Gymnázium Žďár nad Sázavou

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Neumannova 1693/2
Žďár nad Sázavou
591 01


Kontakt

+420 566 653 812

https://www.gymzr.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lukáš Bořil

Naše gymnázium se zaměřuje nejen na kvalitní a zodpovědnou přípravu studentů ke studiu na
všech typech vysokých škol, ale také na rozvoj dobrých vzájemných vztahů mezi pedagogy a
studenty. Snažíme se rozvíjet nadání a individuální zájmy studentů jak širokou nabídkou
volitelných seminářů (odkaz na aktuální nabídku seminářů zde: Průvodce volbou seminářů), tak
každoroční pestrou nabídkou zájmových kroužků. Ve školním roce 2023/2024 fungovaly tyto
kroužky: Fotografický kroužek, Teraristický kroužek, Kroužek 3D tisku, Kroužek programování,
Historický klub, Astronomický kroužek, pozn. Astronomický kroužek vedou naši studenti ve
spolupráci s městem apod. Nabídka kroužků se každý rok mění podle zájmů studentů.

Studenti se během studia účastní sportovních kurzů (lyžařský, vodácký, plavecký) a osobnostně
rozvojových kurzů (Kurz GO! pro 1. ročník, Kurz PULZ pro sextu, adaptační dny pro primu).

Důležitým projektem na naší škole je projekt Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Ve
školním roce 2023/2024 dokončilo bronzovou či stříbrnou úroveň 29 studentů – dofáků (odkaz).
Projekt DofE vnímáme jako důležité místo pro rozvoj talentů. Zapojený student si volí cíl ve třech
oblastech: v dovednosti, pohybu a dobrovolnictví a v těchto třech aktivitách se rozvíjí.

Aktivně se zapojujeme do projektu Erasmus +, kde mají studenti možnost vycestovat, poznat
jiné země, zvyky a zlepšovat své komunikační dovednosti v cizích jazycích. Ve školním roce
2023/2024 byli studenti například v Turecku, Slovinsku, Portugalsku, Španělsku, Francii.
Proběhlo několik skupinových mobilit, novinkou ovšem bylo i několik měsíčních či 14denních
individuálních mobilit (Německo, Turecko, Slovinsko, Francie, Portugalsko). Studenti sami nebo
ve dvojici studují zhruba 1 měsíc na škole v zahraničí. Mezi studenty je o tyto zahraniční pobyty
velký zájem. Mezi další projekty, kterých jsme se v letošním školním roce účastnili patří například
Projekt iCreArte, Projekt Education for Sustainable Development, Operační program J. A.
Komenský.

Organizujeme pro studenty také exkurze (Nemocnice Nové Město na Moravě, Senát ČR,
Poslanecká sněmovna ČR, případně místní firmy) a vzdělávacích zahraničních výjezdů (Londýn,
Normandie, Alicante).

Každoročně se naši studenti úspěšně účastní řady olympiád (Logická, Matematická, Fyzikální,
Chemická, Biologická, Zeměpisná, jazykové olympiády, ale také například i Lesnická olympiáda
či Ekonomická olympiáda). I tento školní rok máme celou řadu úspěchů v krajských kolech i
celostátních kolech. Skupina studentů ze 3. ročníku se tento školní rok zúčastnila soutěže
Navrhni projekt, ve které se dostala až do celostátního kola, které nakonec studenti vyhráli
(odkaz). Skupina studentů ze 2. ročníku vyhrála se svou politickou analýzou Turecka krajské kolo
soutěže EuropaSecura a dostala se do celostátního kola. Úspěchy jsme měli také ve
Středoškolské odborné činnosti, soutěži Matematický klokan, 3Déčkuj a další (více o úspěších
v soutěžích zde). Žáci kvarty se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů, vytvořili
dokumentární film, který následně prezentovali v Jihlavě.

V rámci individualizace výuky a rozvoje nadání podporujeme studenty v účasti na stážích na VŠ
či na pracovištích Akademie věd. Tento rok se stáží účastnily 3 studentky.

V tomto školním roce se také podařilo často zvát do vyučovacích hodin odborníky, zejména přes
projekt Den pro školu či Jedu vědu. Odborníků se tento školní rok u nás vystřídalo víc jak 10.
I v tomto školním roce složilo mnoho studentů mezinárodní jazykovou zkoušku (43 studentů
FCE, 17 studentů CAE, 3 studenti Goethe-Zertifikat B2).

Mezi další aktivity v tomto školním roce patří např. Anglické divadlo, Street Art, Poslancem na
jeden den, Hispánsko-frankofonní dny, školní akademie, Májový koncert studentů gymnázia,
Sbírka ke dni válečných veteránů, účast na charitativních sbírkách, zájezdy do divadel v Praze a
Brně. Ve škole funguje Rada studentů a 3 studentské týmy pomáhající s přípravou adaptačních
kurzů pro nové studenty.

Mgr. Lukáš Bořil
výchovný poradce
Ve Žďáře nad Sázavou 12. června 2024

» Archiv