Mensa gymnázium, o.p.s.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Španielova 1111/19
Praha 17
163 00


Kontakt

+420 257 328 786

https://mensagymnazium.cz

Redaktoři

 • Mgr. Marcela Fatrová
 • Mgr. Magda Kindlová

ČASTO KLADENÉ DOTAZY (FAQ)

Dotazy ohledně přijímacího řízení, přestupu na Mensa gymnázium apod. pro Vás shromažďujeme na stránce Dotazy, konkrétně pod štítkem Mensa gymnázium.

Mensa gymnázium, o.p.s., je neziskovou organizací. Vzniklo v roce 1993 jako Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. Zřizovatel je Mensa ČR. Základní podmínkou přijetí na MG je úspěšné absolvování vstupního testu do Mensy ČR (IQ nad 130). Cílem školy je zajistit vzdělání dětem, které se díky svým schopnostem vymykají běžnému standardu a které potřebují větší péči. Je to jediné gymnázium v ČR, které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům. Tito studenti najdou ve škole optimální podmínky pro svůj rozvoj – rodinné prostředí, přátelské učitele zapálené pro svůj obor, kolektiv podobných vrstevníků, prostor pro tvořivost a uspokojování svých individuálních specifických potřeb. Cílem školy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti studenta. Studenti jsou velmi úspěšní v přijímacím řízení na vysoké školy. Škola poskytuje studentům nadstandardní péči s vysoce individuálním přístupem pedagogickým i psychologickým. Podporuje jejich radost z poznávání, tvořivost, pracuje na jejich sociálních dovednostech a sebepoznávání, učí je týmové práci. Studentům je od prvního ročníku umožněna vysoká profilace pomocí volitelných předmětů (škola jich nabízí každý rok okolo 70) a ročníkových a seminárních prací. Výuka některých předmětů (matematiky, cizích jazyků, volitelných seminářů) probíhá ve smíšených skupinách podle vyspělosti studentů tak, aby student vždy pracoval ve skupině, jejíž tempo a úroveň nejlépe odpovídá jeho schopnostem. Některé obory jsou vyučovány přímo na katedrách vysokých škol vysokoškolskými profesory (např. fyzika na MFF UK). Studenti mají možnost sami nebo prostřednictvím svých zástupců ve studentské radě ovlivnit rozhodnutí týkající se školy. Ze svých studentů vychovává MG vzdělané, tvořivé a samostatně uvažující osobnosti.

Co je na naší škole specifické

 • rodinné prostředí umožňující individuální přístup
 • věkově smíšené skupiny podle úrovně a zájmu
 • výuka na vysokých školách a vědeckých pracovištích
 • individuální konzultace podle potřeb studentů ve všech předmětech
 • nízký počet studentů ve třídách i ve skupinách (průměrně 22 studentů ve třídě a 8 ve skupině)
 • pestrá nabídka volitelných předmětů a kroužků (až 70 ročně)
 • učitelé na vysoké odborné a pedagogické úrovni
 • mladý pedagogický sbor, vysoký podíl mužů v pedagogickém sboru
 • učení v dvouhodinových blocích (možnost lépe se soustředit na daný předmět)
 • základní učebnice zdarma
 • spolupráce školy s psychology zaměřenými na problematiku vysoce nadaných dětí, kteří jsou k dispozici studentům a jejich rodičům
 • vlastní systém hodnocení (písemné slovní, bodové, ocenění pomocí stipendií, komplexní bodové hodnocení)
 • péče o studenty se specifickými poruchami učení (IVP, speciální pedagožka, školní psycholožka, speciální pomůcky i pochopení vyškolených pedagogů)
 • vytváření specifických podmínek pro výuku mimořádně nadaných dětí s Aspergerovým syndromem (asistenti pedagoga, spolupráce s APLA aj.)
 • doplňování výuky zajímavými projekty, přednáškami, exkurzemi, návštěvami výstav a divadel, výměnnými pobyty se zahraničními školami, setkávání s mimořádnými lidmi aj.
 • tradiční setkávání studentů, rodičů a pedagogů při neformálních akcích (vánoční besídka, Buďánkovský slunovrat aj.)

Více se dozvíte v záložce Dokumenty, kde najdete naše výroční zprávy od roku 2002/2003, a na www.mensagymnazium.cz.

Mgr. Marcela Fatrová
zástupkyně ředitelky
V Praze, 30. 9. 2017

Kudy k nám

Do zastávky Blatiny nebo Bazovského, ze kterých je to ke škole cca 7 minut, je možné se dostat několika následujícími způsoby:

 • Z Anděla jezdí v intervalech 3-5 minut tramvaje č. 9,10, 16 (tramvaj č. 16 pouze v ranní špičce) do zastávky Blatiny. Cesta z Anděla na Blatiny trvá cca 20-25 minut.
 • Z železniční stanice „Praha - Hlavní nádraží“ jezdí přímý spoj – tramvaj č. 9, směr „Sídliště Řepy“ do zastávky Blatiny. Cesta tramvají trvá přibližně 35 minut.
 • Na trase Praha-Smíchov,Na Knížecí – Praha-Jinonice – Praha-Zličín a zpět je v pracovní dny přibližně od 5:30 do 20:00 hodin v intervalu 30 minut zavedena vlaková linka S65. Cesta trvá 20 minut. Železniční stanice Praha Zličín je umístěna v těsném sousedství tramvajové zastávky Sídliště Řepy, ze které je to ke škole pěšky cca 8 minut chůze. Ve vlaku platí časové i jednorázové jízdenky.
 • Na trase Dejvická - Sídliště Řepy jezdí v intervalu cca 15 min pravidelná autobusová linka č.180, která také staví na zastávce Blatiny. Cesta trvá 15-20 minut.
 • Na trase Nové Butovice-Ciolkovského (Ruzyně) jezdí v intervalu 20 min pravidelná autobusová linka č. 225, která staví na zastávce Bazovského, ze které je to ke škole 5 minut.
 • Na trase Nové Butovice - Bílá Hora jezdí v intervalu 20 min pravidelná autobusová linka č. 164, která staví na zastávce Bazovského, ze které je to ke škole 5 minut.
   
 • Ze zastávky Blatiny - cca 7 min pěšky. Ve směru jízdy tramvaje z centra, kolmo na koleje vpravo, jakoukoli ulicí vždy dojdete do ul. Španielova, kde je ZŠ Jana Wericha: to je výrazně žlutá budova, nižší než okolní paneláky. Hlavní vchod od ZŠ ovšem není vchodem do gymnázia, je třeba budovu obejít zezadu. Pokud stojíte čelem ke vchodu do ZŠ, pak šikmo vpravo je cesta kolem školy a u tělocvičen už najdete vstup do Mensa gymnázia.
 • Ze zastávky Bazovského - škola je vidět přímo ze zastávky, výrazně žlutá budova nižší než okolní paneláky, vedle vysoké zelené polikliniky, a to přijdete už přímo zezadu školy; u tělocvičen najdete vstup do Mensa gymnázia.

Kliknutím na obrázek přejdete na server mapy.cz s vyznačením polohy Mensa gymnázia. Tam si můžete pohodlně naplánovat svou trasu, pokud chcete přijet autem.

kliknutím na obrázek přejdete na server mapy.cz s vyznačením polohy Mensa gymnázia


» Archiv