Sportovní ZŠ Človíček, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kunická 1568
Praha 10 - Hostivař
102 00


Kontakt

+420 776 143 015

http://www.sportovniskoly.cz/zakladni-skola-hostivar/

Redaktoři

  • Mgr. Petra Rybáčková
  • Ing. Radim Skalický

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
Sportovní MŠ Človíček, Praha
(školka spolupracující s Mensou ČR)

Ve Sportovní ZŠ Človíček nám jde o co nejvšestrannější rozvoj dětí, jak po stránce pohybové, tak duševní. Naší prioritou je péče o nadané děti a rozvoj logického myšlení, zároveň se však zaměřujeme na rozvoj čtenářské gramotnosti, kdy v rámci kroužku „youtuber“ se žáci učí zábavnou formou sebevědomé komunikaci a zdokonalují se nejen ve svém verbálním projevu. Kromě sportu se zaměřujeme také na výuku anglického jazyka, která je pro nás jedním z pilířů vzdělávání na naší škole.

Ve výuce používáme vždy nejmodernější technologie, kromě interaktivní tabule, která je dnes již standardem, dostávají všichni žáci k dispozici po dobu školní docházky svůj notebook, díky kterému mohou využívat výpočetní techniku i při výuce.

Při výuce jako takové používáme metodu NTC Learning. Škola podporuje rozvoj logického myšlení a to např. vyučováním matematiky metodou prof. Hejného, která děti velmi baví, protože jim jsou informace předávány formou hry a děti si tak více zapamatují. V rámci odpoledních činností nabízíme různé badatelské kroužky jako je např.  Věda nás baví, kde si žáci hrají na malé vědce, objevují, zkoumají, vytváří teorie a ověřují své hypotézy. Velmi oblíbeným kroužkem je kroužek Programování, s nímž u nás mohou děti/žáci začínat již v mateřské škole. Během volného času, kdy žáci navštěvují školní družinu, jsou jim nabízeny různé aktivity či hry na podporu logiky ve škole.

Rozvoj mimořádně nadaných žáků je zajištěn vytvářením podmínek k rozvíjení jejich nadání zabezpečením dostatku studijního materiálu, přístupu k internetu, individuální prací se žákem a vytvářením podnětného prostředí k rozvoji jejich tvořivosti.

Mgr. Petra Rybáčková
zástupce ředitele pro MŠ
V Praze, 3. 4. 2018

» Archiv