ZŠ a MŠ Hradištko 86 (okr. Nymburk)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Hradištko 86
Hradištko
289 12


Kontakt

+420 325 598 050

https://www.skola-hradistko.cz/

Redaktoři

  • Mgr. Hana Maudrová

Naše základní škola je školou málotřídní, pracuje na tři třídy - je trojtřídní. Jednotlivé ročníky jsou rozděleny podle věku a dále také podle počtu žáků ve třídě. V I. třídě se vzdělává 1. ročník, ve II. třídě 2. a 3. ročník, ve III. třídě pak 4. a 5. ročník. V letošním školním roce je zapsaných celkem 43 žáků.

Malotřídní škola v Hradištku patří mezi školy alternativní svým individuálním přístupem k žákům a i nadále zůstává školou otevřenou žákům i rodičům.

Vychází z úzké spolupráce obou zařízení, přihlíží k návaznosti a propojenosti předškolního a a základního vzdělávání, prolíná do zájmového vzdělávání školní družiny.

Vycházíme-li z toho, že škola je místem, kde žák tráví značnou část dne, je pro něj výhodné a potřebné, když rodina a škola o sobě ví a jsou navzájem propojené. Škola pracuje ve smyslu rodinné školy. Rodiče mají právo vědět, jak se jejich dítě učí, jak je vedena výuka.

I nadále je základním úkolem školy dát žákům dostatek možností a podnětů, aby se sami učili a objevovali svět kolem sebe, efektivními metodami vést žáky k získávání smysluplných vědomostí a dovedností. K tomu je důležité zařazení projektů a propojení jednotlivých oblastí vzdělávání. Smyslem tohoto přístupu je především získat žáky pro vzdělávání, využít jejich přirozenou zvídavost, vzbudit v nich chuť poznávat a umožnit jim pocit uspokojení z dobře odvedené práce.

Škola klade důraz na šíření kladného vztahu k životu v nejširším slova smyslu, na rozvoj individuálních schopností žáků, na využití těchto schopností v týmové práci a na rozvoji osobnosti. Vede žáky k pochopení, toleranci, odpovědnosti, sounáležitosti, naslouchání a empatii, tvořivosti, hodnocení a sebehodnocení.

Velmi důležité je poznání, že vše spolu souvisí. Škola vychází z historie obce a místních tradic a zařazuje environmentální výchovu.

Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních málotřídních škol a tím dochází k její profilaci. Nebudu jmenovat všechny oblasti, ty je možné si přečíst na našich webových stránkách, zmíním jen některé. Zaměřuje se na vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a vytváří podmínky pro talentované žáky. Výukou a vzděláváním prolíná environmentální a dramatická výchova. Škola klade důraz na rozvoj individuálních schopností žáků a na využití těchto schopností v týmové práci a na rozvoji osobnosti.

V posledních letech pravidelně účastníme logické olympiády. Dále dle aktuálního zájmu realizujeme kroužek přípravy na gymnasium. Žáci navštěvují kroužek anglického jazyka.

Mgr. Hana Maudrová
učitelka
Hradištko, 21.11.2023

» Archiv