ZŠ El. Krásnohorské, Ústí nad Labem

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Elišky Krásnohorské 3084/8
Ústí nad Labem
400 11


Kontakt


http://www.zseliska.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Macková

Na naší škole vytváříme příznivé podmínky pro výuku a vzdělávání všech, tedy i nadaných žáků. V hodinách je jim dán prostor pro rozvoj jejich nadání, jsou používány obohacující metody práce, mají možnost pracovat samostatně a prezentovat výsledky své práce. Výuka probíhá v počítačových učebnách, v jazykové laboratoři, na interaktivních tabulích. Téměř ve všech třídách je dataprojektor. Nadaní žáci mají k dispozici notebooky.

Výuka anglického jazyka probíhá již od prvního ročníku. Na 2. stupni se přidává výuka německého a francouzského jazyka. Hodiny konverzace vedou rodilí mluvčí. Na 1. stupni je zařazena bilingvní výuka do pracovních činností. Žáci 2. stupně jezdí na jazykové pobyty do Velké Británie a do Itálie.

Výuka matematiky je na 1. stupni realizována jak klasicky, tak také podle metody prof. Hejného. Je vyučováno písmo Comenia Script.

Spolupráce s Mensou ČR

Ve školním roce 2018/19 byli naši žáci opět velmi úspěšní v soutěžích různého zaměření:

  • Logická olympiáda
  • Matematická olympiáda
  • Biologická olympiáda
  • Dějepisná olympiáda
  • Olympiáda NJ
  • Výtvarné soutěže – Naše město, Lidice, PO očima dětí, Módní design
  • Mladý chemik, Mladý cyklista, Mladý záchranář
  • Sportovní soutěže – florbal, basketbal, atletika, přespolní běh, volejbal, vybíjená

Na 1. stupni probíhala bilingvní výuka pracovních činností. Žáci pracovali pod vedením učitelů anglického jazyka.

Na 2. stupni měli žáci možnost rozvíjet své jazykové dovednosti v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině i ruštině.

Nadaní žáci navštěvovali kroužek, ve kterém své nadání dále rozvíjeli s využitím počítačů, encyklopedií, her a diskusí.

Po vyučování mohli naši žáci navštěvovat zájmové kroužky – sportovní (florbal, vybíjená, fit dance, taneční, pohybové hry), výtvarné (kreativní, keramika), deskové hry, hudební (hra na flétnu, sborový zpěv), jazykové nebo kroužek kuchařský.

V rámci mezinárodního vzdělávacího programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) mohou žáci rozvíjet svůj talent, posílí sebevědomí a rozhodovací schopnosti, naučí se překonávat překážky a pomáhat druhým, vylepší své komunikační schopnosti a týmovou spolupráci. Program jim pomůže při výběru dalšího studia.

Škola je zapojena do projektu Stages, který se zaměřuje na aplikaci výukových metod odpovídajících 21. století.

Mgr. Lenka Macková
učitelka na 1. stupni
V Ústí nad Labem, 18. 7. 2019

» Archiv