ZŠ Úvoz, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Úvoz 423/55
Brno-střed
602 00


Kontakt


http://www.zsuvoz.cz

Redaktoři

 • Mgr. Alena Kýrová
 • Mgr. Martina Musilová

 • Počet tříd na škole: 25
 • Počet žáků školy: 488
 • Počet skupin nadaných:
  1. stupeň: 6
  2. stupeň: 2
 • Sportovní skupiny: 4

Naše škola se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj talentů (hokejové třídy nebo skupiny na 2. stupni). Desátým rokem je u nás realizována i skupinová výuka mimořádně nadaných na 1. stupni. Ctvrtým rokem i na 2.stupni školy. Výuka je obohacená o specifické předměty Vědouka, Anglická konverzace, Společenskovědní a Přírodovědný seminář, je upravená předmětová náplň a hodinové dotace v jednotlivých ročnících, nadaným jsou nabízeny i specifické volnočasové aktivity Šachy, Klub deskových her, rozšiřující informatika, Logik a další kroužky vyplývající z nabídky pedagogů a externích spolupracovníků.

V menším kolektivu rovnocenných partnerů usilujeme o přiměřenou akceleraci, obohacování výuky - rozšiřováním a prohlubováním témat, pořádáme exkurze, experimentujeme, komplexně rozvíjíme  intelektové schopnosti nadaných, a to nejen v oblastech zájmu dítěte. Posilujeme sociální dovednosti dětí, učíme je kooperaci v týmu, pomoci, partnerství, toleranci, pravidlům diskuze, stanovování cílů, důslednosti, vytrvalosti.

Proškolený tým pedagogů je vysoce erudovaný, empatický, schopný improvizace, znalý problematiky pedagogiky nadaných, pracující s problémy jednotlivců, úzce spolupracující s pedagogicko psychologickými poradnami.

Škola také nabízí přípravu předškoláků technikou podněcování mozkových spojů - NTC - kroužek Miniiqáček pracuje již třetím rokem.

Žáci mají možnost využívat ve výuce nadstandardní vybavení učeben - PC, tablety, knihovničky, slovníky...jejich používání během výuky.

Škola nabízí dětem bohatou škálu zájmových aktivit - technicky zaměřené kroužky (Sovičky, Animáček, Filmáček, Panda, Edison, Vědátor), sportovní kroužky (Judo, Sportík, Šachy, Bruslení, Míčovky), umělecké kroužky (Dramaťáček, Modelování, Rukodělný), jazykové kroužky (Angličtina, Němčina, Španělština) a u žáků oblíbené Vaření. V nabídce školy je také Logopedie pro děti s vadami řeči.

Projekty a programy, do kterých se pravidelně zapojujeme:

 • Pravidelná spolupráce s Pedagogickou fakultou MU v Brně.
 • Preventivní programy ve spolupráci s  Policií ČR, Policejní akademie, Empík, Amavet, Recyklohraní, Ovoce do škol, Zachraňte planetu, spolupráce s centrem Kociánka, etická výchova v CVČ Labyrint, Logická olympiáda. matematický Klokan a Pythagoriáda. Celý rok probíhaly i další vědomostní soutěže a olympiády např. z českého jazyka, dějepisu, zeměpisu, fyziky a chemie.
 • Spolupráce s Mensou - Diagnostika nadání během diagnostických dnů a Dne otevřených dveří

Naše škola se profiluje i jako sportovní. V rámci sportovních výsledků dosahují žáci úspěchu v hokeji i na běžeckých a jiných sportovních soutěžích.

Škola se prezentovala také na veletrhu brněnských základních škol, a to velmi úspěšně, což potvrdil i zájem o ni v rámci Dnů otevřených dveří a při samotném zápisu.

Mgr. Martina Musilová
učitelka 1. stupně
V Brně, 15. 6. 2017

» Archiv