ZŠ Easy Start, s.r.o., Plzeň

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Blatenská 1073/27a
Plzeň 2-Slovany
326 00


Kontakt

+420 723 531 378
+420 608 268 362

http://www.zseasystart.cz

Redaktoři

  • Mgr. Bc. Kateřina Paušová
  • Mgr. Gabriela Vášová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
MŠ Drobeček, s.r.o., Plzeň
(školka spolupracující s Mensou ČR)

Easy Start se již od počátku věnuje vzdělávání nadaných dětí. Do tříd jsou velice často přijímány děti s nadprůměrnými výsledky v oblasti rozumové vyspělosti. V únoru 2018 proběhlo plošné testování IQ ve všech ročnících školy. Účastnilo se ho 42 žáků z 65 (tj. 65 % všech žáků). Výsledné hodnoty potvrdily vysoký výskyt žáků nadaných a nadprůměrně inteligentních. 21 žáků (50 %) dosáhlo velmi vysokého IQ (130+). 

Děti nadané v jakékoliv oblasti se do naší školy velice často „stahují“, a tak již od počátku máme praxi v práci s těmito žáky. Uzpůsobena je jak sama výuka, tak například i nabídka odpoledních zájmových kroužků a aktivit.

Matematika

Již od počátku učíme matematiku podle profesora Hejného. Malý počet dětí ve třídě dává větší prostor pro děti a jejich řešení, dialog mezi spolužáky či práci v menších skupinkách. Běžně máme ve třídách žáky, kteří jsou v počtech, logice či jiné oblasti matematiky dál než jejich vrstevníci. Není však výjimkou, že se jako výborní počtáři a logici vyprofiluje polovina třídy. Tito žáci mají možnost práce i na jiných než povinných tématech a je jim umožněno plnit úkoly, které jsou pro ně dostatečnou výzvou. 

Distanční výuka nám trochu zpomalila zavedení některých dalších novinek a opatření, ale od příštího roku počítáme s větším využitím tandemové výuky na některé hodiny matematiky s tím, že druhý pedagog bude k dispozicí přímo nadaným dětem.

Informatika a robotika

V oblasti informatiky a robotiky došlo ve škole za poslední dobu k velkému posunu a modernizaci. Vidíme význam informatického myšlením, moderních technologii a aplikované robotiky. Jsem nadstandardně vybavení 10 druhy programovatelných robotů (např. Ozoboti, Dash, Blue Boti, CuteBot-Micro:Bit, Otto – Arduino, Ozo-šneci, Clementoni roboti aj.), pracujeme s VR a AR, využíváme mobilní interaktivní učebnu. 

Informatika či robotika se u nás učí od 1.třídy buď formou volitelného nebo povinného předmětu. Právě robotika a informatika byly oblasti, kterým se mohly děti během distanční výuky věnovat v rozšířené míře. Žáci 4. a 5.třídy dostali domu k zapůjčení každý jednoho Ozobota (a případně tablet pro programování) a k němu balíček pracovních listů, 3D doplňků, drobností a pomůcek. Každý týden byla vyhlášena jedna programovací výzva a ve večerních hodinách jsme se společně připojili na Meet a výzvu před kamerami řešili. Po hodině ještě někteří další více bádali a natáčeli například videa úspěšného pokusu prasknutí balonku pomocí Ozobota a rampy, či nájezd ozobota do kelímku. Právě večerní hodiny informatiky byly pro děti velice zajímavé a spojovaly více tříd dohromady.

Angličtina

Anglický jazyk je vyučován již od 1. třídy, a to s velmi vysokou časovou dotací podpořenou přidanými dobrovolnými hodinami AJ nad rámec výuky, a to jak odpoledne, tak ráno. Hodiny anglického jazyka nejsou rozhodně hodinami „učebnicovými“, ale jsou často tvořeny aktivitami, slovní zásobou a úkoly dle zájmu dětí. Ve všech ročnících docházelo a nadále dochází k dělení žáků do skupinek dle úrovně a zájmu dětí (2 lektoři na polovinu až všechny hodiny tj. 1 lektor na max. 8 dětí). I v loňském/letošním roce skládali žáci naší školy Cambridgeské zkoušky. Všichni účastníci příprav na YLEC získali plný počet erbů. Další skupina se připravuje na zkoušky v září. Není výjimkou, že někteří páťáci skládají mezinárodní zkoušky KEY for schools a dosahují úrovně B1 (maturita). Většina našich žáků je na konci páté třídy v anglickém jazyce o více než 3–4 roky před svými vrstevníky.

GATE

V minulém roce jsme zahájili projekt GATE pro vzdělávání nadaných žáků Gifted and Talented Education – enrichment lessons po vzoru praxe práce s nadanými v USA. Bohužel covid a poté hygienická omezení nám nedovolila aktivní zahájení stěžejní části programu a tedy odpolední/dopolední pull-out hodiny pro smíšené skupiny nadaných žáků. Program jsme tedy alespoň připravili a částečně odzkoušeli na skupinkách dětí v páté třídě (obrovské procento žáků s vysokým nadprůměrem). Oficiální projektové dny GATE začaly teprve letos, po uvolnění covid opatření.

Logická olympiáda, šifrovačky, Kahoot aj.

Každým rokem jsou žáci podporováni k participaci na Logické olympiádě. V roce 2021 postoupili 4 žáci do krajského kola. I nadále probíhal ve škole čtenářský klub pro žáky 4. a 5. třídy. Ten byl aktivní i během distanční výuky.  

Během první vlny karantén a omezení jsme vytvořili venkovní šifrovací/logickou hru pro rodiče a děti. Trasa dlouhá okolo 2 km vedla za Plzní nad Koterovem a účastnilo se jí přes 40 rodin. Současně bylo vytvořeno několik celoškolních a třídních digitálních únikovek (Velikonoční, Halloweenská, Harry Potter atd.) a dva celoškolní rodinné Kahooty, při kterých soutěžilo LIFE přes 50 účastníků najednou (Meet a řízené promítání zadání). Po návratu dětí do škol jsme v červnu 2021 ještě zrealizovali společnou šifrovačku od Criptománie.

Kapacita školy nám bohužel neumožňuje přijímat všechny děti, které by o vzdělávání u nás měly zájem. Nadaným a zvídavým dětem z okolí však nabízíme alespoň volná místa na našich mimoškolních aktivitách.

Mgr. et Bc. Kateřina Paušová
lektorka AJ a vedoucí aktivit pro nadané děti
V Plzni, 8. 2. 2022

» Archiv