ZŠ Vsetín, Rokytnice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Rokytnice 436
Vsetín
755 01


Kontakt

+420 571 412 772
+420 733 678 887

http://www.vsetin.zsrokytnice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Renáta Haschková
  • Mgr. Hynek Hromada

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 byla založena v roce 1979. Škola situovaná nad sídlištěm Rokytnice v klidném prostředí v blízkosti přírody se od roku 1983 dlouhá léta úspěšně orientovala na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů. Se spuštěním Školního vzdělávacího programu se změnilo i zaměření školy. Nyní se profiluje ve dvou specifických oblastech – informační a komunikační technologie a přírodovědné předměty a ekologie, čímž se snaží lépe reagovat na současné potřeby vzdělávání.

Hodinová dotace informatiky je významně posílena ve vztahu k minimální dotaci dané Rámcovým vzdělávacím programem, informační dovednosti ovšem mohou žáci rozvíjet takřka ve všech předmětech. Hodinová dotace přírodovědných předmětů je posílena zejména v oblasti praktických dovedností formou laboratorních prací nebo projektové činnosti. Environmentální vzdělávání využívá rokytnická škola jako nástroje k vhodnému doplnění, zefektivnění a zatraktivnění vzdělávacího procesu. Vztah k životnímu prostředí je u žáků budován již od prvního ročníku prostřednictvím tematicky zaměřených dnů a celé řady dalších zajímavých aktivit cílených právě na oblast EVVO. Starší žáci mají možnost intenzivního zapojení do mnoha ekologických projektů, často s mezinárodní působností – Světová škola, GLOBE, Cyrbon Cycle, ENO, Eratosthenes, Planting Tree Day a dalších. Za tuto činnost škola obdržela ocenění  „Cenu za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji v roce 2008“.

Nadaní žáci, spolupráce s Mensou ČR

Ve škole již devátým rokem pracuje Klub nadaných dětí.

Žáci školy se zapojují každoročně do Logické olympiády.  Žáci 1. stupně se v průběhu roku účastní matematických soutěží – Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Pangea a Klokánek. V těchto soutěžích jsme získali pěkná umístění. Děti naší školy se rovněž účastní šachových soutěží, ve kterých dosahují dobrých výsledků.

Od 4. ročníku mají žáci do učebního plánu zařazenu informatiku, protože v současné době se škola zaměřuje na informační a komunikační technologie. Dalším zaměřením školy jsou přírodovědné předměty a ekologie.

Škola organizuje a účastní se i soutěží jazykových, hudebních, recitačních, výtvarných, počítačové gramotnosti a sportovních. Podporujeme také sportovně nadané děti, spolupracujeme s hokejovým a házenkářským klubem, klubem stolního tenisu, biatlonu a juda.

Velkou oblibu u žáků mají projektové dny, při kterých se děti mohou realizovat podle vlastního uvážení a iniciativy.

Žáci 2. stupně se pravidelně účastní olympiád v jazyce českém, anglickém, matematice, biologii, dějepise a zeměpise a rovněž jsou prostřednictvím svých učitelů zapojeni do mnoha mezinárodních projektů.

Škola spolupracuje s Policií ČR, městskou policií, hasičským záchranným sborem, zdravotnickou záchrannou službou a městskou knihovnou.

Mgr. Renáta Haschková
učitelka na 1. stupni
Ve Vsetíně, 12. 1. 2019

» Archiv