Soukromá základní škola spol. s r.o. – PRIMAškola, Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pasteurova 1285/7
Ostrava, Vítkovice
703 00


Kontakt

+420 739 372 401

http://www.primaskola.cz

Redaktoři

  • Mgr. Miroslava Gacková

Soukromá základní škola, spol. s r.o. – „PRIMAškola“ je devítitřídní školou. V každém ročníku je vždy po jedné třídě, povolená kapacita je maximálně 150 žáků.

V roce 2016 jsme provedli testování IQ u všech prvňáčků a u všech nově přijatých žáků ve vyšších ročnících. Zapojili jsme se do Logické olympiády pořádané Mensou – postoupili jsme do krajského kola. Nadále umožňujeme nadaným a mimořádně nadaným žákům pracovat na individuálních projektech, docházet na výuku do vyšších tříd nebo jim výrazně individualizovat a diferenciovat školní práci. Vše se děje na základě tzv. Dohody se žákem.

V rámci odpoledních aktivit nabízíme žákům  Klub deskových her a na konci školního roku pořádáme Den deskových her. Škola disponuje širokou nabídkou deskových a logických her, které si mohou žáci půjčit v rámci odpoledních klubů.

„PRIMAškola“ slaví v roce 2017 již 25 let od svého vzniku.

Naše silné stránky :

  • Nabízíme skutečně rodinné prostředí.
  • Poskytujeme individuální péči žákům se specifickými potřebami, včetně nadaných a mimořádně nadaných dětí .
  • Uplatňujeme respektující přístup.
  • Využíváme moderní metody, podporujeme inovativní přístupy, projektovou výuku, výuky v blocích a v terénu ( laboratoře, vědecká pracoviště na vysokých školách apod.).
  • Máme vypracován vlastní způsob hodnocení, důraz klademe na sebehodnocení žáka.
  • Žáky rozvíjíme po všech stránkách, v rámci  esteticko-výchovných činností všichni žáci procházejí základní  výukou hry na flétnu, na  klávesové nástroje, djembe, kytary a na velké bicí. V rámci pohybových činností je navíc zařazeno pro všechny ročníky lyžování, bruslení, pro I. stupeň plavání, pro II. stupeň cyklistika, badminton a squash…
  • Náš pedagogický sbor tvoří kreativní a odborně zdatný tým lidí, který je vyškolen na míru potřebám školy ( supervize, komunikace, učení dle stylu apod.).
Mgr. Miroslava Gacková
ředitelka školy
V Ostravě, 31. 5. 2017

» Archiv