ZŠ nám. Curieových, Praha 1

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

náměstí Curieových 886/2
Praha 1
110 00


Kontakt

+420 222 319 932
+420 222 319 867

http://www.zscurie.cz

Redaktoři

 • Mgr. Tereza Martínková
 • PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová

Hlavním cílem naší školy je pomáhat všem dětem na cestě ke vzdělání podle jejich schopností a možností, proto se již osmnáctým rokem intenzivně věnujeme nadaným žákům zejména prvního stupně. V průběhu času jsme do programu péče přidali i druhý stupeň, kde diferencujeme výuku českého jazyka a matematiky a umožňujeme žákům zapojit se podle svého zaměření do velkého množství povinně volitelných předmětů, které mají formu odpoledních seminářů.

Výuka mimořádně nadaných žáků je kombinací práce v kmenové třídě a ve skupinách. V první a druhé třídě mimořádně nadaní žáci pracují ve skupině v matematice a českém jazyce - celkem 13 hodin týdně. 3. až 5. ročník využívá ve větší míře kmenovou výuku, počet hodin ve skupinách se téměř o polovinu sníží. Důraz je kladen na obohacování výuky nauky o světě a na prohlubování učiva matematiky a českého jazyka - literatury. Výuka probíhá nejen formou obohacování a prohlubování základního učiva, ale i akcelerací dílčích poznatků a rozšiřováním témat výuky.

Nejčastější metody práce jsou:

 • Prezentace
 • Projektové vyučování
 • Tvořivé úlohy
 • Problémové úlohy
 • Úlohy rozvíjející vyšší úrovně myšlení
 • Práce s informacemi
 • Práce s chybou
 • Argumentace
 • Skupinová práce
 • Využití matematických znalostí v situacích běžného života
 • Soutěže
 • Kreativní čtení a psaní
 • Dílny čtení
 • Práce s textem
 • Diskuse
 • Exkurze
 • Sebehodnocení

Žákům je nabízena další možnost realizace zapojením se do každoroční školní Vědecké konference a velkého množství kroužků, které jsou v odpoledních hodinách přímo ve škole, například šachový kroužek, kroužek Zábavné logiky nebo Věda nás baví, robotika, lego, programování s Baltíkem, kroužek Pokémon – hry a taktika.

Každoročně se naši žáci účastní Logické olympiády a to již od prvních tříd, velmi úspěšní jsou v jazykových soutěžích, v soutěži Matematický klokan, Pangea nebo v olympiádách v českém jazyce, chemii nebo dějepise.

Poslední testování IQ Mensou ČR v naší škole proběhlo v listopadu 2023. 

PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
zástupkyně ředitelky, koordinátorka péče o nadané žáky
V Praze dne 21. dubna 2024

» Archiv