ZŠ El. Krásnohorské, Ústí nad Labem

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Elišky Krásnohorské 3084/8
Ústí nad Labem
400 11


Kontakt


http://www.zseliska.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Macková

Naše škola leží v rozsáhlém areálu uprostřed města. Budova byla postavena v roce 1983 a je tvořena pěti propojenými pavilony. Jsme fakultní školou s bilingvní výukou a rozšířenou výukou jazyků. Kapacita školy je 720 žáků, školní družiny 200 žáků.    Anglický jazyk je vyučován od 1. ročníku. Na 2. stupni si žáci vybírají druhý jazyk – německý nebo francouzský. Ve všech uvedených jazycích se zúčastňují olympiád, ve kterých se umísťují na předních místech. V nejazykových předmětech je využívána metoda CLIL.

V každém ročníku máme jednu třídu, ve které se vyučuje matematika podle profesora Hejného. Při vyučování využíváme tablety, počítače, interaktivní tabule. Žáci mají k dispozici nové učebny chemie a fyziky, jazykovou laboratoř, tělocvičny. V odpoledních hodinách mohou navštěvovat velké množství kroužků – sportovních, výtvarných i hudebních. Velký zájem je o kroužky sportovní, deskových her, zábavné logiky, vaření.

Naši žáci jsou úspěšní nejen v různých olympiádách (jazykových, přírodovědných, matematických), ale také při přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia. Starší žáci se starají o své mladší spolužáky – pořádají Dětský den, pomáhají při školní sportovní olympiádě, provázejí budoucí prvňáčky školou v převlečení za pohádkové postavy. Žáci jsou zapojeni do různých projektů, např. Barevný svět mezi generacemi (spolupráce s Domem seniorů), DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu), Krokus (Holocaust Education Trust Ireland). Za zmínku stojí i spolupráce s partnerskou školou Lessing-Gymnasium Döbeln. Žáci i pedagogové jsou v kontaktu, vzájemně se navštěvují, pořádají společné akce.

Mgr. Lenka Macková
učitelka na 1. stupni
V Ústí nad Labem, 7. 6. 2023

» Archiv