ZŠ El. Krásnohorské, Ústí nad Labem

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Elišky Krásnohorské 3084/8
Ústí nad Labem
400 11


Kontakt


http://www.zseliska.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Macková

Školní rok 2016/17 byl tradičně úspěšný pro naše žáky, kteří se prezentovali v řadě soutěží. Největších úspěchů dosáhli v soutěžích sportovních. Neméně významné jsou ale i výsledky v soutěžích vědomostních, jako je Logická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda, Mladý chemik, Mladý ekonom, jazykové olympiády či literární soutěže.

Úspěšní jsou při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia žáci z 5. tříd.

Vytváříme podmínky pro rozvoj a obohacování nadaných žáků. Navštěvují zejména matematiku ve vyšším ročníku nebo volnočasový kroužek pro rozvoj nadání. V hodinách využíváme deskové hry, pracujeme s logickými úlohami, umožňujeme práci s počítačem.

Od 1. třídy vyučujeme AJ. Při pracovních činnostech probíhá bilingvní výuka. Matematiku vyučujeme také metodou prof. Hejného.

Mgr. Lenka Macková
učitelka na 1. stupni
V Ústí nad Labem, 16. 6. 2017

» Archiv