ZŠ Blatenská, Horažďovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Blatenská 540
Horažďovice
341 01


Kontakt

+420 376 512 514

http://www.zsblatenska.horazdovice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Petr Curko

ZŠ Blatenská je jednou ze dvou škol v Horažďovicích – relativně malém městě na břehu zlatonosné řeky Otavy. Součástí našeho pracovního kolektivu je i poměrně velký tým speciálních pedagogů, kteří se v rámci ZŠ speciální věnují žákům s velmi vážnými výchovně-vzdělávacími specifiky (poškození mozku, kvadruplegie apod.). Víme ale, že cílená pozornost by měla být věnována i žákům nadaným. Výuku se snažíme obohatit projektovými dny a speciálními akcemi typu rýžování zlata, Den Země či naučnými historicko-přírodovědnými exkurzemi do jiných států.

Se svou milou kolegyní (výchovnou poradkyní a metodičkou prevence) se snažíme o cílené vyhledávání nadaných žáků a také o soustavnou práci s nimi. K hlavnímu monitoringu patří testování žáků při přestupu z prvního na druhý stupeň. Kromě individuální práce se žáky na jednotlivých předmětech se snažíme o rozvoj jejich potenciálu především formou kroužků a účasti na soutěžích. Z hlavních kroužků můžeme jmenovat přírodovědný (aplikace badatelského vyučování) a multimediální (práce s multimediálním obsahem, úvod do programování). Ze soutěží si celkem pravidelně vozíme krásná umístění (např. republikové vítězství v soutěži CO2 liga či postup do republikového finále soutěže Brloh – Brněnská logická hra).

ZŠ Blatenská také vytvořila koncepci pro práci s nadanými žáky, kterou najdete v sekci Dokumenty.

Mgr. Petr Curko
učitel přírodopisu a chemie
V Horažďovicích, 20. 9. 2022

» Archiv