ZŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Klášterní 3301/2
Znojmo
669 02


Kontakt

+420 515 227 532

http://www.evokace.cz

Redaktoři

  • Mgr. Eva Hubatková
  • Mgr. Marek Vystrčil

Jsme základní škola ve středně velkém městě. Naše škola má 816 žáků od prvního až po devátý ročník. Máme i odloučené pracoviště. Celkový počet tříd je 37. Hlavní strategií naší školy je poskytovat žákům kvalitní a moderní výuku.

Základní filozofie školy vychází z teze, která se opírá o současné moderní výzkumy světových specializovaných institutů v oblasti výuky nadaných žáků. V současnosti se v ideálních podmínkách ve školách projevuje 2–5% talentovaných žáků. Zároveň z praxe i z výzkumů je zřejmé, že mnoho dětí je zaměřeno jen na určitou oblast a zároveň, že potenciál je mnohem větší, ale neprojevený, nebo nevyužitý. Z toho je zřejmé, že jsou v populaci obrovské nevyužité rezervy, které je třeba změnou přístupu a cílenou orientací školy a jejím výchovně-vyučovacím působením probudit a nasměrovat požadovaným směrem. Možnost zvýšení počtu úspěšných dětí je velká a musí být rozšířena. Nemluvíme tedy ve škole jen o vysoce nadaných dětech, ale také o všech dětech, jež mají jakýkoliv stupeň a typ nadání, který by měla škola cíleným screeningem vysledovat a dále rozvíjet. Cílem školy je rozvíjet a vychovávat úspěšné děti.

Základní myšlenka naší školní koncepce vychází z faktu, že každé dítě má nějaké nadání o různé intenzitě na nejméně jednu oblast. Škola usiluje o vyhledání této dispozice a její další nasměrování. Je nasnadě, že mnohdy se výrazný stupeň nadání projevuje i u žáků s tělesným či jiným handicapem. Proto je důležité, aby se odpovídající péče dostala všem dětem bez rozdílu a bez dalšího kastování nebo separování.

Páteří naší koncepce jsou cizí jazyky, moderní technologie a osobnostní rozvoj žáka. Tyto stavební kameny jsou velmi důležité pro další studium na vyšších stupních škol, při uplatnění na trhu práce a rovněž v obstání v konkurenci dalšího života v Evropském společenství. Na škole pracuje kroužek deskových her, Klub mladých Debrujárů a kroužek Veselá věda. Tké řada kroužků sportovních, výtvarných a hudebních.

ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo při své pedagogické činnosti spolupracuje s řadou organizací, institucí i osobností, které jsou velkým zdrojem cenných informací, zkušeností a dalšího potenciálu tolik potřebného k realizaci vytčených cílů.

Na škole pracuje kroužek deskových her, Klub mladých Debrujárů a kroužek Veselá věda.

Škola se stará nejen o nadané a velmi nadané žáky, ale nabízí kompletní péči o žáky se SVP a žáky s odlišným mateřským jazykem.

Žáci se úspěšně účastní řady soutěží, olympiád a turnajů, vyjíždí i do zahraničí. Do výuky zapojujeme netradiční metody, snažíme se podporovat spolupráci napříč ročníky.

Pravidelně se účastníme soutěží:

  • Logická olympiáda
  • Matematický klokan
  • Přírodovědecký klokan
  • Dyslektická olympiáda
  • matematická soutěž Lískulka (pro žáky 1. stupně)
Mgr. Eva Hubatková
ředitelka ZŠ JUDr. Josefa Mareše
Ve Znojmě, 2. 6. 2017

» Archiv