ZŠ Žižkov, Kutná Hora

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kremnická 98/18
Kutná Hora, Žižkov
284 01


Kontakt

+420 327 512 175

http://www.zszizkov.cz

Redaktoři

  • PaedDr. Jana Nedvědová

V oblasti práce s nadanými dětmi škola rozvíjí již nastavené projekty, akce a postupy, nové aktivity jsou realizovány především v oblasti digitálních kompetencí. 

Nově se podařilo zrevitalizovat školní zahradu, která slouží k venkovním aktivitám, učení venku a badatelské výuce. K rozvoji badatelství slouží dále především hodiny tandemové výuky v přírodopise na 2. stupni, vyučující 1. stupně využívají lekce Vzdělávacího centra Tereza a pokud je to jen trochu možné, učí o přírodě v přírodě. Za velkou podporu zájmu o přírodovědné předměty u dětí mladšího školního věku považujeme i fungování několika skupin kroužku Veselá věda.     

Matematiku považujeme za jeden ze stěžejních pilířů našeho vzdělávání. Vyučující se pravidelně vzdělávají, vyučují moderně, v souvislostech. V šetření SCIO – Mapa školy zařadili naši žáci matematiku mezi oblíbené předměty, což rozhodně na českých školách není obvyklé. V souladu s principem rovných příležitostí byly zrušeny výběrové třídy pro žáky se zájmem o matematiku a informatiku, zájemcům byl jako náhrada nabídnut nepovinný předmět matematická logika, na 1. stupni jsou již řadu let realizovány kluby logiky. Žáci se pravidelně účastní mnoha matematických soutěží, ve kterých se velmi dobře umísťují.        

V oblasti výuky cizích jazyků i nadále využíváme výměnné pobyty s maďarským Egerem. V letošním roce jsme navázali úzkou spolupráci se školou v Itálii, vzájemné kontakty zatím probíhají v online prostředí v rámci videokonferencí. Další naše partnerská škola je v Holandsku. 140 studentů se svými vyučujícími s námi strávili v Kutné Hoře celý den, program pro ně v angličtině připravili naši žáci. Naši vyučující se zúčastnili studijní cesty do Holandska, v rámci programu Erasmus+ je naplánován job shadowing skupiny pěti vyučujících v partnerské holandské škole. Naši zástupci v letošním školním roce zvítězili v okresním kole olympiády v angličtině i němčině.  

Pro výtvarně nadané děti pořádáme týdenní kurz Tvořidla, spolupracujeme s GASKem, který se nachází hned naproti škole. Umělecky zaměřené děti pracují v dramatickém souboru, hudebně - pohybovém souboru nebo v pěveckém sboru. Připravují řadu krásných vystoupení pro žáky školy i kutnohorskou veřejnost – akademie, Pohádková Barbora, vánoční besídka.  

Velká pozornost je věnována rozvoji digitálních kompetencí našich žáků. Pro zájemce z 1. stupně je realizován kroužek Žižkovští ajťáci, který vedou studenti Střední průmyslové školy v Kutné Hoře. Již rok pracujeme podle upraveného školního programu s novou informatikou, rozvoj digitálních kompetencí byl rozpracován do většiny předmětů. Naši žáci vyhráli soutěž v 3D tisku i v soutěži MICRO:BIT.

Velkou radost máme z práce mladých zdravotníků. Naše hlídka, která se připravuje ve svém volném čase, letos i v minulém školním roce vyhrála okresní kolo a výborně se umístila v i kole krajském.         

Pokračuje rovněž péče o sportovně nadané děti a zájemce o pohyb navíc. V zájmových útvarech nebo nepovinných předmětech mohou děti hrát fotbal, basketbal, házenou nebo florbal. Vynikající výsledky jsou za našimi sportovci v atletice – opakovaně se svými výkony nominovali do krajských soutěží, což jako škola, která není zaměřená na sport, považujeme za veliký úspěch a jsme na to hrdí. Již druhý rok jsme zapojeni do projektu Trenéři do škol, který hodnotíme velice kladně. Vyučující 1. a 2. ročníku vedou hodiny tělesné výchovy společně s trenéry kutnohorských sportovních oddílů, kteří svými aktivitami přispívají k velkému obohacení obsahu a atraktivitě hodin. Děti se na trenéry vždy moc těší.      

Fungování demokracie v praxi se učí parlamentáři. Ve školním parlamentu jsou zástupci třetích až devátých tříd. Scházejí se každý měsíc, řeší praktické záležitosti fungování školy, stanovují pravidla, navrhují zlepšení, diskutují o tom, co jim vadí, co jim pomáhá. V posledních letech je do práce parlamentu zařazen participativní rozpočet – žáci mají k dispozici finanční částku z rozpočtu školy, o které sami rozhodují, co za ní bude pořízeno. Pravidelně se účastníme práce městského žákovského parlamentu.

Další informace o naší činnosti je možné získat na webových stránkách školy, www.zszizkov.cz.

PaedDr. Jana Nedvědová
zástupce ředitele školy
V Kutné Hoře 16. 6. 2024

» Archiv