ZŠ Svatoplukova, Šternberk

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Svatoplukova 1419/7
Šternberk
785 01


Kontakt

+420 585 013 762
+420 732 832 268

http://www.zssvat.cz

Redaktoři

  • Mgr. Hana Mádrová
  • Mgr. Martina Švancarová

ZŠ Svatoplukova je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna ve dvou budovách, kdy první a druhý stupeň sídlí odděleně, ve školním roce 2017/2018 jsme měli 525 žáků.

Jedná se o školu s rozšířenou výukou jazyků – anglický jazyk se vyučuje již od 2. ročníku, od 6. ročníku mají žáci druhý cizí jazyk.

Naše škola dlouhodobě spolupracuje se školou ve Švédsku – jedná se o výměnné pobyty žáků obou zemí. Dále také spolupracujeme se základní školou v Levoči na Slovensku. Od loňského školního roku jsme navázali spolupráci se školou v Německu. Žáci také mají možnost účastnit se různých poznávacích zájezdů v průběhu roku (např. do Vídně, Brna a Prahy).

Na škole funguje žákovský parlament a školní psycholog.

Žáci naší školy se účastní různých typů soutěží – jedná se o Logickou olympiádu, různé soutěže sportovní, matematické i jazykové.

Učitelé jsou zapojeni v různých projektech, v rámci kterých si zvyšují svoji kvalifikaci.

Ve školním roce 2017/2018 proběhlo na škole testování IQ ve spolupráci s Mensou ČR pro zájemce ze školy, ale i pro veřejnost. Toto testování se koná každé dva roky.

Ve školním roce 2017/2018 na škole pracovaly 4 Kluby logického myšlení a deskových her, ve kterých se scházely děti z 1. i 2. stupně. Díky dotaci Šablony 2016 jsme měli možnost zakoupit nové hry a další materiály.

Informace s Mensy ČR mají rodiče i děti možnost čerpat z časopisu Mensa ČR, který je volně přístupný ve vestibulu školy.

Mgr. Hana Mádrová
učitelka 1. stupně

Mgr. Martina Švancarová
učitelka 1. stupně

Ve Šternberku, 7. 9. 2018

» Archiv