Sportovní ZŠ Človíček, Praha 10

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kunická 1568
Praha 10 - Hostivař
102 00


Kontakt

+420 776 143 015

http://www.sportovniskoly.cz/zakladni-skola-hostivar/

Redaktoři

  • Mgr. Petra Rybáčková
  • Ing. Radim Skalický

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
Sportovní MŠ Človíček, Praha 10
(školka spolupracující s Mensou ČR)

Sportovní ZŠ a MŠ Človíček je soukromá škola rodinného typu, která pod sebou zastřešuje děti předškolního věku docházející do mateřské školy, zároveň i základní školu s oběma stupni. Ve škole je pro žáky otevřena školní družina (1.–4. třída), školní klub (5.–9. třída), školní jídelna a výdejna. 

Jelikož si zakládáme na individuálním přístupu nejen k žákům, ale i k rodičům, kapacita jedné třídy je 18 žáků. Ve škole vyučuje na prvním stupni: 6 pedagogů, 1 rodilý mluvčí, program ve školní družině mají na starost 3 vychovatelky. Na druhém stupni vyučuje 7 vyučujících, rodilý mluvčí a školní klub zaštiťuje 1 vychovatelka. 

Škola poskytuje vzdělání všem žákům, kteří souhlasí s koncepcí sportovní školy, trochou pohybu navíc a se vzděláváním formou hry. Děti na prvním stupni se vyučují český jazyk genetickou metodou a matematiku dle prof. Hejného. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku, do hodin dochází rodilý mluvčí, který se spolu s českým pedagogem podílí na Clilové hodině.

Škola v odpoledních hodinách nabízí různé kroužky – sportovní (tenis, míčové hry, florbal, fotbal), umělecké (flétna, grafika), vzdělávací (doučování na gymnázia, čtenářské dílny, čtenářské kluby, English cluby s rodilým mluvčím) či logické (deskové hry, šachy aj.) Každý žák si zde najde své uplatnění. Zapojujeme se do různých olympiád – do dějepisu, z českého jazyka, snažíme se mezi dětmi rozvíjet zdravou soutěživost, pořádáme školní kola např. v anglické olympiádě. Zapojujeme se též do logické olympiády, sportovních soutěží. Vymýšlíme různé školní projektové dny – zaměřené na různá témata – od mezinárodních dní, přes známé osobnosti, přes poznávání zaměstnání různých lidí, každoročně pořádáme přespávání ve škole v rámci Noci s Andersenem či Dušičkami. 

Děti se podílejí na vytváření školních novin – Človíčkovin, které vytváří v hodinách českého jazyka a doplňují je svými výtvarnými ilustracemi.

Mgr. Petra Rybáčková
ředitelka školy
V Praze, 6. 2. 2022

» Archiv