Osmička – 8. ZŠ Frýdek-Místek

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Československé armády č.p. 570
Frýdek-Místek
738 01


Kontakt

+420 558 445 130

http://www.osmicka.cz

Redaktoři

  • Mgr. David Březovják
  • Mgr. Tomáš Chrobák
  • Mgr. Jana Volná

Patříme mezi školy, které se věnují žákům intelektově nadaným již mnoho let. Nejdříve to bylo v rámci tříd s rozšířenou výukou jazyků. Později začaly vznikat i třídy s rozšířenou výukou informačních a komunikačních technologií a od roku 2011 se naše škola rozrostla o specializované třídy pro děti intelektově nadané.

V minulém roce se čtyři učitelé z naší školy zúčastnili pracovní konference „Učíme nadané žáky“, konané na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Zajímavými příspěvky se snažili předat své zkušenosti a inspirovat ostatní množstvím námětů pro zkvalitnění výuky intelektově nadaných dětí.

V letošním školním roce máme třídy pro nadané děti v každém ročníku na 1. stupni a v 6. ročníku na 2. stupni základní školy.

V odpoledních hodinách si intelektově nadané děti mají možnost vybrat volnočasové aktivity ve formě kroužků. Děti si volí podle zájmu kroužky jako Obohacení, Koumáci, Malý cestovatel, Mladí Frankofilové, Záhady hlavolamů, PoMatika, English Fan Club, Reading and Drama Club, Have Fun with English, Deskové hry, Seminář z matematiky.

Jedenkrát měsíčně probíhá Sobotní škola hrou. Žáci se mohou podle aktuální nabídky účastnit přednášek, workshopů, her, rukodělných činností, sportovních aktivit aj.

Naše děti dosáhly mimořádných úspěchů v mnoha soutěžích: Mezinárodní matematický šampionát na Wichterleho gymnáziu – 1. místo, Matematická soutěž Zlatá cihla pro 200 účastníků ze 14 škol – 1. místo družstvo 5. ročníku, 1. místo družstvo 9. ročníku, Logická olympiáda krajské kolo – tři děti postoupily do celostátního kola, v celostátním kole se pak nejlepší z nich umístil na krásném desátém místě.

Tradičně na podzim probíhají depistáže, které provádí školní psycholog v mateřských školách ve Frýdku-Místku. Pokud bude nadání identifikováno u dostatečného počtu dětí, otevřeme i v nastávajícím školním roce třídu pro nadané děti.

V oblasti práce s intelektově nadanými dětmi bychom i nadále chtěli spolupracovat s Mensou ČR.

Mgr. Jana Volná
učitelka na 1. stupni základní školy
Ve Frýdku-Místku, 2. 3. 2017

» Archiv