Soukromá základní škola spol. s r.o. – PRIMAškola, Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pasteurova 1285/7
Ostrava, Vítkovice
703 00


Kontakt

+420 739 372 401

http://www.primaskola.cz

Redaktoři

  • Mgr. Miroslava Gacková

Soukromá základní škola, spol. s r.o. – „PRIMAškola“ je devítitřídní školou. V každém ročníku je vždy po jedné třídě, povolená kapacita je maximálně 150 žáků.

Naše silné stránky :

  • Nabízíme skutečně rodinné prostředí.
  • Poskytujeme individuální péči žákům se specifickými potřebami, včetně nadaných a mimořádně nadaných dětí .
  • Uplatňujeme respektující přístup.
  • Využíváme moderní metody, podporujeme inovativní přístupy, projektovou výuku, výuky v blocích a v terénu ( laboratoře, vědecká pracoviště na vysokých školách apod.).
  • Máme vypracován vlastní způsob hodnocení, důraz klademe na sebehodnocení žáka.
  • Žáky rozvíjíme po všech stránkách, v rámci  esteticko-výchovných činností všichni žáci procházejí základní  výukou hry na flétnu, na  klávesové nástroje, djembe, kytary a na velké bicí. V rámci pohybových činností je navíc zařazeno pro všechny ročníky lyžování, bruslení, pro I. stupeň plavání, pro II. stupeň cyklistika, badminton a squash…
  • Náš pedagogický sbor tvoří kreativní a odborně zdatný tým lidí, který je vyškolen na míru potřebám školy (supervize, komunikace, učení dle stylu apod.).

Spolupráce s Mensou ČR

V roce 2018 jsme opětovně provedli testování IQ u všech prvňáčků a u nově přijatých žáků ve vyšších ročnících. Zapojili jsme se do Logické olympiády pořádané Mensou – žák 4. ročníku se umístil na 1. místě v celostátním kole, další žáci patří mezi 10 % nejúspěšnějších řešitelů. 

Nadále umožňujeme nadaným a mimořádně nadaným žákům pracovat na individuálních projektech, docházet na výuku do vyšších tříd nebo jim výrazně individualizovat a diferenciovat školní práci. Vše se děje na základě tzv. Dohody se žákem. Spolupracujeme s odbornými pracovišti, zařazujeme výuku v terénu – zejména v oblasti přírody, vědy, techniky. 

Pro žáky 1. stupně jsme připravili projekty Šifrování a Roboti a pro žáky 2. stupně projekt Tajemství DNA.

Pro žáky 2. stupně se nám podařilo zajistit přednášku experta na vzdělávání a pedagoga australské univerzity La Trobe Business School v Melbourne „Jak se efektivně učit“.

V rámci odpoledních klubů nabízíme žákům Klub deskových her a Logik a v květnu 2018 jsme pořádali celoškolní Den deskových her.

Mgr. Miroslava Gacková
ředitelka školy
V Ostravě, 27. 9. 2018

» Archiv