Sunny Canadian International School – Základní škola a Gymnázium, s.r.o., Jesenice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Straková 522
Jesenice
252 42


Kontakt

+420 734 827 106

https://www.sunnycanadian.cz

Redaktoři

  • PhDr. Kateřina Kožnarová

Sunny Canadian International School je soukromá mezinárodní škola v Jesenici u Prahy. Navštěvuje ji přes 600 dětí, žáků a studentů a poskytuje bilingvní vzdělání od mateřské školy až po maturitu. 

Výuku předmětů v anglickém jazyce zajišťují pedagogicky aprobovaní rodilí mluvčí, přičemž tato výuka přesahuje požadavky českého kurikula, hloubkou i rozsahem. Na 1. stupni je výuka rozšířena o velmi propracované a kvalitní kurikulum kanadské provincie Alberta, na druhém stupni ZŠ a na gymnáziu je součástí našeho ŠVP cambridgeské kurikulum. V současné době studenti gymnázia studují v tzv. AP programu (Advanced Placement), jehož kurzy jsou ukončovány mezinárodními oborovými zkouškami na úrovni prvního ročníku amerických vysokých škol.

Škola poskytuje bezpečné, podnětné a stimulující prostředí, kde se děti rozvíjejí jak po stránce sociální, emocionální, fyzické, tak po stránce jazykové. V dětech je pěstován pozitivní vztah k vědomostem a osobnímu růstu, škola cíleně podporuje vzdělávání v multikulturním prostředí, používá pestré a efektivní moderní metody výuky a zároveň klade důraz na outdoorové aktivity a výuku v přírodě.

Péče o nadané žáky je naším společným cílem a dlouhodobou vzdělávací prioritou. Všichni žáci procházejí zevrubným screeningem. Na základě screeningu se s každým dítětem sejde předem určený člen týmu péče o nadané, který zmapuje představy rodiny a žáka o péči o nadání a zaznamená klíčové vstupy nutné k vytvoření plánu rozvoje nadání, včetně možného standardizovaného testování. Tým péče o nadané kontaktuje příslušné vyučující a společně vytvoří akční plán rozvoje nadání pro konkrétního žáka z pohledu konkrétních forem rozvoje nadání. Škola aktivně vytváří příležitosti pro diferenciovanou výuku a naplňování potenciálu v následujících oblastech: akademické zájmy a leadership, technologie a inženýrství, umění a sport.

PhDr. Kateřina Kožnarová
ředitelka školy
V Jesenici, 24. 6. 2022

» Archiv