ZŠ Vojnovičova, Ústí nad Labem

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Vojnovičova 620/5
Ústí nad Labem
400 01


Kontakt

+420 475 669 141
+420 733 737 584

http://www.zsvojnovicova.cz

Redaktoři

  • Mgr. Andrea Štolfová

ZŠ Vojnovičova v Ústí nad Labem vytváří podmínky pro rozvoj a vzdělávání nadaných dětí. Již několik let na naší škole funguje Klub nadaných dětí, který úzce spolupracuje se školním (žákovským) parlamentem, jedním z nejlépe fungujícím parlamentu ve městě. Vydáváme již  19 let školní časopis Sosákova pětka, který byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších školních časopisů v kraji. Dále na škole pracují děti ve školním rozhlase, relace Ranní dvacítka je vysílána denně od 7.40 hod. do 8 hod. Denně vysílají děti od třetích do devátých tříd. Dále na škole fungují kroužky zaměřené na rozvíjení intelektových schopností a logického myšlení. Jde o kroužky Kostička, Kostka - kroužek deskových her, Kroužek objevitelů, Šachy a Mediální výchova. Také máme kroužky zaměřené na všestranný rozvoj dětí: sportovní a umělecky zaměřený (taneční) kroužek.

Již třetím rokem spolupracujeme s UJEP, pořádáme matematický seminář pro děti – „Matematika trochu jinak“, který vede profesor Jan Kopka z UJEP.

Letos proběhlo IQ testování dětí pracovnicemi Mensy.

Soutěže v přehledu:

  • Matematická olympiáda,
  • Einsteinova hádanka
  • Logická olympiáda
  • Sudoku, Piškvorky a Teoretické soutěže ve třídách,
  • Soutěž ve hře Blokus
  • matematická soutěž Pythagoriáda
  • matematická soutěž Klokan

Naše škola se také intenzivně věnuje výuce cizích jazyků. Anglický jazyk učíme již od 1. ročníků, později se přidává jazyk německý. Úzce spolupracujeme se školou v německém Chemnitz, jedná se i o výměnné pobyty žáků.

Mgr. Andrea Štolfová
učitelka
V Ústí nad Labem, 14. 6. 2017


» Archiv