ZŠ Pod Montací, Běloveská 637, Náchod

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Běloveská 637
Náchod
547 01


Kontakt

https://www.zspodmontaci.cz

Redaktoři

  • Mgr. Renata Tylšová

Od září roku 2018 fungujeme v nově zrekonstruované budově v Náchodě v Bělovsi jako odloučené pracoviště státní ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38. Škola má cca 172 žáků v 8 ročnících. Děti se u nás učí podle ŠVP v programu Začít spolu. Hodnoceny jsou slovně a baví se Hejného matematikou. Dovednosti a znalosti žáků rozšiřujeme i prostřednictvím projektové výuky. Jsme školou, kde jsou rodiče vítáni. Naším společným cílem jsou spokojené děti, pěkné vztahy a učení, které nám dává smysl.

Ve výuce využíváme diferencovanou výuku, pracujeme v centrech aktivit, metodou EduScrum, práci na stanovištích. Většina námi vytvořených pomůcek mají různé úrovně. Pracujeme s cíli, sebehodnocením, uvědomováním si svých silných a slabých stránek a práci s nimi.

Umožňujeme žákům docházet na výuku do vyšších ročníků. Pracujeme s nimi i mimo výuku. – zadáváme jim badatelské úlohy, pokud chtějí.

V naší škole jsme vítání.

Dění ve škole můžete sledovat na: https://www.facebook.com/ZSPodMontaci

Mgr. Renata Tylšová
výchovný poradce
V Náchodě, 11. 1. 2023

» Archiv