Gymnázium Česká, České Budějovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Česká 142/64
České Budějovice
370 21


Kontakt

+420 386 356 884

http://www.gymceska.cz

Redaktoři

  • Mgr. Vladislava Štoudková

Charakteristika školy

„Ani jeden mladý člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý.“ (Leonardo da Vinci)

Všeobecné a sportovní gymnázium s akcentem na rozvoj potenciálu kognitivně nadaných, motivovaných a sportovně talentovaných žáků. Škola má zhruba 470 žáků, vzdělávají se v ní žáci čtyřletého všeobecného, čtyřletého sportovního a osmiletého všeobecného zaměření.

Naše škola se stala v roce 2012 Vzdělávacím centrem Microsoft Partneři ve vzdělávání pro Jihočeský kraj. Od roku 2015 jsme navíc i první střední Referenční školou společnosti Microsoft v ČR. 

Každoročně dosahují studenti gymnázia významných úspěchů ve vědomostních a sportovních soutěžích na regionální i republikové úrovni. Ve školním roce 2017/2018 byli naši studenti již tradičně velice úspěšní ve Středoškolské odborné činnosti. Vítězem je vlastně každý, kdo obětuje svůj čas k bádání, udělá odbornou rešerši, sepíše výsledky svých experimentů a vyhodnotí je v práci.

Máme ale i skutečnou vítězku krajského kola v oboru chemie – studentka septimy vyhrála se svou prací Chirální separace enantiomerů kyseliny mléčné a 2-hydroxyglutarové metodou GC/MS. Třetí místo v oboru ochrana a tvorba životního prostředí obsadila studentka třetího ročníku, která soutěžila s prací Rozklad listnatého opadu v půdách jehličnatého, smíšeného a listnatého lesa. Obě práce vznikaly na odborných pracovištích ústavů AV ČR v Českých Budějovicích. V oboru zdravotnictví pomyslná medaile těsně unikla, i čtvrté místo je pěkným oceněním práce studentky ze septimy, která se zabývala výskytem rakoviny prsu, jejím záchytem v klinické praxi a vyhodnocením sledovaných dat. 

Naši školu dále reprezentovala velice úspěšně jedna studentka v národním kole lingvistické olympiády, v národním kole olympiády z anglického jazyka.

Naše nedávná absolventka Karolina Bodláková se zúčastnila výběrového řízení na mezinárodní soutěže a následně byla odbornou komisí vybrána na International Wildlife Research Week, který se konal v červenci 2018 ve Švýcarsku v Alpách. Karolina výborně reprezentovala Českou republiku v roce 2016 na mezinárodní soutěži nejlepších středoškolských odborných prací (Čína, Peking, 2. místo).

Volnočasové aktivity, práce s nadanými žáky

Významnou složkou výchovy a vzdělávání na našem gymnáziu tvoří od školního roku 2012/2013 pravidelné kroužky, kluby a další příležitostné volnočasové aktivity: kroužek chemie, biologie, přírodopisu, fyziky, geografie, divadelní kroužek, pěvecký sbor, robotický kroužek, konverzace s rodilým mluvčím (Aj), kroužek florbalu či celoškolní recitační soutěž s dlouholetou tradicí.

Ve školním roce 2015/2016 zahájil svou činnost Klub přátel Jihočeského divadla. Koncem školního roku vznikl nový školní časopis Magazín 64, který se hned v následujícím školním roce umístil na druhém místě v soutěži o nejlepší studentský časopis Jihočeského kraje v kategorii víceletých gymnázií.

V roce 2017 byl tento školní časopis vyhlášen jako nejlepší v kategorii středních škol v celé ČR. Tento veliký úspěch se školní redakci podařilo na sklonku roku 2018 znovu obhájit.

Dále jsou žáci zapojeni do celé řady projektů (Connecting Classrooms, Otevřená věda, projekt ve spol. s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a polskou partnerskou školou: Nalézání zmizelých osudů, Běh Olympijského dne, výměnný studentský program EUROREGIO „Gastschuljahr“, Projekt UNESCO „Timeproject“, mezinárodní jazykový projekt „Edison”, Program InGenius apod.) a účastní se pravidelně Logické olympiády. 

Vynikajícího výsledku dosáhl náš student v krajském kole Logické olympiády 2018, v němž obsadil 1. místo a postoupil tak do celostátního finále v Praze. V celostátním kole pak obsadil skvělé 5. místo.

Spolupráce s Mensou ČR

V roce 2018 se zahájila spolupráce již tradičně na Dni otevřených dveří Gymnázia. Zde členové místní skupiny hráli s příchozími různé hry, řešili hlavolamy a informovali je o Mense, možnostech stát se jejím členem a o dalších mensovních aktivitách. O dva týdny později se pokračovalo s hraním her na „Odpoledni plném her,“ které se pořádá na naší škole pravidelně jedenkrát měsíčně. Během dvou hodin si může kdokoli z gymnázia i široké veřejnosti přijít zahrát např. Dixit, Othello, nejstarší strategickou hru Go, Ticket to Ride, nepálskou hru Bagh Chal, Halali atd. Máme ale výběr i pro menší děti, jako Farmář, Plný kurník, Double Kids, Matfyzácké člověče, nezlob se! a další. V tento den mají také osoby starší 14 let možnost nechat si otestovat své IQ.

Naše škola již tradičně poskytla místní skupině České Budějovice Mensa ČR zázemí pro týmovou hru Labyrint.

Mgr. Vladislava Štoudková
učitelka NJ a ČJ
V Českých Budějovicích, 16. 1. 2019

» Archiv