Soukromá základní škola spol. s r.o. – PRIMAškola, Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pasteurova 1285/7
Ostrava, Vítkovice
703 00


Kontakt

+420 739 372 401

http://www.primaskola.cz

Redaktoři

  • Mgr. Miroslava Gacková

Soukromá základní škola, spol. s r.o. – „PRIMAškola“ je devítitřídní školou. V každém ročníku je vždy po jedné třídě, povolená kapacita je maximálně 150 žáků.

Naše silné stránky :

  • Nabízíme skutečně rodinné prostředí.
  • Poskytujeme individuální péči žákům se specifickými potřebami, včetně nadaných a mimořádně nadaných dětí .
  • Uplatňujeme respektující přístup.
  • Využíváme moderní metody, podporujeme inovativní přístupy, projektovou výuku, výuky v blocích a v terénu ( laboratoře, vědecká pracoviště na vysokých školách apod.).
  • Máme vypracován vlastní způsob hodnocení, důraz klademe na sebehodnocení žáka.
  • Žáky rozvíjíme po všech stránkách, v rámci  esteticko-výchovných činností všichni žáci procházejí základní  výukou hry na flétnu, na  klávesové nástroje, djembe, kytary a na velké bicí. V rámci pohybových činností je navíc zařazeno pro všechny ročníky lyžování, bruslení, pro I. stupeň plavání, pro II. stupeň cyklistika, badminton a squash…
  • Náš pedagogický sbor tvoří kreativní a odborně zdatný tým lidí, který je vyškolen na míru potřebám školy (supervize, komunikace, učení dle stylu apod.).

Spolupráce s Mensou ČR

V roce 2021 jsme se opětovně zapojili do Logické olympiády organizované Mensou, ve které žáci 6. ročníku postoupili do krajského kola, další žáci patří mezi 10 % nejúspěšnějších řešitelů. 

Nadále umožňujeme nadaným a mimořádně nadaným žákům pracovat na individuálních projektech, docházet na výuku do vyšších tříd nebo jim výrazně individualizovat a diferenciovat školní práci. Vše se děje na základě tzv. Dohody se žákem. Spolupracujeme s odbornými pracovišti, zařazujeme výuku v terénu – zejména v oblasti přírody, vědy, techniky. 

Pro nejmladší žáky jsme připravili projekt „Kultivace bakterií", v němž metodou pozorování a srovnávání zkoumali opodstatněnost hygieny pro zdraví v životě člověka. 

Pro děti nadané jsme zařadili odpolední kluby Badatel, ve kterých žáci 1.–5. ročníku rozšiřují své přírodovědné znalosti pomocí experimentů. Děti také pracují se stavebnicemi BOFFIN, s mikroskopy, přírodninami, fyzikálními pomůckami... 

V rámci odpoledních kroužků nabízíme žákům navíc Klub deskových her, Logik (ve kterém se věnují např. šachům) a Technik. Dalším kroužkem pro nadané děti je z oblasti multimédií. Jde o IT kroužek, kde žáci pracují s rastrovou grafikou, vytvářejí animace, věnují se základům programování a přípravě projektů pro 3D tisk. 

Vzhledem k tomu, že škola disponuje širokou nabídkou deskových her, zopakovali jsme úspěšný celoškolní projekt „Den deskových her".

Mgr. Miroslava Gacková
ředitelka školy
V Ostravě, 22. 4. 2022

» Archiv