ZŠ Svatoplukova, Šternberk

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Svatoplukova 1419/7
Šternberk
785 01


Kontakt

+420 585 013 762
+420 732 832 268

http://www.zssvat.cz

Redaktoři

  • Mgr. Hana Mádrová
  • Mgr. Martina Švancarová

ZŠ Svatoplukova je plně organizovaná škola. Ve školním roce 2022/23 jsme měli 525 žáků.

Jsme škola s rozšířenou výukou cizích jazyků. Děti se učí anglický jazyk od 2. třídy. Máme zde také kroužky angličtiny pro děti od 1. třídy.

Na škole funguje žákovský parlament, který se podílí i na přípravě dětského odpoledne pro naše žáky a širokou veřejnost. Při problémech dětem pomáhá školní psycholog.

Učitelé se zapojují do DVPP, v rámci kterých si zvyšují svoji kvalifikaci. Učitelé jazyků měli díky programu Erasmus + možnost zúčastnit se jazykových i metodických kurzů v zahraničí.

Žáci vyšších ročníků uplatnili své jazykové schopnosti na zájezdu do Anglie a při výměnném pobytu do německého Günzburgu. Také jsme navštívili divadelní představení v angličtině.

Starší děti se mohou zúčastnit exkurzí do Prahy, Vídně apod. Deváté ročníky se spolu loučí každoročním cyklistickým kurzem.

V průběhu školního roku organizujeme projektové dny, kdy žáci plní úkoly na různá témata např. matematická a finanční gramotnost, dopravní a zdravotní výchova.

Pro zkvalitnění výuky byla zrekonstruována polytechnická učebna a zakoupeny robotické sady.

Žáci naší školy se zapojují do soutěží matematických: Logická olympiáda, Matematický klokan, jazykových: olympiády v anglickém, německém i ruském jazyce a sportovních: atletický čtyřboj.

Ve škole se také snažíme připravit děti na přijímací zkoušky a to nejen z matematiky a

češtiny, ale také na talentové zkoušky z výtvarné výchovy. To vše se projevuje vynikajícími výsledky v přijímacím řízení.

Děti, především na 1. stupni, si mohou vybrat z velkého množství kroužků. Jedná se o kluby logického myšlení a deskových her, čtenářské kluby, výtvarný kroužek, sportovní kroužky (volejbal, házená a gymnastika), turistický kroužek a kroužek vaření, který probíhá v nové kuchyňce.

V rámci výuky se snažíme o individuální přístup ke každému dítěti. Nadaným dětem vyučující připravují různé problémové úlohy, aby došlo k rozvoji jejich schopností.

Individuálně pracujeme také s dětmi se specifickými poruchami učení a dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Na škole pracují kvalifikovaní asistenti s dlouholetou praxí.

Využíváme interaktivní tabule a počítače. Podporujeme čtenářskou, matematickou i finanční gramotnost.

Sociální vazby ve třídách podporují různé odpolední akce (vánoční vyrábění, vycházky do lesa, sportovní odpoledne s rodiči) a velmi oblíbené spaní ve škole.

Mgr. Martina Švancarová
učitelka 1. stupně

Ve Šternberku, 17. 10. 2023

» Archiv