ZŠ Jihlava, Seifertova 5, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Seifertova 1426/5
Jihlava
586 01


Kontakt

+420 565 598 712

https://zsseifertova.ji.cz

Redaktoři

  • Mgr. Marie Vyhnanovská
  • Mgr. Zdeněk Wohlhöfner

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Základní škola Seifertova je kapacitně jednou z největších v Jihlavě, poskytuje základní vzdělávání zhruba 930 žákům. Škola je velmi dobře na vzdělávací roli připravena, a to ve všech hlediscích – vzdělávacím, materiálním, personálním. Neustále se snaží zkvalitňovat výuku tak, aby žáci vycházející ze školy byli co nejlépe připraveni na další studia a život.

Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „Brána do světa“. Ten byl vytvořen pedagogickým týmem a je průběžně doplňován a obohacován. Jeho strategie umožňuje i práci se žáky se spec. vzdělávacími potřebami a nadanými dětmi.

Vazbu mezi vedením školy, pedagogy a žáky zajišťuje výborně fungující školní parlament, jehož členy jsou zástupci žáků ze tříd. Ti se také podílejí na organizování života školy.

Na škole je v každém ročníku jedna sportovně zaměřená třída, konkrétně na lední hokej, moderní gymnastiku a synchronizované bruslení. Sportovci těchto tříd dosahují pravidelně výborných výsledků a reprezentují na celostátní úrovni. Spolupracujeme také s jinými sportovními oddíly (atletika, karate).

Ve školním roce 2021/2022 proběhlo testování intelektu zájemců z řad žáků 3. a 4. tříd. Pro nadprůměrně nadané děti bude od školního roku 2022/2023 otevřen klub nadaných dětí – jedna hodina v rámci vyučování. Kapacita kroužku bude maximálně 15 dětí. Žáci se pod vedením zkušené pedagožky budou věnovat zábavným činnostem pro rozvoj logického uvažování, verbálního vyjadřování, rozšiřování všeobecného přehledu atd.

Mgr. Marie Vyhnanovská
školní psycholog
V Jihlavě, 29. 6. 2022

» Archiv