Sportovní ZŠ Človíček, Praha 10

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kunická 1568
Praha 10 - Hostivař
102 00


Kontakt

+420 774 545 761

http://www.sportovniskoly.cz/zakladni-skola-hostivar/

Redaktoři

  • Mgr. Petra Rybáčková
  • Ing. Radim Skalický

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
Sportovní MŠ Človíček, Praha 10
(školka spolupracující s Mensou ČR)

Sportovní ZŠ a MŠ Človíček je menší škola rodinného prostředí, která má 2 budovy
rozdělené na 1. a 2. stupeň v blízkosti hostivařského lesoparku.

Žákům poskytujeme kvalitní základy vzdělání – všeobecného, ale i jazykového.
Podporujeme rozvoj osobnosti, nadání žáků, ale nezapomínáme ani na jejich rozumové a
fyzické schopnosti a dovednosti.

Od prvního ročníku nabízíme výuku anglického jazyka, podporujeme žáky v rozvoji
anglické slovní zásoby formou Clilových hodin s rodilou mluvčí, která zároveň v odpoledních
hodinách nabízí individuální výuku či vzdělávání v rámci English clubu. V dětech se snažíme
podnítit logické myšlení, proto jsme si vybrali výuku matematiky metodou Hejného, díky
které žáci mají možnost řešit různé úlohy, tvořit matematická schémata a diskutovat o
postupech se svými spolužáky.

Vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídě máme možnost žáky podporovat v
individuální práci a vnímat každého žáka jako osobnost s různými potřebami a tak k němu i
přistupovat. U dětí se snažíme vzbuzovat zájem o výuku a to různými metodami či aktivitami,
zároveň v dětech probouzíme chuť spolupracovat, vymýšlíme projektové dny na různá témata
(státy, svátky, rostliny aj.) V rámci vyučovacích hodin děti dělají různé pokusy, na 2. stupni
máme nově vybudované prostory Laboratoří, kde mají žáci možnost pracovat s lupami,
poznávat a bádat. Zároveň si děti zpracovávají „Človíček Times“, do kterého zaznamenávají
veškeré aktivity, projektové dny či přednášky svýma očima.

Děti se v rámci spolupráce s Mensou účastní různých soutěží, Logické olympiády,
turnaje v Sudoku. Ve škole taktéž probíhá testování IQ.

V odpoledních hodinách spolupracujeme v rámci družiny se Střediskem volného času,
pod který spadají veškeré kroužky. Děti vedeme nejen ke sportu, ale i k dalším aktivitám jako
např. ke kroužku čtenářskému, 3D tisku, malého vědce. Pro děti se snažíme připravovat různé
aktivity i v odpoledních hrách – např. Sportovní trojboj, Den deskových her aj.

V družině hrajeme nové stolní hry, např. Matheso, řešíme zde logické úlohy a hrajeme
hry podporující logické uvažování.

Mgr. Petra Rybáčková
ředitelka Sportovní ZŠ a MŠ Človíček
V Praze dne 15. března 2024

» Archiv