ZŠ Englišova, Opava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Englišova 1082/82
Opava-Předměstí
746 01


Kontakt

+420 553 715 006

http://www.zsenglisova.cz

Redaktoři

  • Mgr. Ludmila Havlíková
  • Mgr. Jan Škrabal

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Základní škola Englišova je dlouhodobě největší plně organizovanou školou v Opavě. V současné době školu navštěvuje 750 žáků. 

Ve dvou školních budovách, které jsou spojeny chodbou, je celkem 41 učeben, velká a malá tělocvična, školní družina a školní jídelna. K areálu školy patří sportovní hřiště s umělým povrchem – běžecká dráha a sektory pro atletické disciplíny. Umělý povrch je i na hřištích pro míčové hry. Pro výuku environmentální výchovy slouží zrekonstruovaný skleník a okrasná zahrada s vodním ekosystémem. Z celkového počtu učeben je 15 odborných pracoven – chemie/zeměpis, fyzika, přírodopis, hudební učebna, 2 učebny PC pro výuku informatiky, učebna cizích jazyků, výtvarné výchovy, informační centrum, skleník, cvičná kuchyňka, keramická dílna, učebna k výuce šití. Pro výuku základů techniky slouží samostatná budova s dřevodílnou, kovodílnou, elektrodílnou. Co se týká množství odborných učeben a jejich vybavení, je škola nejlépe zajištěnou v celé Opavě. 

 Naše škola se zaměřuje na rozvoj sportovních talentů. Od 5. ročníku máme sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Škola tak nese odpovědnost nejen za výchovu mladých sportovců, ale i za organizaci velkého množství soutěží pro naše město, kraj, či dokonce celou ČR. O tradičně velmi vysoké úspěšnosti našich žáků svědčí výsledky soutěží v rámci kraje i ČR. ZŠ Englišova je dlouhodobě nejvšestrannější v celém okrese a 27 let nepřetržitě i nejúspěšnější školou se sportovními třídami v celé České republice. 

Součástí naší školy jsou na 1. stupni třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky, logiky a osobnostního rozvoje. Třídy Světa vzdělání fungují na základě školního vzdělávacího programu. Jejich přínos spočívá zejména v efektivním doplnění výuky nadstandardními vyučovacími hodinami – vždy jednou hodinou navíc každý den. Veškerá nadstandardní výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu třídy. 

Prioritou na naší škole je individuální a kvalitní odborný přístup, spolupráce s rodinami žáků a dělení tříd na skupiny. Všechny třídy 1. stupně, které mají více než 25 žáků, dělíme v hlavních předmětech na skupiny. Matematiku již dvanáct let vyučujeme podle prof. Hejného. Výuka cizího jazyka probíhá v 1. ročníku napříč předměty, od 2. do 9. ročníku ve skupinách od 11 do 18 žáků. Od 7. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk (německý, španělský a ruský). Výuka anglického jazyka je diferencována od 6. ročníku podle úrovně znalostí žáků. Organizujeme studijně poznávací výjezdy do Anglie, Německa, Rakouska. Od 6. ročníku si žáci vybírají volitelné předměty (konverzace v anglickém jazyce, praktika z fyziky, praktika z chemie, praktika z přírodopisu, seminář ze společenskovědních předmětů, sportovní výchova, základy administrativy). O kvalitě výuky svědčí každoročně vysoké procento umístěných žáků na gymnázia a střední školy s maturitou. 

Naše škola získala certifikát „Aktivní škola“ za péči o nadstandardní rozvoj žáků, za pomoc při rozhodování ve své další profesní specializaci. Jsme držitelem ocenění výrazných úspěchů SCIO v Moravskoslezském kraji.

Již od února 2011 pracuje na naší škole Klub nadaných dětí Mensy ČR. Cílem tohoto klubu je nabídnout zvídavým dětem, které mají zájem o intelektové činnosti, rozšiřování obzorů, možnost se rozvíjet formou mimoškolní činnosti. Hlavní náplní jsou především exkurze, přednášky, odborné projekty, aktivity rozvíjející intelektové schopnosti. Pro velký zájem pracuje klub ve dvou skupinách. První skupinu navštěvují děti od 1. do 3. ročníku a druhou skupinu děti od 4. do 6. ročníku, a to z různých základních škol nejen z Opavy, ale dojíždí i děti z okolí. 

Naše škola nabízí velké množství bezplatných kroužků. Kroužek Mladých debrujárů každoročně postupuje do finále Poháru vědy. Během školního roku probíhá velké množství projektových dnů – Den národů, Edison, Den nevidomých, Den země, Den profesí, Den rodiny…

Ve spolupráci s Mensou je každoročně pro zájemce uspořádáno testování IQ.

Více o naší škole najdete na adrese http://www.zsenglisova.cz.

Mgr. Ludmila Havlíková
zástupkyně ředitele školy
V Opavě, 4. 7. 2019

» Archiv