ZŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Klášterní 3301/2
Znojmo
669 02


Kontakt

+420 515 227 532

http://www.evokace.cz

Redaktoři

  • Mgr. Eva Hubatková
  • Mgr. Marek Vystrčil

Jedním ze strategických cílů pedagogů naší školy je podchytit nadané děti již v raném věku a poskytnout jim podporu nejen ve výuce, ale i mimo ni. K tomu nám pomáhá i spolupráce s několika organizacemi podporujícími nadání jako Mensa ČR, INVENIO a Nadaný prvňáček, NPI, ale i PPP.

Naše škola byla rovněž součástí projektu Jihomoravského kraje iKAP JMK II (JCMM www.jsmenadani.cz), který byl ukončen v srpnu 2023. Cílem projektu bylo realizovat aktivity směřující k rozvoji nadaných žáků. Tento projekt se zaměřoval nejen na vzdělávací, poradenské a podpůrné aktivity pro pedagogy a rodiče, ale i na samotné děti, kterým nabízel vedle rozvojových a zájmových aktivit i psychologickou podporu a poradenství nebo propojení s mentory z řad akademického prostředí.

Nedílnou součástí projektu byl test schopností INVENIO Masarykovy univerzity. Jedná se o komplexní diagnostický systém, který hravou formou odhaluje silné a slabé stránky dětí. Díky tomuto projektu proběhlo na naší škole testování žáků 3. a 4. ročníků v školních letech 2021/2022 a 2022/2023.

V říjnu letošního školního roku se uskutečnilo pilotní testování matematických schopností a dovedností žáků 1. ročníků rovněž pod INVENIEM.

V dubnu plánujeme testování IQ Mensou ČR, které probíhá na naší škole každé dva roky.

V současné době máme identifikovaných 39 nadaných dětí (Mensa, Invenio, PPP) napříč všemi ročníky. Každoročně však sledujeme odliv nadaných dětí 5. ročníků na gymnázia.

Nadané a bystré děti nově podporujeme tandemovou výukou M a ČJ na prvním stupni. Každoročně roste i počet kroužků pro nadané děti. Letos máme otevřeny čtyři kroužky pro nadané žáky 2. – 6. ročníků. Náplní kroužků jsou zábavné a záhadné aktivity podněcující v dětech touhu zjišťovat nové informace, hledat různé možnosti řešení problémových úloh, prohlubovat své znalosti a dovednosti či porazit soupeře ve hře vyžadující logické přemýšlení, představivost a dobrou paměť. Děti se rovněž věnují různým tématům formou pracovních listů, pokusů a experimentů. Mají možnost využívat velkou sbírku stolních her – strategické, logické, vědomostní, ale i hry, které rozvíjí fantazii a kreativitu. Velice oblíbenou činností se ukázalo skládání robotů – VEX, LEGO SPIKE a následné programování a zkoumání, co všechno roboti dokáží udělat. Některé starší děti rovněž rády vedou hodinu a připravují si jimi vybraná témata formou prezentací pro ostatní (pokusy, logické a matematické úlohy, kreativní a tvořivá činnost, zajímavosti ze světa aj.). Pro žáky 6. – 9. ročníků máme pak odborně zaměřené kroužky (přírodovědné, IT, cizí jazyky).

Škola se snaží poskytnout podporu a podněty pro rozšíření rozhledu všem našim žákům. Na 1. stupni jsou i nadále pořádány tzv. čtyřlístky. Čtyřlístek je projektový den zaměřený na určité téma. Žáci jednoho ročníku v průběhu 4. až 6. vyučovacích hodin absolvují různě zaměřené hodiny zabývající se zvoleným tématem. Na druhém stupni jsou také v průběhu celého školního roku zařazovány projektové dny na různá témata. Oba stupně v rámci obohacování výuky navštěvují muzea a různé exkurze.

Žáci se celoročně připravují na olympiády a soutěže z různých oblastí a pravidelně se jich zúčastňují.

V rámci výuky jazyků probíhají dny se zapojením rodilých mluvčích do výuky. Již mnoho let jsme partnerskou školou Cambridge a úspěšně také spolupracujeme s Jazykovou školou P.A.R.K. v Brně, která je oficiálním zkouškovým centrem mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge. Pro žáky 8. a 9. tříd je pořádán poznávací zájezd do Londýna, Vídně a Retzu.

Od jara letošního roku se staneme součástí projektu JOBITY – Future Jobs in Innovation & Technology, jehož cílem je zvýšit povědomí mladých lidí o možnostech zaměstnání v regionálně specifických inovativních a technologických odvětvích (zejména IT, life sciences, green technologies) a prostřednictvím přeshraničních aktivit podpořit základní školy, aby věnovaly více pozornosti aktuálnímu vývoji na trhu práce.

Bc. Eliška Salavová, MSc
koordinátor nadaných dětí
Ve Znojmě 6.3. 2024

» Archiv