Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Čs. exilu 491/23
Ostrava - Poruba
708 00


Kontakt

+420 596 729 620
+420 778 545 789

http://www.helloskola.cz

Redaktoři

 • Mgr. Lenka Balarinová

Hello, tady se pořád něco děje!

Gymnázium Hello

(čtyřleté)

 • 4leté gymnázium s důrazem na cizí jazyky – angličtina, němčina, španělština, ruština.
 • Anglická třída – výuka některých všeobecně vzdělávacích předmětů v angličtině.
 • Ústní i písemné Maturity nanečisto.
 • Zapojení rodilých mluvčích z anglicky mluvících zemí.
 • Příprava na mezinárodní zkoušky Cambridge Exams, Goethe Institut a Dele.
 • Prospěchová a sociální stipendia.
 • Viva Espaňa – školní projekt se zahraničními studenty.
 • Maraton ve čtení Dona Quijota.
 • Den s přírodními vědami.
 • Účast studentů v Logické olympiádě.
 • Poznávací pobyty a exkurze – Anglie, Španělsko, Rakousko.
 • Zapojení studentů do studentského parlamentu.
 • Erasmus, Edison – výměnné pobyty studentů.
 • Anglický slavík – pěvecká soutěž pro střední školy.
 • Elixír fyziky.
 • Fakultní škola Ostravské univerzity.
 • Spolupráce s vysokými školami.
 • Volnočasové aktivity – kybernetika, čínština, latina, 3D tiskárna, debatní kroužek a jiné.

Základní škola Hello

(1. – 9. ročník)

 • Bilingvní (česko-anglická) škola.
 • Snížený počet žáků ve třídě.
 • Nejen bilingvní výuka, ale i využití metody CLIL na 2. stupni.
 • Zapojení rodilých mluvčí z anglicky mluvících zemí.
 • Testování žáků 1. a 2. stupně – KALIBRO, SCIO.
 • Abaku nejen do výuky, ale i v rámci klubu nadaných dětí.
 • Příprava na mezinárodní zkoušky Cambridge Exams.
 • Od 1. třídy matematika podle profesora Hejného.
 • Genetická metoda čtení, písmo Comenia Script a Jolly Phonics v 1. třídě.
 • Školní projekty – Evropský den jazyků, Halloween, Thanksgiving Day, Health Day.
 • Účast žáků 1. a 2. stupně v Logické olympiádě.
 • Ozdravný pobyt, lyžařský kurz, školička bruslení.
 • Poznávací pobyty a exkurze nejen do Anglie.
 • Školní soutěže – Hello, básničko!, Hello, talent! (soutěž pro žáky v rámci školní družiny), Hello Games (vědomostní soutěž pro žáky základních škol města Ostravy), Knihožrout (školní čtenářská soutěž).
 • Účast v soutěžích pořádanými jinými školami nebo organizacemi – olympiáda v anglickém jazyce, českém jazyce, matematice, přírodovědných předmětech, recitační soutěž a jiné.
 • Účast na projektech pořádanými jinými školami nebo organizacemi – Projekt 72 hodin, Sněhuláci pro Afriku, Celé Česko čte dětem.
 • Akce pro rodiče – Halloween, vánoční besídka a vánoční jarmark, velikonoční jarmark, Abaku s rodiči, English Performance.
 • Zapojení žáků 1. a 2. stupně do žákovského parlamentu.
 • Vydávání školního časopisu Kids for kids (žáci 1. stupně).
 • Volnočasové aktivity pro žáky – kybernetika, zábavná matematika, IT kroužek, kynologie, příprava na Cambridge Exams, šachy, kroužek výtvarné výchovy, kroužek keramiky, kroužek kytary, kroužek ruštiny, sportovní kroužek a florbal, kroužek vaření.
 • Předškolák – kurz pro budoucí žáky 1. třídy.
 • Fakultní škola Ostravské univerzity.
 • Zapojení zahraničních studentů do výuky (Erasmus, Edison).

Pro rozvoj nadání žáků

 • Zavedení pozice koordinátor nadání.
 • Vyhledávání a diagnostikování nadaných žáků a jejich podpora.
 • Abaku nejen do výuky, ale i v rámci klubu nadaných dětí.
 • Příprava na mezinárodní zkoušky Cambridge Exams.
 • Podpora přírodovědného nadání - přírodovědná odpoledne s žáky 2. stupně, návštěva Vida centra v Brně, Světa techniky v oblasti Dolní Vítkovice.
 • Účast žáků 1. a 2. stupně v Logické olympiádě.
 • Účast vyučujících na konferenci Mensy ČR.
 • Testování žáků Mensou ČR.
 • Klub nadaných dětí při ZŠ Hello Ostrava (dále jen KND). KND vedou paní učitelky z naší základní školy a studentky Ostravské univerzity školy ve spolupráci s odborníky a experty. KND je určen pro žáky 2. až 5. ročníku nejen ze ZŠ Hello, ale také pro žáky ze základních škol. KND je bezplatný. V kalendáři našeho KND najdete plánované schůzky i archiv již uskutečněných schůzek.

Mateřská škola Hello

 • Pro všechny děti od 2 let bez ohledu na národnost a znalost angličtiny.
 • Nadšené paní učitelky, 1 učitelka na max. 8 dětí.
 • Zapojení rodilých mluvčí z anglicky mluvících zemí.
 • Výuka podle mezinárodního programu Začít spolu.
 • Klub nadaných dětí a spolupráce s Mensou ČR.
 • Oslavy narozenin.
 • Školní výlety a exkurze.
 • Velká zahrada.
 • Ozdravné pobyty.
 • Sportovní kurzy (kurz plavání, lyžování, bruslení na ledě, in line bruslení).
 • Prázdninové příměstské pobyty.
 • Kulturní akce (divadlo, kino, výstavy, koncerty).
 • Logopedická péče.
 • Předškoláček v ZŠ.
 • Odpolední akce pro děti a rodiče.
 • Přednášky pro rodiče.
 • Hlídání dětí v domácnosti.

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

 • Ve spolupráci se společností Mensa ČR jsme zřídili pro děti mimořádně nadané Klub Clever Teddy. Vždy 1. čtvrtek v měsíci v odpoledních hodinách nabízíme těmto dětem pestrou nabídku aktivit: výtvarné, divadelní, technické, konstruktivní, hudební, sportovní, matematicko-logické, čtenářské, pro rozvoj zručnosti, které vedou k všestrannému rozvoji kompetencí nadaných dětí. Při výuce uplatňujeme metodu NTC learning, která napomáhá k rozvoji logického myšlení dětí.
 • Jednotlivé kluby vedou paní učitelky naší mateřské školy ve spolupráci s odborníky a experty.
 • Klub je určen pro děti od 5ti let v MŠ a 1.tř v ZŠ Hello a také pro děti mateřských škol obvodu Ostrava Jih. Klub je bezplatný.

Nabídka témat:

 • Dobrůtky pro mlsné jazýčky
 • Jak se léčí letadlo
 • Ze života hmyzu
 • Svět je plný záhad
 • Lego svět
 • Leťte s námi do vesmíru
 • Prkna, která znamenají svět
 • Dílna pro malé kutily
 • Co najdeš v encyklopedii
 • Abeceda není věda……

Program Klubu Mensa MŠ Hello Teddy

V kalendáři našeho Klubu nadaných dětí při MŠ Hello Teddy Ostrava najdete plánované schůzky i archiv již uskutečněných schůzek.

Hana Hlaváčková
V Ostravě, 3. 9. 2018

» Archiv