ZŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Klášterní 3301/2
Znojmo
669 02


Kontakt

+420 515 227 532

http://www.evokace.cz

Redaktoři

  • Mgr. Eva Hubatková
  • Mgr. Marek Vystrčil

Jsme základní školou ve městě střední velikosti. Naši školu navštěvuje 870 žáků. Kromě hlavní budovy, kde je 36 tříd, je součástí školy také odloučené pracoviště v příměstské části, kde se vyučují čtyři ročníky ve dvou třídách.

Nadaným dětem se naše škola věnuje již dlouhou dobu. V současné době máme ve škole pouze dva nadané žáky identifikované pedagogicko-psychologickou poradnou. Tento fakt je způsoben především velkým odlivem nadaných dětí na gymnázia a dobou distanční výuky, kdy neprobíhala pedagogická diagnostika v obvyklém rozsahu.

Škola se zaměřuje nejen na děti identifikované pedagogicko-psychologickou poradnou, ale máme zájem poskytnout podporu a podněty pro rozšíření rozhledu všem našim žákům. Klademe důraz na rozvoj talentu a nadání žáků. Snažíme se je ve výuce i zájmové činnosti co nejlépe rozvíjet. Moderní technologie, znalost jazyků a informační gramotnost jsou základy, na kterých stavíme úspěšnost našich žáků při dalším studiu i v životě.

Na prvním stupni jsou pravidelně pořádány tzv. Čtyřlístky. Čtyřlístek je projektový den pořádaný a zaměřený na určité téma. Žáci jednoho ročníku v průběhu čtyř vyučovacích hodin absolvují různě zaměřené hodiny zabývající se zvoleným tématem. Na druhém stupni jsou také v průběhu celého školního roku zařazovány projektové dny na různá témata. Žáci prvního i druhého stupně v rámci obohacování výuky navštěvují muzea a exkurze. Děti se během školního roku připravují na různé soutěže a zúčastňují olympiád v tematicky zaměřených oblastech. V rámci výuky jazyků probíhají dny s rodilými mluvčími anglického i německého jazyka. Nabízíme dětem možnost složit zkoušky Cambridge English, které jsou navrženy tak, aby motivovaly nejmenší děti k dalšímu učení, a nabízí ucelenou cestu výuky angličtiny od úplných začátečníků až po pokročilé. Výsledkem každé zkoušky je mezinárodně uznávaný certifikát z angličtiny na úrovni YLE, A2 Key for Schools (dříve KET) a B1 Preliminary for Schools (dříve PET).

Žáci celé školy se pravidelně účastní Logické olympiády pořádané Mensou. Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, uspořádáme ve škole testování IQ Mensou (posledního testování se zúčastnilo 237 dětí a několik pedagogů).

Rozvoji nadání se snažíme věnovat nejen ve výuce. Ve škole probíhá několik kroužků podporujících nadání. Děti mají možnost navštěvovat kroužek Veselá věda (podpora přírodovědné gramotnosti). Již několikátým rokem funguje Klub nadaných dětí. Tento klub probíhá třikrát týdně (pro různé ročníky) a v loňském roce jej navštěvovalo 13 dětí 3. – 6. ročníku. Žáci byli vytipováni třídními učiteli a otestováni školním psychologem. V klubu nadaných se děti dozvídají zajímavé informace z různých oblastí. Žáci zde pracují ve skupinách a snaží se také pomocí různých experimentů ověřovat vědeckou hypotézu. Logické uvažování si děti procvičují hraním rozličných deskových her, které jsou u dětí velmi oblíbeny.

Také jsme začali spolupracovat s JCMM. V rámci této spolupráce byli otestováni žáci 4. ročníků testem Invenio. Z testování, do kterého se hned po návratu z distanční výuky zapojilo několik žáků 4. ročníku, byli vytipováni tři nadaní.

V příštím školním roce plánujeme pokračovat v rozvoji nadání u našich žáků. Pokračovat v Klubu nadaných dětí, obohatit je o přednášky z různých oborů a zajímavých oblastí. Také chceme opětovně otestovat žáky 4. ročníku testem Invenio.

Mgr. Petra Pokorná
školní koordinátor nadání
 
Mgr. Dana Škapová
výchovný poradce
 
Mgr. Eva Hubatková
ředitelka školy
 
Ve Znojmě, 8. 2. 2022

» Archiv