ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

SNP 2304/6
Ústí nad Labem
400 11


Kontakt

+420 472 773 977

https://www.zssnp6.cz

Redaktoři

  • Mgr. Zdeněk Lutovský

Naše základní škola je součástí klidného sídliště nedaleko centra města Jedná se o ZŠ sloučenou s mateřskou školou, ta je umístěna v okrajové části Ústí nad Labem. Ve školním roce 2023/2024 máme celkem 27 tříd, z toho na 1. stupni 14 tříd a na 2. stupni 13 tříd. Mateřská škola je jednotřídní (24 žáků). ZŠ má kapacitu 680 žáků. 1. a 2. třídy jsou umístěny v samostatné budově školy. Žáci zde mají velmi dobré podmínky pro výuku: klidné prostředí dané umístěním budovy v samostatné zahradě, absence centrálního zvonku ohlašujícího přestávky, možnost vstupu do zahrady přímo z některých tříd.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP ZV „S námi porostete“ (1.-7. třída, zařazení informatiky) a „Škola pro všechny“ (8.-9. třída). Škola byla v roce 2004 zařazena mezi pilotní školy, které ověřovali vlastní ŠVP. Od 1. ročníku je již tradičně nabízena možnost výuky nevázaného písma. Ve školním roce 2023/2024 byly otevřeny dvě třídy s výukou nevázaného a jedna třída s výukou kličkového písma. Škola byla součástí pilotního ověřování tohoto písma. Od 4. ročníku mají zákonní zástupci možnost zvolit pro své dítě rozšířenou výuku dalšího cizího jazyka – německého jazyka. Škola nabízí možnost žákům složit na konci 9. ročníku jazykovou zkoušku 1. stupně Sprachdiplom. Celkem bylo do skupiny rozšířené výuky NJ k 30. 6. 2023 zařazeno 91 žáků. Ve škole evidujeme 6 nadaných a ŠPZ potvrzených žáků. Pro efektivní komunikaci se zákonnými zástupci je již několik let využíván školní informační systém – od 1. 9. 2023 používáme system EduPage.

Od roku 2009 jsme fakultní školou; ZŠ i ŠD navštěvují studenti pedagogické fakulty a vykovávají zde pedagogickou praxi; rovněž v MŠ probíhají praxe studentů. Kromě studentů z pedagogických fakult plní průběžnou praxi v naší MŠ a ŠD studentky středních pedagogických škol.

Škola je moderně zařízena a vybavena. Každá kmenová třída, odborná učebna (multimediální učebna, učebna hudební výchovy, chemie, výtvarné výchovy) disponuje počítačem připojeným ke školní síti a audiovizuální technikou - dataprojektor, ozvučení, interaktivní tabule (nebo promítací plátno). Všechny kmenové třídy 1. stupně mají interaktivní tabuli. Do školní sítě jsou napojeny rovněž všechny kanceláře, kabinety a sborovny. Podle finančních možností školy dochází k postupné modernizaci bezdrátového připojení. Škola disponuje 24 ks přenosných zařízení MS Surface Classroom vč. příslušenství a 36 ks tabletů vč. příslušenství, tím mají možnost vyučující ve výuce využít 7 mobilních učeben. K výuce je možné kromě kmenových učeben a již zmíněných odborných učeben dale využívat učebnu výpočetní techniky, cvičnou kuchyňku, učebnu pracovních činností, badatelskou místnost a dvě učebny v přírodě. Na školní zahradě se žáci v rámci pracovních činností starají o pocitovou stezku, která vznikla svépomocí, u budovy. Postupně dochází k modernizaci knižního fondu školní knihovny, která je otevřena jak žákům 1. stupně, tak pravidelně i žákům 2. stupně.

Podmínky pro vzdělávání nadaných dětí vytváří naše škola následovně:

  • na škole už 3. rokem funguje díky podpoře ze “šablon III a OP JAK” badatelský klub (v letošním roce se pro zájem o něj otevřely kluby 2), vzniklo zázemí pro jeho “badatelskou” činnost
  • na škole už 3. rokem funguje díky podpoře ze “šablon III a OP JAK” klub deskových a logických her
  • již 2. rokem pravidelně spolupracujeme s Technickým klubem DDM Ústí nad Labem - otevřen kroužek pro šikovné a nadané žáky školy, na kterém se žáci
  • seznamují s moderními technickými modely, stavebnicemi; učí se základům programování. Rozšiřují si znalosti z oblasti informatiky pod vedením zkušených lektorů
  • spolupráce s Badatelskou akademií – lektorka, ředitelka Mgr. Dana Hádková.
  • setkávání nadaných dětí z Ústeckého kraje pod vedením koordinátorky za Ústecký kraj Mgr. Gabriely Jedličkové, které proběhlo ve školním roce 2022/23 na ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří
  • spolupráce s PPP v Kadani Mgr. Terezou Beníškovou – Středisko podpory nadání PPP Kadaň Ústeckého kraje
  • spolupráce s UJEP Ústí nad Labem
  • školní televize – již vice jak 10 let funguje ve škole mediální kroužek, jehož výstupem je tvorba školního televizního vysílání
Mgr. Zdeněk Lutovský
ředitel
V Ústí nad Labem, 20. 10. 2023

» Archiv