ZŠ Mladá Boleslav, Dukelská 1112, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dukelská 1112
Mladá Boleslav
293 01


Kontakt

+420 326 211 170

https://www.5zsmb.cz

Redaktoři

  • Mgr. et Mgr. Josef Suchánek

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Kapacita školy je 520 žáků. Jsme ŠKOLA PLNÁ POHYBU. Snažíme se jít stále vpřed, pracovat na sobě, vztazích i přizpůsobovat vzdělávání době, ve které žijeme. Snažíme se vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti. Jsme zapojeni do projektu Škola podporující zdraví, Rodiče vítáni, Fairtradové školy a dalších. Absolvovali jsme jako škola projekt formativního hodnocení, které se snažíme zavádět napříč všemi ročníky.  Naše motto, které si půjčujeme od Karla Čapka, zní: „Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, je toho dost pro největší pýchu vychovatelů.“

Děti (2.–5. třída) v naší škole mohou navštěvovat Klub nadaných dětí Mensa Zvědálek, který probíhá každý týden. Vedle Zvědálka nabízíme každoročně i jiné kroužky pro prvostupňové (např. Malý Vědec, Kutil Junior, Základy programování a robotiky) i druhostupňové děti (např. Umělecký kroužek – výtvarné umění, Zdravotnický, Střelecký kroužek).

Tradičně probíhají na škole projektové dny, kde se snažíme děti aktivně zapojovat do učení se skrze zkušenost a souvislosti – loni např. ekotéma VODA.

Ve škole se snažíme i ve spolupráci se školní psycholožkou budovat bezpečné prostředí pro všechny děti, i ty nadané, které jsou specifické. Pracujeme na klimatu třídy a školy. Učitelé mají možnost nadané děti konzultovat s ŠP a podporovat je v rámci PO 1. stupně či dalších, pokud mají zprávu z PPP. Téma nadaných dětí hodláme otevřít s učiteli i rodiči na rodičovské kavárně.

PhDr. Zuzana Knesplová
školní psycholožka
V Mladé Boleslavi, 14. 9. 2022

» Archiv