ZŠ Blatenská, Horažďovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Blatenská 540
Horažďovice
341 01


Kontakt

+420 376 512 514

http://www.zsblatenska.horazdovice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Petr Curko

ZŠ Blatenská je jednou ze dvou škol v Horažďovicích – relativně malém městě na břehu zlatonosné řeky Otavy. Součástí našeho pracovního kolektivu je i poměrně velký tým speciálních pedagogů, kteří se v rámci ZŠ speciální věnují žákům s velmi vážnými výchovně-vzdělávacími specifiky (poškození mozku, kvadruplegie apod.). Víme ale, že cílená pozornost by měla být věnována i žákům nadaným. Výuku se snažíme obohatit projektovými dny a speciálními akcemi typu rýžování zlata, Den Země či naučnými historicko-přírodovědnými exkurzemi do jiných států.

Se svou milou kolegyní (výchovnou poradkyní a metodičkou prevence) se snažíme o cílené vyhledávání nadaných žáků a také o soustavnou práci s nimi. K hlavnímu monitoringu patří testování žáků při přestupu z prvního na druhý stupeň. Kromě individuální práce se žáky na jednotlivých předmětech se snažíme o rozvoj jejich potenciálu především formou kroužků a účasti na soutěžích. Z hlavních kroužků můžeme jmenovat přírodovědný (aplikace badatelského vyučování) a multimediální (práce s multimediálním obsahem, úvod do programování). Ze soutěží si celkem pravidelně vozíme krásná umístění (např. republikové vítězství v soutěži CO2 liga či postup do republikového finále soutěže Brloh – Brněnská logická hra).

ZŠ Blatenská také vytvořila koncepci pro práci s nadanými žáky, kterou najdete v sekci Dokumenty.

Mgr. Petr Curko
učitel přírodopisu a chemie
V Horažďovicích, 20. 9. 2022

Z Horažďovic až na samotný konec světa

10.2.2024

Během listopadu se školní schránka začala po delší době opět plnit pohledy a dopisy z ciziny, jelikož jsme se rozhodli znovu zapojit do projektu s názvem postcrossing. Ten je založený na poměrně jednoduchém konceptu. Na celém světě se nachází celá řada sběratelů pohlednic, kteří touží po neustálém rozšiřování svých sbírek. Pokud se někdo rozhodne dobrovolně propadnout této vášni, je třeba se nejprve zaregistrovat na internetových stránkách www.postcrossing.com. Celý proces funguje tak, že registrovaný uživatel postcrossingu zašle náhodně vylosovanému cizinci svou pohlednici s několika větami v angličtině. Jakmile daný uživatel pohlednici obdrží, úplně jiný sběratel zašle původnímu odesílateli pohlednici svou. Tento originální princip vnáší do postcrossingu zajímavý prvek překvapení, protože uživatel až do otevření své schránky neví, jak daleko k němu nový pohled putoval. Ve školním prostředí pak postcrossing přináší benefity v podobě praktického procvičování anglického jazyka nebo poznávání cizích kultur neotřelým způsobem. Ostatně – kde jinde by se člověk mohl dozvědět například o detailních postupech při lovu krevet v Severním moři. Pokud hledáte nový koníček, neváhejte a do postcrossingu se zapojte také.


» Archiv