Masarykovo klasické gymnázium, Říčany

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Táborská 1685/47b
Říčany
251 01


Kontakt

+420 323 632 590

http://mkg.cz

Redaktoři

  • Ing. Matouš Staněk

„Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.“ Aristoteles

Masarykovo klasické gymnázium je soukromá osmiletá škola s dlouholetou tradicí, která se snaží vytvořit optimální podmínky pro rozvoj vědomostí a dovedností našich žáků, ale i celé osobnosti studenta. K tomu napomáhá rodinné prostředí školy, přátelští učitelé zapálení pro svůj obor, mladý pedagogický sbor s vyrovnaným poměrem mužů a žen a poloha budovy v klidné části města. Součástí školního areálu je velká zahrada. Dbáme na aprobovanost a odbornost vyučujících a podporujeme systematické další vzdělávání pedagogů.

Cílem školy je rozvoj osobnosti žáků, přičemž se klade důraz na osobní zodpovědnost žáků, dále pak na zodpovědnou přípravu k maturitní zkoušce a přijímacímu řízení na VŠ. Vedeme žáky k rovnému a tolerantnímu přístupu nejen mezi sebou, ale i k ostatním lidem ve společnosti. Školu navštěvuje 240 žáků, což umožňuje individuálnější přístup vyučujících.

Práce s nadanými žáky

Každý žák je nadán určitým směrem, proto se škola snaží již od septimy nabízet takové semináře, které rozvíjí nadání a specializaci žáků. V rámci rozvíjení svých schopností si žáci mohou vybrat z nabídky 12 volitelných seminářů. Semináře se otvírají i v případě nízkého zájmu studentů, což dále rozšiřuje možnost individuálního přístupu vyučujících.

Naši studenti každoročně dosahují výborných výsledků v olympiádách a soutěžích (olympiády – Logická, Matematická, Biologická, Dějepisná, AJ, FJ, NJ, ČJ, dále Pythagoriáda, Pangea, Klokan, Pišqworky, Fyziklání a další). Jsme v programu Excelence středních škol. Vybraní žáci se účastní Talentové akademie Fyzikálního ústavu AV ČR, dále i SOČ. Náš tým nadšenců pro robotiku několikrát vyhrál Robosoutěž pořádanou ČVUT a mnoha dalších podobně zaměřených akcí se naše škola účastní. Žáci se mohou zapojit do šachového kroužku nebo do kroužku deskriptivní geometrie. Studenti si sami organizují 1–2× za 14 dní schůzky, kde se věnují deskovým a logickým hrám.

Ing. Matouš Staněk
zástupce ředitelky
V Říčanech, 19. 10. 2022

» Archiv