Gymnázium Příbram, Legionářů 402

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Legionářů 402
Příbram
261 02


Kontakt

+420 326 531 139

https://gympb.cz

Redaktoři

  • Ing. Iva Šmídová

Gymnázium Příbram je školou s dlouholetou tradicí – patří mezi nejstarší školy ve Středočeském kraji. Celých 150 let má stále všeobecné zaměření a velmi úspěšně připravuje žáky pro vysokoškolské studium. Gymnázium zajišťuje osmiletý a čtyřletý denní studijní cyklus.V současné době nabízíme studentům 52 volitelných předmětů.

Gymnázium je velmi aktivní školou zapojenou do značného množství zahraničních a tuzemských projektů. Mezi ty zahraniční patří ERASMUS+, DofE (Mezinárodní cena Vévody z Edinburghu), Evropské literární dobrodružství či Přidružené školy UNESCO. Z těch tuzemských je to například Jak se dělá televize s ČT, Festival svobody, charitativní akce Pečeme dobro či Příběhy našich sousedů.

Podporujeme mezinárodní výměny žáků a jsme aktivním pořadatelem odborných exkurzí a zahraničních jazykových zájezdů stejně jako mnohých odborných debat na půdě naší školy.

Z volnočasových aktivit patří k těm nejvýraznějším GymBand, školní orchestr sestávající z alt a tenor saxofonů, klarinetů, trubek, trombónů,bicích, klavíru, basové kytary a kytary a GymTV, jejíž redaktoři/reportéři nejen připravují pravidelné měsíční školní zpravodajství, ale spravují také webové stránky školy.

Gymnázium se snaží podporovat nadané žáky školy individuálním přístupem a nabízí jim účast v řadě tuzemských i zahraničních projektů. Podporuje jejich pravidelnou účast na olympiádách a soutěžích, ve kterých žáci dosahují vynikajících výsledků. Stejně tak se ale snažíme podporovat aktivity nesoutěžního charakteru zaměřené na podnětné trávení volného časy, mezi které patří i Klub nadaných dětí při Gymnáziu Příbram.

Ing. Iva Šmídová
V Příbrami, 29. 9. 2022

» Archiv