ZŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Klášterní 3301/2
Znojmo
669 02


Kontakt

+420 515 227 532

http://www.evokace.cz

Redaktoři

  • Mgr. Eva Hubatková
  • Mgr. Tereza Procházková, Ph.D.
  • Mgr. Marek Vystrčil

Jsme základní školou ve městě střední velikosti. Naše škola má 835 žáků od 1. do 9. ročníku. Na hlavní budově máme 34 tříd a na odloučeném pracovišti dvě třídy čtyř ročníků.

Naše základní školní koncepce vychází z toho, že každé dítě má nějaké nadání a jde jen o to, toto nadání objevit, podchytit a rozvíjet. Naším cílem je najít u žáka oblast, ve které vyniká a dále jej v této oblasti rozvíjet. Zároveň ale pečujeme nejen o žáky nadané ale i žáky se SVP a žáky s odlišným mateřským jazykem, kterým také nabízíme komplexní péči. O všechny tyto žáky se stará tým Školního poradenského pracoviště.

Základem naší koncepce je výuka cizích jazyků, moderní technologie a osobnostní rozvoj žáka.

V letošním školním roce jsme získali značku školy od společnosti Scio „Pečujeme o vzdělání“.

Na škole pracují kluby zábavné logiky a deskových her, Klub mladých debrujárů a pro žáky prvního stupně kroužek Veselá věda, který rozvíjí přírodovědnou gramotnost. 

Žáci se účastní řady soutěží, olympiád a turnajů. Za poznáním i vzděláním vyjíždíme i do zahraničí. Do výuky zapojujeme netradiční výukové metody a snažíme se podporovat spolupráci napříč ročníky.

Pravidelně se účastníme soutěží:

  • Logická olympiáda
  • Matematický klokan
  • Přírodovědný klokan
  • Dyslektická olympiáda
  • Chemická olympiáda
Mgr. Eva Hubatková
ředitelka školy
Ve Znojmě, 20. 6. 2018

» Archiv