ZŠ El. Krásnohorské, Ústí nad Labem

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Elišky Krásnohorské 3084/8
Ústí nad Labem
400 11


Kontakt


http://www.zseliska.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Macková

Na naší škole vytváříme příznivé podmínky pro výuku a vzdělávání všech, tedy i nadaných žáků. V hodinách je jim dán prostor pro rozvoj jejich nadání, jsou používány obohacující metody práce, mají možnost pracovat samostatně a prezentovat výsledky své práce. Výuka probíhá v počítačových učebnách, v jazykové laboratoři, na interaktivních tabulích. Téměř ve všech třídách je dataprojektor. Nadaní žáci mají k dispozici notebooky.

Výuka anglického jazyka probíhá již od prvního ročníku. Na 2. stupni se přidává výuka německého a francouzského jazyka. Hodiny konverzace vedou rodilí mluvčí. Na 1. stupni je zařazena bilingvní výuka do pracovních činností. Žáci 2. stupně jezdí na jazykové pobyty do Velké Británie a do Itálie.

Výuka matematiky je na 1. stupni realizována jak klasicky, tak také podle metody prof. Hejného. Je vyučováno písmo Comenia Script.

Žáci naší školy se účastní úspěšně Logické olympiády, Matematického klokana, Pythagoriády, olympiád v jazycích, matematice, přírodopisu, zeměpisu i dějepisu. Za zmínku stojí také úspěšná účast ve sportovních a výtvarných soutěžích.

V dubnu odstartoval na naší škole projekt Hasiči pro školy.

V květnu proběhlo testování IQ.

V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat velké množství zájmových kroužků. Pro nadané děti je otevřen Kroužek nadaných dětí, ve kterém pravidelně pracují na různých logických úkolech, hrají deskové hry, řeší vědecké problémy. Dále mohou děti navštěvovat Klub deskových her, Klub zábavné logiky, Čtenářské kluby, sportovní a výtvarné kroužky, kroužek Věda nás baví, kroužek španělštiny nebo čínštiny.

Mgr. Lenka Macková
učitelka na 1. stupni
V Ústí nad Labem, 26. 6. 2018

» Archiv