ZŠ Svatoplukova, Šternberk

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Svatoplukova 1419/7
Šternberk
785 01


Kontakt

+420 585 013 762
+420 732 832 268

http://www.zssvat.cz

Redaktoři

  • Mgr. Hana Mádrová
  • Mgr. Martina Švancarová

ZŠ Svatoplukova je škola s rozšířenou výukou cizích jazyků. Anglický jazyk je povinný od 2. ročníku. Žáci ze tříd s rozšířenou výukou jazyků se začínají učit druhý cizí jazyk již od 6. ročníku.

V loňském školním roce byly dokončeny specializované učebny přírodovědných a polytechnických předmětů, které můžeme využívat i pro kroužky logického myšlení a deskových her, které na naší škole působí.

Děti také mají možnost navštěvovat kroužky anglického jazyka, čtenářské kroužky a badatelský kroužek.

Všechny kroužky pracovaly i v době distanční výuky. Pro děti to byla zajímavá změna a zpestření jednotvárných dnů u počítače. Protože naše škola přešla na online výuku již v první fázi uzavření škol, přechod na výuku přes aplikaci Microsoft Teams proběhl loni na podzim okamžitě.

Nadaným dětem obohacujeme učivo o problémové a logické úlohy i v průběhu běžného vyučování. Podporujeme čtenářskou, matematickou i finanční gramotnost, a to také v rámci projektových dnů.

Žáci naší školy se účastní různých soutěží a olympiád. V loňském roce jsme měli úspěšnou řešitelku celostátního kola Logické olympiády.

Pro děti, především na 1. stupni, pedagogové připravují různorodé herní a zážitkové akce. Na škole funguje žákovský parlament, který se aktivně zapojuje do školních aktivit.

Nezapomínáme ani na podporu sportu. Každý rok jezdí děti třetích ročníků na školu v přírodě a sedmé ročníky tráví týden na horách na lyžařském kurzu. Na konci loňského školního roku se nám podařilo zorganizovat hned dva termíny školy v přírodě – pro žáky 3. a 4. ročníků.

Mgr. Martina Švancarová
pedagog 1. stupně

Ve Šternberku, 6. 10. 2021

» Archiv