ZŠ Úvoz, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Úvoz 423/55
Brno-střed
602 00


Kontakt


http://www.zsuvoz.cz

Redaktoři

  • Mgr. Alena Kýrová
  • Mgr. Martina Musilová

Škola se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj talentů (hokejové třídy nebo skupiny na 2. stupni). Realizujeme skupinovou výuku mimořádně nadaných žáků na 1. i na 2.stupni. Výuka je obohacená o specifické předměty Vědouka, Anglická konverzace s rodilým mluvčím. ŠVP pro nadané zohledňuje upravenou obsahovou náplň předmětů, upravuje hodinové dotace předmětů v jednotlivých ročnících, nadaným jsou nabízeny i specifické volnočasové aktivity Šachy, Klub deskových her, Společenskovědní seminář, Přírodovědný seminář, rozšiřující informatika...

Cílem skupinové výuky nadaných je v menším kolektivu rovnocenných partnerů usilovat o akceleraci, obohacování výuky – rozšiřováním a prohlubováním témat, pořádání exkurzí, experimentování, komplexní rozvoj intelektu nadaných, a to nejen v oblastech zájmu dítěte. Skupinovou výukou nadaných posilujeme sociální dovednosti dětí, učíme je kooperaci v týmu, pomoci, partnerství, toleranci, pravidlům diskuze, stanovování cílů, důslednosti, vytrvalosti.

Proškolený tým pedagogů je vysoce erudovaný, empatický, schopný improvizace, znalý problematiky pedagogiky nadaných, pracující s problémy jednotlivců, úzce spolupracující s rodinami nadaných.

Škola nabízí přípravu nadaných předškoláků technikou podněcování mozkových spojů – NTC – kroužek Miniiqáček.

Žáci využívají ve výuce nadstandardní vybavení učeben – PC, tablety, knihovny, slovníky, encyklopedie, AV techniku. Každoročně prezentují na oblíbené školní vědecké konferenci před spolužáky a žáky jiných tříd své poznatky a práce, především pak ročníkové projekty.

Škola nabízí dětem bohatou škálu zájmových aktivit - technicky zaměřené kroužky (Sovičky, Panda, Edison), sportovní kroužky (Judo, Sportík, Šachy, Bruslení, Basketpřípravka, Aerobic), umělecké kroužky (Dramaťáček, Modelování, Muzikál, Street Dance), jazykové kroužky (Angličtina, Němčina, Španělština), vědecké (Pokuston, Věda nás baví, Vědátor), z dalších kroužků Vaření, Tuláček, Logik. V nabídce školy je také Logopedie pro děti s vadami řeči.

Projekty a programy, do kterých se pravidelně zapojujeme:

  • Pravidelná spolupráce s Pedagogickou fakultou a s Fakultou sociálních studií MU v Brně. 
  • Preventivní programy ve spolupráci s SPP Sládkova a Policií ČR, Policejní akademie, Empík, Amavet, Recyklohraní, Ovoce do škol, Zachraňte planetu, spolupráce s centrem Kociánka, etická výchova v CVČ Labyrint, Logická olympiáda. matematický Klokan a Pythagoriáda. Celý rok probíhaly i další vědomostní soutěže a olympiády např. z českého jazyka, dějepisu, zeměpisu, fyziky a chemie. 
  • Spolupráce s Mensou – diagnostika nadání během Dne otevřených dveří a zápisu. 
  • Většina dětí ze skupinek se pravidelně účastní matematických, jazykových, vědomostních soutěží: Logická olympiáda, Matematické olympiáda, Pangea, Šifrovací liga Technoplanety, Pythagoriáda, atd. Zde dosahují výborné výsledky i na úrovni kraje či celé republiky.
Mgr. Alena Kýrová
zástupce pro 1. stupeň,
garant skupinové výuky mimořádně nadaných žáků
V Brně, 26. 6. 2018

» Archiv