ZŠ Englišova, Opava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Englišova 1082/82
Opava-Předměstí
746 01


Kontakt

+420 553 715 006

http://www.zsenglisova.cz

Redaktoři

  • Mgr. Ludmila Havlíková
  • Mgr. Jan Škrabal

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Základní škola Englišova je dlouhodobě největší plně organizovanou školou v Opavě. Zároveň je také nejlépe zajištěnou z hlediska počtu i vybavení odbornými učebnami v celé Opavě. Její součástí jsou na 1. stupni třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky a na 2. stupni třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Naše škola se zaměřuje na rozvoj sportovních talentů. O tradičně velmi vysoké úspěšnosti našich žáků svědčí výsledky soutěží v rámci kraje i ČR. ZŠ Englišova je dlouhodobě nejvšestrannější v celém okrese a 25 let nepřetržitě i nejúspěšnější školou se sportovními třídami v celé České republice. Systematická sportovní příprava je základem úspěchů. Vedle atletiky, v níž škola úspěšně reprezentuje ČR na všech mezinárodních akcích, dosahují žáci předních umístění na republikových soutěžích v plavání, sportovní gymnastice, pohybových skladbách, orientačním běhu, lyžování, košíkové, volejbale…

Prioritou na naší škole je individuální a kvalitní odborný přístup, dělení tříd na skupiny. Všechny třídy 1. stupně, které mají více než 25 žáků, dělíme v hlavních předmětech na skupiny. Matematiku již devět let vyučujeme zábavně a netradičně podle prof. Hejného. Výuka cizího jazyka probíhá v 1. ročníku napříč předměty, od 2. do 9. ročníku ve skupinách od 11 do 18 žáků. Od 7. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk (německý, španělský a ruský). Výuka anglického jazyka je diferencována od 7. ročníku podle úrovně znalostí žáků. Organizujeme studijně poznávací výjezdy do Anglie, Německa, Rakouska. Od 6. ročníku si žáci vybírají volitelné předměty (konverzace v anglickém jazyce, praktika z fyziky, praktika z chemie, praktika z přírodopisu, seminář ze společenskovědních předmětů, sportovní výchova, základy administrativy). O kvalitě výuky svědčí každoročně vysoké procento umístěných žáků na gymnázia a střední školy s maturitou.

Další z priorit školy ve výuce i v běžném provozu je využití informačních a komunikačních technologií. Tomu odpovídá vybavenost technikou. Pro výuku ICT, ale i výuku v dalších předmětech, jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Třídy 1. stupně a také odborné učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, všechny třídy i kabinety jsou propojeny počítačovou sítí.
Naše škola získala certifikát „ Aktivní škola“ za péči o nadstandardní rozvoj žáků, za pomoc při rozhodování ve své další profesní specializaci. Jsme držitelem ocenění výrazných úspěchů SCIO v Moravskoslezském kraji.

Již šestým rokem pracuje na naší škole Klub nadaných dětí Mensy ČR. Pro velký zájem pracuje klub ve dvou skupinách. První skupinu navštěvují děti od 1. do 3. ročníku a druhou skupinu děti od 4. do 6. ročníku, a to z různých základních škol nejen z Opavy, ale dojíždí i děti z okolí. Kroužek Mladých debrujárů každoročně postupuje do finále Poháru vědy.
Ve spolupráci s Mensou je každoročně pro zájemce uspořádáno testování IQ. 

Více se o naší škole dozvíte na adrese http://www.zsenglisova.cz.

Mgr. Ludmila Havlíková
zástupkyně ředitele školy
V Opavě, 6. 3. 2017

» Archiv