ZŠ Englišova, Opava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Englišova 1082/82
Opava-Předměstí
746 01


Kontakt

+420 553 715 006

http://www.zsenglisova.cz

Redaktoři

  • Mgr. Ludmila Havlíková
  • Mgr. Jan Škrabal

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Základní škola Englišova je dlouhodobě největší plně organizovanou školou v Opavě. Zároveň je také nejlépe zajištěnou z hlediska počtu i vybavení odbornými učebnami v celé Opavě. Její součástí jsou na 1. stupni třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka, matematiky a logiky a na 2. stupni třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Naše škola se zaměřuje na rozvoj sportovních talentů. O tradičně velmi vysoké úspěšnosti našich žáků svědčí výsledky soutěží v rámci kraje i ČR. ZŠ Englišova je dlouhodobě nejvšestrannější v celém okrese a 26 let nepřetržitě i nejúspěšnější školou se sportovními třídami v celé České republice. Systematická sportovní příprava je základem úspěchů. Vedle atletiky, v níž škola úspěšně reprezentuje ČR na všech mezinárodních akcích, dosahují žáci předních umístění na republikových soutěžích v plavání, sportovní gymnastice, pohybových skladbách, orientačním běhu, lyžování, košíkové, volejbale…

Prioritou na naší škole je individuální a kvalitní odborný přístup, dělení tříd na skupiny. Všechny třídy 1. stupně, které mají více než 25 žáků, dělíme v hlavních předmětech na skupiny. Matematiku již deset let vyučujeme zábavně a netradičně podle prof. Hejného. Výuka cizího jazyka probíhá v 1. ročníku napříč předměty, od 2. do 9. ročníku ve skupinách od 11 do 18 žáků. Od 7. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk (německý, španělský a ruský). Výuka anglického jazyka je diferencována od 7. ročníku podle úrovně znalostí žáků. Organizujeme studijně poznávací výjezdy do Anglie, Německa, Rakouska. Od 6. ročníku si žáci vybírají volitelné předměty (konverzace v anglickém jazyce, praktika z fyziky, praktika z chemie, praktika z přírodopisu, seminář ze společenskovědních předmětů, sportovní výchova, základy administrativy). O kvalitě výuky svědčí každoročně vysoké procento umístěných žáků na gymnázia a střední školy s maturitou.

Další z priorit školy ve výuce i v běžném provozu je využití informačních a komunikačních technologií. Tomu odpovídá vybavenost technikou. Pro výuku ICT, ale i výuku v dalších předmětech, jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Třídy 1. stupně a také odborné učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, všechny třídy i kabinety jsou propojeny počítačovou sítí.

Naše škola získala certifikát „ Aktivní škola“ za péči o nadstandardní rozvoj žáků, za pomoc při rozhodování ve své další profesní specializaci. Jsme držitelem ocenění výrazných úspěchů SCIO v Moravskoslezském kraji i v rámci České republiky.

Již sedmým rokem pracuje na naší škole klub nadaných dětí. Pro velký zájem pracuje klub ve dvou skupinách. První skupinu navštěvují děti od 1. do 3. ročníku a druhou skupinu děti od 4. do 6. ročníku, a to z různých základních škol nejen z Opavy, ale dojíždí i děti z okolí. Kroužek Mladých debrujárů každoročně postupuje do finále Poháru vědy. Naši žáci se každoročně zapojují do Logické olympiády, v tomto roce postoupilo sedm žáků do krajského kola a dva z toho do republikového finále).

Ve spolupráci s Mensou je každoročně pro zájemce uspořádáno testování IQ.

Více o naší škole najdete na adrese http://www.zsenglisova.cz.

Mgr. Ludmila Havlíková
zástupkyně ředitele školy
V Opavě, 11. 6. 2018

» Archiv