ZŠ Vsetín, Rokytnice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Rokytnice 436
Vsetín
755 01


Kontakt

+420 571 412 772
+420 733 678 887

http://www.vsetin.zsrokytnice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Renáta Haschková
  • Mgr. Hynek Hromada

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 byla založena v roce 1979. Škola situovaná nad sídlištěm Rokytnice v klidném prostředí v blízkosti přírody se od roku 1983 dlouhá léta úspěšně orientovala na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů. Se spuštěním Školního vzdělávacího programu se změnilo i zaměření školy. Nyní se profiluje ve dvou specifických oblastech – informační a komunikační technologie a přírodovědné předměty a ekologie, čímž se snaží lépe reagovat na současné potřeby vzdělávání.

Hodinová dotace informatiky je významně posílena ve vztahu k minimální dotaci dané Rámcovým vzdělávacím programem, informační dovednosti ovšem mohou žáci rozvíjet takřka ve všech předmětech. Hodinová dotace přírodovědných předmětů je posílena zejména v oblasti praktických dovedností formou laboratorních prací nebo projektové činnosti. Environmentální vzdělávání využívá rokytnická škola jako nástroje k vhodnému doplnění, zefektivnění a zatraktivnění vzdělávacího procesu. Vztah k životnímu prostředí je u žáků budován již od prvního ročníku prostřednictvím tematicky zaměřených dnů a celé řady dalších zajímavých aktivit cílených právě na oblast EVVO. Starší žáci mají možnost intenzivního zapojení do mnoha ekologických projektů, často s mezinárodní působností – Světová škola, GLOBE, Cyrbon Cycle, ENO, Eratosthenes, Planting Tree Day a dalších. Za tuto činnost škola obdržela ocenění  „Cenu za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji v roce 2008“.

Nadaní žáci, spolupráce s Mensou ČR

Ve škole již osmým rokem pracuje Klub nadaných dětí. Klub je určen převážně pro žáky 1. stupně. Náplň jednotlivých setkání je velmi různorodá a pestrá.

Vedoucí klubu nadaných dětí každé dva roky organizují ve spolupráci s Mensou ČR testování IQ pro děti. Možnost otestovat své dítě je nabídnuta zejména rodičům mladších žáků, kteří se podle dosaženého výsledku mohou stát dalšími členy klubu. Žáci školy se zapojují každoročně do Logické olympiády. 

Žáci 1. stupně se v průběhu roku účastní matematických soutěží – Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Pangea a Klokánek. V těchto soutěžích jsme získali pěkná umístění. Děti naší školy se rovněž účastní šachových soutěží, ve kterých dosahují dobrých výsledků.

Od 4. ročníku mají žáci do učebního plánu zařazenu informatiku, protože v současné době se škola zaměřuje na informační a komunikační technologie. Dalším zaměřením školy jsou přírodovědné předměty a ekologie.

Škola organizuje a účastní se i soutěží jazykových, hudebních, recitačních, výtvarných, počítačové gramotnosti a sportovních. Podporujeme také sportovně nadané děti, spolupracujeme s hokejovým a házenkářským klubem, klubem stolního tenisu, biatlonu a juda. Velkou oblibu u žáků mají projektové dny, při kterých se děti mohou realizovat podle vlastního uvážení a iniciativy.

Žáci 2. stupně se pravidelně účastní olympiád v jazyce českém, anglickém, německém, matematice, biologii, dějepise a zeměpise a rovněž jsou prostřednictvím svých učitelů zapojeni do mnoha mezinárodních projektů.

Škola spolupracuje s Policií ČR, městskou policií, hasičským záchranným sborem, zdravotnickou záchrannou službou a městskou knihovnou.

Mgr. Renáta Haschková
učitelka na 1. stupni
Ve Vsetíně, 7. 1. 2018

» Archiv