ZŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Klášterní 3301/2
Znojmo
669 02


Kontakt

+420 515 227 532

http://www.evokace.cz

Redaktoři

  • Mgr. Eva Hubatková
  • Mgr. Tereza Procházková, Ph.D.
  • Mgr. Marek Vystrčil

Jsme základní školou ve městě střední velikosti. Naše škola má 835 žáků od 1. do 9. ročníku. Na hlavní budově máme 34 tříd a na odloučeném pracovišti dvě třídy čtyř ročníků.

Naše škola se nadaným dětem a podpoře talentu věnuje již po dlouhou dobu. V současné době máme ve škole 7 nadaných dětí, které jsou vzdělávány podle individuálního vzdělávacího plánu, uplatňována je především akcelerace učiva, kdy žáci navštěvují určitý předmět s žáky vyššího ročníku. 

Nezaměřujeme se však pouze na vybranou skupinu dětí, snažíme se poskytnout podněty pro rozšíření rozhledu všem žákům, kteří navštěvují naši školu. Na prvním i druhém stupni jsou v průběhu celého roku zařazovány projektové dny, návštěvy muzeí, různé exkurze, děti se připravují a účastní olympiád a soutěží z různých oblastí, probíhají vyučovací hodiny s rodilými mluvčími anglického i německého jazyka. Škola také poskytuje žákům možnost složit zkoušky Cambridge English, které jsou navrženy tak, že motivují nejmenší děti k dalšímu učení angličtiny a nabízí ucelenou cestu výuky angličtiny od úplných začátečníků až po pokročilé. Výsledkem každé zkoušky je mezinárodně uznávaný certifikát z angličtiny na úrovni YLE, A2 Key for Schools (dříve KET) a B1 Preliminary for Schools (dříve PET). 

Jako každý rok se i letos naši žáci zúčastnili Logické olympiády pořádané Mensou a v únoru a březnu letošního roku na naší škole proběhlo testování IQ Mensou. Testování se zúčastnilo 237 žáků školy. Absolvovali jej i zájemci z řad rodičů a pedagogů. 

Rozvoji nadání se věnujeme nejen v rámci vyučovacích hodin, ale také po vyučování. Děti mají možnost navštěvovat, mimo jiné kroužek Věda nás baví (podpora přírodovědné gramotnosti) a od letošního března funguje při ZŠ JUDr. Josefa Mareše Klub nadaných dětí, který spojuje 23 šikovných dětí z prvního stupně. Ty byly vytipovány třídními učitelkami a otestovány naší školní psycholožkou. Děti se v něm mohly dozvědět zajímavé informace např. z oblasti vesmíru, zeměpisu, flory i fauny. Starší děti si zkusily pomocí experimentu ověřit vědeckou hypotézu a mladší děti si samy vyzkoušely, jak lze nafouknout balonek pomocí droždí, cukru a vody. Děti si také mohly procvičit logické uvažování a samozřejmě nechyběl čas pro deskové hry. 

I v příštím školním roce plánujeme pokračovat v rozvoji nadání u našich žáků. Plánujeme obohatit Klub nadaných dětí přednáškami z různých oborů a zajímavých oblastí. Opět pro žáky bude připravena spousta zajímavých exkurzí, aktivit a projektů, kde se dozví zase něco nového.

Mgr. Tereza Procházková, Ph.D.
školní psycholog
 
Mgr. Eva Hubatková
ředitelka školy
 
Ve Znojmě, 13. 6. 2019

» Archiv