kristýna Laníková
garant vzdělávaní nadaných žáků v rámci ŠPP
V Zelenči, 28. 6. 2022

» Archiv