Sportovní ZŠ Človíček, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kunická 1568
Praha 10 - Hostivař
102 00


Kontakt

+420 776 143 015

http://www.sportovniskoly.cz/zakladni-skola-hostivar/

Redaktoři

  • Mgr. Petra Rybáčková
  • Ing. Radim Skalický

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
Sportovní MŠ Človíček, Praha
(školka spolupracující s Mensou ČR)

Sportovní ZŠ a MŠ Človíček je škola „rodinného typu“, která je umístěna v krásné lokalitě v blízkosti hostivařského lesoparku, která nabízí dětem a žákům volně přístupné místo pro řadu sportovních či relaxačních aktivit. Děti rozvíjíme, jak po stránce pohybové, tak i duševní. 

Každá třída je vybavena nejmodernější technologií – např. interaktivní tabule v kombinaci s osobním počítačem každého žáka je u nás neodmyslitelnou součástí výuky. U žáků naší školy se snažíme rozvíjet logické myšlení, k čemuž nám dopomáhá výuka matematiky metodou prof. Hejného. Tato metoda je u dětí velmi oblíbenou neb je nejen baví a tudíž k tomuto předmětu získávají kladný vztah, ale veškeré informace jsou dětem předávány formou hry a děti si tak z hodin i více pamatují. U dětí mimořádně nadaných zajišťujeme vytváření takových podmínek, které pak dítě nadále rozvíjí. Snažíme se žákům zabezpečit dostatek studijních materiálů či literatury, samy si vytváří tematicky zaměřené práce. Naši žáci se každý rok zúčastňují soutěží jako je např. Matematický klokan, logická a matematická olympiáda, Cambridge testování, testování Mensou ČR.

Nesmíme zapomenout ani na výuku anglického jazyka, který je pro nás jedním z pilířů vzdělávání na naší škole. Na škole působí rodilý mluvčí, který dochází do hodin a spolu s učitelem pak vytváří CLILové hodiny, kdy část hodiny probíhá v anglickém jazyce a část v českém. Tyto hodiny jsou u žáků velmi oblíbené. Rodilý mluvčí nám pak v odpoledních hodinách vede anglický klub, kam mohou žáci každý den docházet. V rámci odpoledních hodin žákům nabízíme různé volnočasové aktivity, které jsou buď pohybově zaměřené či nabízíme různé badatelské kroužky – např. Věda nás baví, kde žáci objevují, zkoumají a ověřují své hypotézy. Kromě tohoto kroužku je velmi oblíbený kroužek šachů, kdy si žáci osvojují nejen základní pravidla, ale i různé strategie. Také máme kroužek NTC, kde děti vymýšlí různé enigmatické hádanky, hrají hry na rozvíjení logického myšlení, ale zároveň se učí poznávat různé země apod. V rámci družiny mají žáci přístup k různým hrám, které rozvíjí jejich logické myšlení – např. tangramy, desky Logico Picollo, obrázkové rovnice a také žákům připravujeme vlastní zábavné testy. 

Novinkou naší školy je zařazení projektových dnů do výuky se širokou škálou zaměření, kdy se nám žáci 1.–5. třídy rozdělí do skupin a musí se naučit vzájemné kooperaci.

Mgr. Petra Rybáčková
ředitelka Sportovní ZŠ a MŠ Človíček
V Praze, 3. 4. 2019

» Archiv