Gymnázium Dačice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

B. Němcové 213
Dačice
380 01


Kontakt

+420 384 420 432

https://www.gymn-dacice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Petra Mašátová

Jsme moderní střední škola se sedmdesátiletou tradicí. Poskytujeme kvalitní vzdělání ve čtyřletém a osmiletém oboru. Máme profesionální učitelský sbor i nadstandardní technologické vybavení. Nabízíme otevřenou komunikaci a studijní atmosféru. Vzdělává se u nás cca 280 žáků.

Celkem dvanáct tříd s průměrným počtem dvaadvaceti studentů a řada společných aktivit mimo vyučování vytvářejí předpoklady pro individuální přístup k žákům na základě poznání jejich osobnosti, což významným způsobem přispívá k utváření pozitivních vztahů učitelů a žáků a k budování příznivého klimatu školy.

Do výuky jsou zařazovány takové metody a formy práce, které žákům umožňují individuální způsob učení (individuálními prostředky a individuálním tempem) tak, aby vyučování bylo pro každého jedince co nejvíce efektivní.

Nabídka volitelných předmětů a volnočasových aktivit umožňuje žákům profilovat se podle svých zájmů, nadání, předpokladů a potřeb. Žáci mají možnost zapojit se do celé řady projektů a soutěží, ve kterých mohou rozvíjet svůj zájem, ať už se jedná o předmětové olympiády, středoškolskou odbornou činnost, přehlídky amatérských filmů, soutěže přírodovědného či technického zaměření. Za poslední rok například 2. místo v celorepublikové soutěži Czech Rocket Challenge, 2. místo v celorepublikové soutěži o nejlepší výukový model vytisknutý na 3D tiskárně, 1. a 2. místo v celorepublikovém kole přehlídky amatérských filmů AntiFetFest, 2. místo v celorepublikové soutěži Očima termokamery, účast v republikovém finále soutěže O nejlepší mapu na geografické téma, účast v republikovém finále Ekonomické olympiády apod, účast v republikovém finále Astronomické olympiády.

Součástí výuky na nižším gymnáziu jsou jednou za týden 45minutové čtenářské dílny, které byly zavedeny v reakci na opakovaná šetření PISA, z nichž jednoznačně vyplývá, že existuje významná souvislost mezi zájmem o čtení, čtenářskou kompetencí a vzdělávacími výsledky žáků. Žáci, kteří pravidelně čtou, mají mnohem větší pravděpodobnost vzdělávacího úspěchu. Čtenářské dílny vedou studenty k prožitkovému čtenářství, ke zvýšení čtenářské gramotnosti, a tedy k lepší orientaci v textech různých oborů, schopnosti vyznat se v informacích, třídit je, poznat hlavní myšlenku čili kriticky přemýšlet. V neposlední řadě vytvoření čtenářského společenství zvyšuje zájem o knihy jako takové a prostřednictvím čtenářských zážitků vede ke zlepšení sociálního klimatu ve třídách.

Od školního roku 2021/2022 se dačické gymnázium stalo tzv. místním centrem, které zprostředkovává program DofE. Naši studenti ve věku 14 a více let, kteří mají chuť se rozvíjet a pracovat na sobě, se mohou pustit do plnění výzev ve třech oblastech – pohyb (běh, chůze, plavání, gymnastika, jóga), dovednost (hra na hudební nástroj, vaření, šití, studium cizích jazyků) a dobrovolnictví.

Mgr. Petra Mašátová
zástupkyně ředitele
V Dačicích, 14. 7. 2023

» Archiv