Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Františka Hajdy 1429/34
Ostrava-Hrabůvka
700 30


Kontakt

+420 596 711 829
+420 596 712 216

https://www.ghrabuvka.cz

Redaktoři

  • Ing. Kamila Mecová

Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, p.o., je střední škola nacházející se v ostravské městské části Hrabůvka v Moravskoslezském kraji v České republice. Gymnázium Ostrava-Hrabůvka je střední všeobecně vzdělávací školou, která poskytuje výuku na gymnaziální úrovni. Gymnázium nabízí čtyřletý a osmiletý vzdělávací program, který připravuje studenty na maturitní zkoušku a je důležitým krokem pro další akademické studium na vysoké škole.

Výuka je prováděna kvalifikovanými pedagogy a má za cíl rozvíjet intelektuální dovednosti a znalosti studentů.

  • Vybavení školy: naše gymnázium má moderní vybavení, knihovnu, počítačové učebny  a další specializované učebny pro efektivní výuku.
  • Aktivity: Škola nabízí mnoho mimoškolních aktivit, jako jsou sportovní týmy, umělecké, jazykové kroužky, robotický kroužek a další příležitosti pro rozvoj zájmů studentů.
  • Profilace - semináře: Škola nabízí studentům možnost různých profilací, které se zaměřují na určitý obor, jako je například matematika, přírodní vědy, humanitní obory nebo jazyky. Profilace mohou být voleny formou seminářů a nepovinných předmětů dle zájmů a budoucích studijních plánů studentů.
  • Význam: Gymnázium Ostrava-Hrabůvka hraje důležitou roli v rámci města/ regionu tím, že připravuje mladé lidi na vysokoškolské studium a další kariérní postup.

Ve školním roce 2022/2023 jsme zahájili program na podporu nadaných, proběhla identifikace talentovaných na základě nominace vyučujících, spolupracujeme s PPP (žádáme o komplexní diagnostiku), zaměřujeme se na individuální práci s nadanými. Od letošního roku funguje kroužek nadaných fyziků a šachový klub. Letos v září jsme požádali o dotace na rozvoj nadaných studentů (projekt Na křídlech nadání), zakládáme anglickou knihovnu.

Ing. Kamila Mecová
koordinátor pro práci s nadanými žáky
V Ostravě, 11. 10. 2023

» Archiv