ZŠ nám. Curieových, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

náměstí Curieových 886/2
Praha 1
110 00


Kontakt

+420 222 319 932
+420 222 319 867

http://www.zscurie.cz

Redaktoři

  • Mgr. Tereza Martínková
  • PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová

Jsme jedinou státní pražskou školou, která má vzdělávání nadaných žáků zakotveno ve školním vzdělávacím programu již od roku 2007 a tento ucelený program péče o nadané žáky na prvním i druhém stupni stále vylepšujeme.

Výuka mimořádně nadaných žáků je v našem pojetí kombinací integrované a segregované výuky, kdy společným spojovatelem je etická výchova, která v naší škole pomáhá eliminovat napětí mezi jednotlivými skupinami žáků a vede je k porozumění a spolupráci.

V první a druhé třídě mimořádně nadaní žáci pracují segregovaně nejvíce, celkem 13 hodin týdně matematiky a českého jazyka. 3. až 5. ročník využívá ve větší míře integraci, počet segregovaných hodin se téměř o polovinu sníží. Výuka probíhá zejména formou obohacování a prohlubování základního učiva, akcelerací dílčích poznatků a rozšiřováním témat výuky. 

Po letech jsme se jako tým pedagogů nadaných žáků sjednotili v konstruktivistickém přístupu, sladili jsme metody kritického myšlení nejen ve výuce, ale ve velké míře i v sebehodnocení a hodnocení žáků.

Nejčastější metody práce jsou projektové vyučování, tvořivé a problémové úlohy, úlohy rozvíjející vyšší úrovně myšlení, práce s informacemi a s chybou, argumentace, skupinová práce, finanční gramotnost, kreativní čtení a psaní, dílny čtení, práce s textem ve všech situacích, vrstevnické učení, diskuze a v nemalé míře i exkurze, které tematicky propojujeme s výukou.

Žákům je nabízena další možnost realizace zapojením se do každoroční školní Vědecké konference a velkého množství kroužků, které jsou v odpoledních hodinách přímo ve škole, například šachový kroužek, kroužek Zábavné logiky nebo kroužek Věda nás baví, robotika, lego, programování s Baltíkem.

Každoročně se naši žáci účastní Logické olympiády, a to již od prvních tříd, matematických, jazykových a dalších soutěží.

PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
zástupkyně ředitelky školy
a koordinátorka péče o nadané žáky školy
V Praze, 18. 2. 2019

» Archiv