ZŠ Easy Start, s.r.o., Plzeň

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Blatenská 1073/27a
Plzeň 2-Slovany
326 00


Kontakt

+420 723 531 378
+420 608 268 362

http://www.zseasystart.cz

Redaktoři

  • Mgr. Bc. Kateřina Paušová
  • Mgr. Gabriela Vášová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
MŠ Drobeček, s.r.o., Plzeň
(školka spolupracující s Mensou ČR)

Easy Start se již od počátku věnuje vzdělávání nadaných dětí. Do tříd jsou velice často přijímány děti s nadprůměrnými výsledky v oblasti rozumové vyspělosti. V únoru 2018 proběhlo plošné testování IQ ve všech ročnících školy. Účastnilo se ho 42 žáků z 65 (tj. 65 % všech žáků). Výsledné hodnoty potvrdily vysoký výskyt žáků nadaných a nadprůměrně inteligentních. 21 žáků (50 %) dosáhlo velmi vysokého IQ (130+).

Děti nadané v jakékoliv oblasti se do naší školy velice často „stahují“ a tak již od počátku máme praxi v práci s těmito žáky. Uzpůsobena je jak sama výuka, tak například i nabídka odpoledních zájmových kroužků a aktivit.

Některé zajímavosti o způsobu vyučování na naší ZŠ

Již šestým rokem se na škole vyučuje matematika podle profesora Hejného. Získala si velkou oblibu u vyučujících i dětí. V páté třídě poté nad rámec Hejného matematiky probíhají hodiny „běžné“ matematiky, jako podpora žáků při zájmu o přestupu na víceletá gymnázia.

Anglický jazyk je vyučován již od 1. třídy, a to s velmi vysokou časovou dotací podpořenou přidanými dobrovolnými hodinami Aj nad rámec výuky, a to jak odpoledne, tak ráno. Hodiny anglického jazyka nejsou rozhodně hodinami „učebnicovými“, ale jsou často tvořeny aktivitami, slovní zásobu a úkoly, dle zájmu dětí. Ve všech ročnících docházelo a nadále dochází k dělení žáků do skupinek dle úrovně a zájmu dětí (2 lektoři na polovinu až všechny hodiny) Výstupní úroveň našich žáků je velice nadprůměrná v porovnání s ostatními školami. V květnu 2017 skládala více než polovina 5. třídy mezinárodní certifikáty KEY for Schools z AJ. Výsledky byly od A2 do B1 vždy s nadprůměrnými výsledky ve speaking part.  V lednu 2018 skládala Cambridgeské zkoušky Mowers polovina žáků 4. třídy a všichni žáci 5. třídy. Všichni s nadprůměrnými výsledky (často i plný počet erbů). Drtivá většina našich žáků je na konci páté třídy v anglickém jazyce o více než 3–4 roky před svými vrstevníky.

Během roku proběhlo několik projektů v jednotlivých třídách, předmětech či celoškolní projekt (práce ve smíšených skupinách). V jednotlivých projektech bývají často zapojeny prvky programu Začít spolu či Daltonského plánu. Ve škole jsou současně uplatňovány některé prvky Montessori pedagogiky.

Na chodbě školy mají žáci volně k dispozici anglickou knihovničku s více než 800 tituly. Současně je nastaven systém práce s anglickou knihou na doma a je podporována čtenářská gramotnost žáku v anglickém jazyce.

Zájmové aktivity

Každoročně je obrovský zájem o zájmové aktivity podporující zvídavost dětí a logické uvažování. I v roce 2017 probíhaly schůzky Šikovných makovic, a to hned ve třech úrovních – skupinách a hodiny Figurkové školičky pro děti z MŠ a 1. tříd naší ZŠ, také ve třech skupinách. Nejstarší skupina Šikovných Makovic se i v roce 2017 účastnila Poháru vědy. Na aktivitách pracovali se svým vedoucím i mimo vyučování a v dopoledních hodinách.

Dětská univerzita

Skupina nejstarších Makovic (3.–5. třída) letos navštěvovala přednášky na Dětské univerzitě. Jednalo se o přednášky z oblasti fyziky (elektro), chemie (tekutý dusík aj.), přírodovědy (mikroskopy, stopy zvířat), matematiky (logické úlohy a šifry), tělesné výchovy (handicapovaní a jejich pohyb), jazyků (německý jazyk), informatiky (3D modelování, 3D tiskárny) atd. Všichni studenti získali na konci semestru diplom za úspěšné absolvování seminářů a přednášek na slavnostní promoci.

Logická olympiáda

Každým rokem jsou žáci podporováni k participaci na Logické olympiádě. V roce 2017 se domácího kola účastnilo 25 dětí (z 65) a 4 postoupily do krajského kola.

Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her

v roce 2017 (od září) probíhal ve škole čtenářský klub pro žáky 4. a 5. třídy. Od března 2017 probíhá na naší škole páteční klub zábavné logiky a deskových her pro žáky 2.–5.třídy. Funguje i půjčování deskových her domů a do budoucna uvažujeme o založení IQ s Challenge koutku. V květnu 2018 plánujeme uskutečnit městskou šifrovačku pro děti a rodiče.

Kapacita školy nám bohužel neumožňuje přijímat všechny děti, které by o vzdělávání u nás měly zájem. Nadaným a zvídavým dětem z okolí však nabízíme alespoň možnost účastnit se našich mimoškolních aktivit.

Mgr. et Bc. Kateřina Paušová
lektorka AJ a vedoucí aktivit pro nadané děti
V Plzni, 29. 3. 2018

» Archiv