ZŠ El. Krásnohorské, Ústí nad Labem

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Elišky Krásnohorské 3084/8
Ústí nad Labem
400 11


Kontakt


http://www.zseliska.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Macková

Jsme fakultní základní škola s bilingvní výukou a rozšířenou výukou jazyků.  Od 1. třídy probíhá výuka anglického jazyka a bilingvní výuka pracovních činností. Na druhém stupni mají žáci možnost výběru výuky německého nebo francouzského jazyka. Probíhá také konverzace v ruštině a španělštině. V každém ročníku je jedna třída zaměřena na výuku matematiky podle prof. Hejného.

V současné době poskytujeme výuku českého jazyka cizincům. Žáci z Ukrajiny navštěvují intenzivní dopolední kurz mimo kmenové třídy. Ostatní cizinci jsou zařazeni do svých kmenových tříd.

Žáci 1. stupně mají možnost po vyučování navštěvovat školní družinu.

Ke škole patří velký sportovní areál, který je využíván jak pro tělesnou výchovu, odpolední aktivity tak i pro výuku v přírodě.

V odpoledních hodinách probíhají na škole zájmové kroužky. Žáci navštěvují kroužky sportovní (gymnastika, fit dance, volejbal, vybíjená, karate, pohybové hry, jóga, taneční, atletika), výtvarné, jazykové, čtenářské kluby, klub deskových her či badatelský klub.

Ve výuce jsou využívány interaktivní tabule, počítače, notebooky. 

Žáci se pravidelně účastní Logické olympiády, Pythagoriády, Matematické olympiády, jazykových, přírodovědných i sportovních soutěží a olympiád, ve kterých mají velmi dobré výsledky. 

Pravidelně jsou naši žáci úspěšní také v přijímacích řízeních na střední školy.

Mgr. Lenka Macková
učitelka na 1. stupni
V Ústí nad Labem, 9. 5. 2022

» Archiv