ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Jezerní 1280
Strakonice
386 01


Kontakt

+420 380 429 350

https://www.zsflc.cz

Redaktoři

 • Mgr. Jana Rohová

ZŠ F. L. Čelakovského ve Strakonicích je středně velká škola se dvěma budovami (1. a 2. stupně). Poskytujeme žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, snažíme se v co největší míře rozvíjet jejich osobnost, nadání, rozumové i fyzické schopnosti. Na škole funguje velké množství kroužků, výborně funguje školní družina.

Na naší škole funguje druhým rokem Klub nadaných dětí, který se schází 1× za 14 dnů. Snažíme se, aby aktivity klubu byly pestré, protože každé dítě je jiné.

Ve třídách podporujeme individuálně žáky, kteří mají diagnostikováno nadání. Snažíme se jim předkládat nabídky a výzvy, vzbudit jejich zájem. Děti se účastní různých soutěží, exkurzí apod.  Spolupracujeme s paní Janouškovou, která se v táborské poradně věnuje dětem s nadáním i krajským NPI.

Využíváme možnost spolupráce s dalšími organizacemi. V příštím školním roce bychom rádi navázali spolupráci s dalšími kluby v jižních Čechách a účastnili se např. Poháru vědy. Dále plánujeme navázat spolupráci s Univerzitou Karlovou, Jihočeskou univerzitou, gymnáziem apod.

Spolupráce s Mensou ČR

Ve školním roce 2020/2021 bylo na naší škole provedeno první testování Mensy pro vyhledávání nadaných dětí. Zájem rodičů byl velký, testovalo se 53 žáků naší školy. 19 žáků mělo v testu nadprůměrný výsledek (větší než IQ 125). Rodiče nadaných žáků byli osloveni s nabídkou možnosti docházet do Klubu nadaných dětí. Také jim byl předán kontakt na PPP v Táboře, kde se specializují na práci s nadanými dětmi. Tuto možnost využil jeden žák – Vojtěch Kuželka (pracoval podle IVP 2. stupně podpory) – 2 roky, než odešel na osmileté gymnázium.

Na naší škole začal působit pod vedením Mgr. Rohové klub nadaných dětí pro 1. stupeň naší školy. Ve školním roce 2021/2022 klub navštěvovalo 11 žáků druhých až pátých tříd. Program jsme se snažili dělat rozmanitý:

 1. Navštívili jsme Karlovu univerzitu, kde jsme měli přichystanou besedu s rektorkou univerzity prof. MUDr. Milenou Králíčkovou, Ph.D. a prohlídku historických prostor UK.
 2. Navštívili jsme místní gymnázium, kde si pro nás připravili bohatý program (kroužek robotiky, chemické pokusy, posezení v knihovně…)
 3. Vydali jsme se po stopách F. L. Čelakovského a vytvořili zajímavou prezentaci.
 4. Zpracovali jsme vánoční časopis plný hádanek, křížovek a osmisměrek.
 5. Vyzkoušeli jsme postavit sopku.
 6. Zahráli si únikové hry na různá témata.
 7. Udělali jsme si odpoledne plné stolních her.
 8. Zkoumali jsme přírodu pomocí lupy a mikroskopu.
 9. A využili jsme i společné nápady dětí, co na kroužku dělat, popovídali si, co nás zajímá, co umíme a co bychom umět chtěli…
 10. Děti z klubu se zúčastnily Matematické olympiády DDM ve Strakonicích a Krajské matematické olympiády.

Ve školním roce 2022/2023 činnost našeho kroužku pokračuje. K paní učitelce Rohové se přidala paní učitelka Lenka Kloudová. Do kroužku chodí aktuálně 14 dětí z prvního i druhého stupně naší školy.

Děti se zúčastnily Logické olympiády Mensy, kde jsme byli velmi úspěšní. Sedm žáků se umístilo v první stovce soutěžících v kraji (mezi nimi i naši prvňáčci). Do krajského kola postoupili Jan Beníšek (3. ročník) a Vojta Straka (5. ročník). Vojta postoupil do kola celostátního, kde se umístil na velmi pěkném 18. místě v konkurenci 65 nejlepších řešitelů.

Pokračujeme ve spolupráci s místním gymnáziem – v únoru se naši žáci zúčastní šachového turnaje a opět nás čeká návštěva gymnázia s programem. Rozvíjíme počítačovou a matematickou gramotnost – učíme děti pracovat s webovými stránkami i tvořit prezentace v PowerPointu, křížovky, osmisměrky apod. Využíváme možnosti IT panelu pro výtvarnou aktivitu, kvízy apod.

Připravili jsme vánoční kvíz. Hrajeme nové stolní hry (např. Matheso). Opět jsme připravili únikové hry, pro starší žáky s využitím QR kódů. Chystáme sadu fyzikálních pokusů, návštěvu průmyslové školy, hru v přírodě apod.

Nadané děti navzájem v klubu výborně spolupracují, nachází přátele s podobným rozhledem a schopnostmi. Nejmenší děti se mohou spolehnout na starší a jejich pomoc i inspiraci. V klubu vládně přátelská a tvůrčí atmosféra. Dětem dáváme možnost podílet se na tvorbě programu.

Mgr. Jana Rohová
učitelka 1. stupně
Ve Strakonicích, 11. 5. 2023

» Archiv