Gymnázium Česká, České Budějovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Česká 142/64
České Budějovice
370 21


Kontakt

+420 386 356 884

http://www.gymceska.cz

Redaktoři

  • Mgr. Vladislava Štoudková

Charakteristika školy

„Ani jeden mladý člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý.“ (Leonardo da Vinci)

Všeobecné a sportovní gymnázium s akcentem na rozvoj potenciálu kognitivně nadaných, motivovaných a sportovně talentovaných žáků. Škola má zhruba 470 žáků, vzdělávají se v ní žáci čtyřletého všeobecného, čtyřletého sportovního a osmiletého všeobecného zaměření.

Naše škola se stala v roce 2012 Vzdělávacím centrem Microsoft Partneři ve vzdělávání pro Jihočeský kraj. Od roku 2015 jsme navíc i první střední Referenční školou společnosti Microsoft v ČR. 

Každoročně dosahují studenti gymnázia významných úspěchů ve vědomostních a sportovních soutěžích na regionální i republikové úrovni.

Volnočasové aktivity, práce s nadanými žáky

Významnou složkou výchovy a vzdělávání na našem gymnáziu tvoří od školního roku 2012/2013 pravidelné kroužky, kluby a další příležitostné volnočasové aktivity: kroužek chemie, biologie, přírodopisu, fyziky, geografie, divadelní kroužek, pěvecký sbor, robotický kroužek, konverzace s rodilým mluvčím (Aj), kroužek florbalu či celoškolní recitační soutěž s dlouholetou tradicí.

Velkou chloubou školy je školní časopis Magazín 64, který se znovu stal nejlepším školním časopisem v České republice, kdy redakce navázala na úspěchy z let 2017 a 2018. I v roce 2021 se hodnotily čtyři kategorie, a to: titulka, grafika, obsah a celkové umístění. K naší radosti jsme ve všech čtyřech oblastech obsadili 1. místo.

Dále jsou žáci zapojeni do celé řady projektů (Connecting Classrooms, Otevřená věda, projekt ve spol. s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a polskou partnerskou školou: Nalézání zmizelých osudů, Běh Olympijského dne, výměnný studentský program EUROREGIO „Gastschuljahr“, Projekt UNESCO „Timeproject“, mezinárodní jazykový projekt „Edison”, Program InGenius apod.) a účastní se pravidelně Logické olympiády. 

Velká účast našich studentů v logické olympiádě přinesla škole ocenění od Mensy České republiky v podobě společenské hry, protože jsme se v roce 2021 zařadili mezi pětici škol s nejvyšší účastí studentů. Do krajského kola postoupilo devět žáků nižšího gymnázia v kategorii B a v kategorii A postoupilo rekordních deset žáků vyššího gymnázia.

Spolupráce s Mensou ČR

V současném školním roce se opět podařilo uskutečňovat tradiční a dlouholetou spolupráci, která byla v nedávném období ochromena pandemií COVID-19. Patří k nim účast na Dnu otevřených dveří gymnázia, kde Místní skupina České Budějovice Mensy ČR předvádí několik zajímavých her a hlavolamů, dále se mohou účastnit akce „Odpoledne plné her“, které MSČB pořádá každou třetí středu v měsíci. Během těchto je umožněno zájemcům nechat si otestovat své IQ oficiálními testy Mensy ČR. Tyto hry a možnost testování opět probíhají od září 2021.

Mgr. Vladislava Štoudková
učitelka NJ a ČJ
V Českých Budějovicích, 17. 5. 2022

» Archiv