ZŠ Svatoplukova, Šternberk

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Svatoplukova 1419/7
Šternberk
785 01


Kontakt

+420 585 013 762
+420 732 832 268

http://www.zssvat.cz

Redaktoři

  • Mgr. Hana Mádrová
  • Mgr. Martina Švancarová

ZŠ Svatoplukova je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna ve dvou budovách, kdy první a druhý stupeň sídlí odděleně, ve školním roce 2016/2017 jsme měli 532 žáků. Jedná se o školu s rozšířenou výukou jazyků – anglický jazyk se vyučuje již od 2. ročníku.

Naše škola dlouhodobě spolupracuje se školou ve Švédsku – jedná se o výměnné pobyty žáků obou zemí. Od již druhým rokem spolupracujeme také se základní školou v Levoči na Slovensku. Žáci také mají možnost účastnit se různých poznávacích zájezdů v průběhu roku (např. do Vídně, Německa.)

Na škole funguje žákovský parlament a školní psycholog.

Žáci naší školy se účastní různých typů soutěží – jedná se o Logickou olympiádu, různé soutěže sportovní, matematické i jazykové.

Učitelé jsou zapojeni v různých projektech, v rámci kterých si zvyšují svoji kvalifikaci.

Jednou za dva roky probíhá na škole testování IQ ve spolupráci s Mensou ČR pro zájemce ze školy, ale i pro veřejnost.

Dlouhodobě na škole pracoval Kroužek deskových her určený dětem 1. stupně.

Ve školním roce 2016/2017 pracovaly na škole 4 Kluby logického myšlení a deskových her, ve kterých se scházely děti z 1. i 2. stupně. Díky dotaci Šablony 2016 jsme měli možnost zakoupit nové hry a další materiály. Při hraní různých deskových her si děti procvičovaly pozornost, logické a strategické myšlení, luštily rébusy a různé hádanky. Celoroční práce byla ukončena již tradičním turnajem v deskových hrách.

Informace z Mensy ČR mají rodiče i děti možnost čerpat z časopisu Mensa ČR, který je volně přístupný ve vestibulu školy.

Mgr. Martina Švancarová
učitelka 1. stupně

Mgr. Hana Mádrová
učitelka 1. stupně

Ve Šternberku, 7. 9. 2017

» Archiv