Osmička – 8. ZŠ Frýdek-Místek

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Československé armády č.p. 570
Frýdek-Místek
738 01


Kontakt

+420 558 445 130

http://www.osmicka.cz

Redaktoři

  • Mgr. David Březovják
  • Mgr. Tomáš Chrobák
  • Mgr. Jana Volná

Patříme mezi školy, které se věnují žákům intelektově nadaným již mnoho let. Nejdříve to bylo v rámci tříd s rozšířenou výukou jazyků. Později začaly vznikat i třídy s rozšířenou výukou informačních a komunikačních technologií a od roku 2011 se naše škola rozrostla o specializované třídy pro děti intelektově nadané. V letošním školním roce máme třídy pro nadané děti ve 2. až 7. ročníku. Vzhledem k legislativě jsou nejmladší děti od 1. 9. 2017 zařazeny do běžné 1. třídy.

Tyto děti mají v rámci výuky 1 hodinu týdně nepovinný předmět Obohacení, ve kterém si rozvíjejí znalosti získané v matematice, českém jazyce, přírodovědě, vlastivědě. Ve výuce matematiky využíváme zajímavé metody prof. Hejného.

V odpoledních hodinách si děti mají možnost vybrat volnočasové aktivity ve formě kroužků. Volí si podle zájmu Malého redaktora, Malého spisovatele, Zábavnou AJ, Záhady hlavolamů, PC kroužky, šachové a sportovní kroužky.

Jedenkrát měsíčně probíhá Sobotní škola hrou. Žáci se mohou podle aktuální nabídky účastnit přednášek, workshopů, her, rukodělných činností, sportovních aktivit aj.

Naše děti dosáhly mimořádných úspěchů v mnoha soutěžích:

  • Matematická soutěž Zlatá cihla 2017 – družstvo žáků 4. a 5. ročníku již potřetí v řadě obhájilo 1. místo, v soutěži jednotlivců v kategorii Zlatá cihlička obsadili dva žáci dvě nejvyšší příčky.
  • Logická olympiáda – tři žáci naší školy postoupili do krajského kola a jeden chlapec z 5. ročníku postoupil do celostátního kola, kde se umístil na krásném 4. místě.
  • Miniolympiáda  v AJ – žákyně z 5. ročníku postoupila do okresního kola.
  • Okresní kolo konverzační soutěže v AJ – v obrovské konkurenci žáků ze všech škol našeho okresu obsadili naši zástupci 2. a 5. místo.
  • matematická soutěž Klokan
  • okresní přebor v šachu
  • krajské kolo Astronomické olympiády

Vyučující naší školy se zúčastnili workshopu realizovaného Ostravskou univerzitou ve spolupráci s Mensou ČR s názvem Nové formy identifikace nadání konané 16. 11. 2017.

V oblasti práce s intelektově nadanými dětmi bychom i nadále chtěli spolupracovat s Mensou ČR.

Mgr. Jana Volná
učitelka na 1. stupni základní školy
Ve Frýdku-Místku, 23. 4. 2018

» Archiv