ZŠ Blatenská, Horažďovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Blatenská 540
Horažďovice
341 01


Kontakt

+420 376 512 514

http://www.zsblatenska.horazdovice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Petr Curko

ZŠ Blatenská v Horažďovicích je školou spolupracující s Mensou Česko již druhým rokem. Za
tuto dobu jsme se v práci s nadanými žáky výrazně posunuli vpřed. Kromě podpory žáků během
klasické výuky se zaměřujeme především na rozvoj zájmového vzdělávání a podporujeme žáky
v účasti na celé řadě soutěží a olympiád.

Před odchodem na letní prázdniny si pokaždé velmi pozorně vyslechneme poptávku ze strany
žáků, abychom jim na začátku září mohli nabízet aktivity, o které je na škole velký zájem. Tímto
způsobem u nás vznikl například Florbalový kroužek, k jehož hlavním cílům patří rozvoj
sportovních dovedností a týmového ducha. Fyzicky se naši žáci mohou dále realizovat na
Tanečním kroužku, kde se aktuálně žákyně připravují na soutěž v aerobiku, nebo v kroužku
Mažoretek, v rámci kterého se kromě tanců s hůlkami či pompony začal objevovat kankán či
čertovský taneček. Hudebně nadaní žáci se pak doslova zamilovali do kroužku Hudebního, díky
němuž se již některé děti naučily hrát i dvojhlasně. Na kroužku Kytary se zase pilují dovednosti
akordického kytarového doprovodu a zpěvu country, lidových a populárních písní. Široké
úsměvy při práci jsou k vidění na kroužku Keramiky, kde se naši žáci seznamují s principy
modelování z keramické hlíny. Další žáci ochotně navštěvují kroužek Mladý záchranář, díky
kterému se letos mohli podívat i na záslužnou práci profesionálů z horažďovické nemocnice.
Starší žáci ze 2. stupně pak mají možnost docházet na kroužek 3D tisku, kde se učí modelovat
v programu Tinkercad a tisknout na 3D tiskárnách od známé české firmy Průša Research. Práce
s mikroskopem či principy badatelského vyučování jsou rozvíjeny na Přírodovědném kroužku
a základy finanční gramotnosti a ekonomických principů si mohou žáci otestovat na chodu
žákovské firmičky v rámci kroužku Podnikatelského. Na závěr je třeba ještě zmínit kroužek
Matematiky a kroužek Českého jazyka, které slouží k přípravě žáků 9. tříd na přijímací zkoušky
na střední školy. Poslední dva zmíněné kroužky navíc nabízí ZŠ Blatenská zcela zdarma tak,
aby se do příprav na nesmírně důležitý životní milník co nejméně promítal socioekonomický
status rodin našich žáků.

Jak již bylo zmíněno výše, snažíme se žáky motivovat i k účasti v celé řadě soutěží, kde se nám
nezřídka daří obsazovat přední příčky. Tento školní rok jsem se zapojili například do Logické
olympiády (8. místo v krajském kole), Přírodovědného klokana (5. místo v kraji), do soutěže
Ekománie (3. místo v ČR), Bobříka informatiky, BRLOHu – Brněnské logické hry (2. místo
v krajském kole), do soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR (účast našich žáků
v mezikrajském kole), Chemické olympiády (1. místo v okresu, 8. místo v krajském kole),
Biologické olympiády (7. místo v okresu), Zeměpisné olympiády (postup do krajského kola),
recitační soutěže či Prezentiády (postup tří našich týmu do krajského kola, které nás při psaní
této zprávy teprve čeká). Věříme, že u nás se může rozvíjet opravdu každý.

Mgr. Petr Curko
učitel
V Horažďovicích, 28. března 2024.

Z Horažďovic až na samotný konec světa

10.2.2024

Během listopadu se školní schránka začala po delší době opět plnit pohledy a dopisy z ciziny, jelikož jsme se rozhodli znovu zapojit do projektu s názvem postcrossing. Ten je založený na poměrně jednoduchém konceptu. Na celém světě se nachází celá řada sběratelů pohlednic, kteří touží po neustálém rozšiřování svých sbírek. Pokud se někdo rozhodne dobrovolně propadnout této vášni, je třeba se nejprve zaregistrovat na internetových stránkách www.postcrossing.com. Celý proces funguje tak, že registrovaný uživatel postcrossingu zašle náhodně vylosovanému cizinci svou pohlednici s několika větami v angličtině. Jakmile daný uživatel pohlednici obdrží, úplně jiný sběratel zašle původnímu odesílateli pohlednici svou. Tento originální princip vnáší do postcrossingu zajímavý prvek překvapení, protože uživatel až do otevření své schránky neví, jak daleko k němu nový pohled putoval. Ve školním prostředí pak postcrossing přináší benefity v podobě praktického procvičování anglického jazyka nebo poznávání cizích kultur neotřelým způsobem. Ostatně – kde jinde by se člověk mohl dozvědět například o detailních postupech při lovu krevet v Severním moři. Pokud hledáte nový koníček, neváhejte a do postcrossingu se zapojte také.


» Archiv