Co připravila Mensa ČR v letošním roce dětem?

Dana Havlová

Stručné shrnutí aktivit Dětské Mensy v roce 2015.


Dana Havlová

Jarní a podzimní setkání Dětské Mensy

Této víkendové akce se každého půl roku účastní až 120 dětí a jejich rodičů. Setkání je koncipováno jako pohodově strávený rodinný víkend v hotelu s bazénem. Součástí setkání jsou přednášky pro rodiče stejně jako soutěže, šifrovací výpravy a další program pro děti i celou rodinu. Po celou dobu jsou k dispozici desítky deskových a karetních her i prostory, kde si rodiny mohou povídat a předávat zkušenosti nejen ze života nadaných dětí. Setkání se mohou zúčastnit jak členové Mensy, tak i veřejnost. Vítán je každý. V roce 2016 plánujeme přidat ještě jedno setkání, a to v době pololetních prázdnin.

Letní a příměstské campy

Letní camp pro nadané děti v Mozolově, červenec 2015 (foto: foxiq1)Jsou určeny především dětem od 8 let věku. Stovka dětí si letos užila pestrý program složený ze společných týmových her, soutěží a z větší části z programu volitelného. Letos byla nabídka více než 20 individuálních aktivit od hraní deskových her přes pokusy, výtvarné aktivity, focení, rybaření, divadlo, sport, literární tvorbu, tanec a šifrování až po čtenářský koutek a stavění domečků v lese. Vzhledem k tomu, že nás starší účastníci nechtějí opustit, budeme další ročník koncipovat jako dva campy ve stejném termínu. Jeden pro děti a druhý pro juniory. Oba se budou vzájemně prolínat a obohacovat.

Hráčské doupě pro náctileté

Několikrát ročně proběhne takový víkend v Rousínově. Spaní je prosté, ale možnost se potkat, probrat svá témata, plánovat další akce, hrát hry a udržovat přátelství vždy přiláká partičku starších členů Dětské Mensy a mladších členů Mensy, stejně jako dobrou náladu.

Spolupracující školy, školky, kluby nadaných dětí

Průběžně pracujeme na získávání škol a školek, které by se chtěly více zapojit do práce s nadanými dětmi, podporovat je v jejich rozvoji, setkávat se na konferencích a seminářích.

Ve spolupráci s NIDV připravujeme obsah 10 akreditovaných kurzů pro školní koordinátory péče o nadané. Bude to ucelený program, který koordinátorům pomůže lépe se zorientovat v této problematice a nastavit funkční systém i ve školách, které s péčí o nadané teprve začínají.

Mimo výše zmíněného naši členové organizují i mnoho dalších akcí. Zprávy o nich se objevily v dřívějších vydáních časopisu.

Web Dětské Mensy: deti.mensa.cz

Web nám velice pomáhá informovat o aktivitách, které probíhají nejen v rámci Mensy, ale i v rámci dalších organizací zabývajících se tématem nadání.

Lenka Šnajdrová web co možná nejčastěji aktualizuje a doplňuje informacemi, které by mohly zajímat rodiče a učitele (nejen) nadaných dětí a žáků. V době psaní tohoto textu svou činnost na našem webu prezentovalo 58 školek spolupracujících s Mensou, 45 škol spolupracujících s Mensou, 41 klubů nadaných dětí a 11 herních klubů (viz souhrnný přehled). Snažíme se shromažďovat tipy na zajímavé soutěže, hry, projekty, vzdělávací akce, literaturu pro rodiče i učitele apod. Rodiče i učitelé se mohou přihlásit k odběru nepravidelného e-mailového newsletteru, aby jim neunikla žádná nově zveřejněná informace ani pozvánka na nadcházející akci – na jarní či podzimní setkání členů a příznivců Dětské Mensy, školení pro rodiče či učitele, konferenci „Mensa pro rozvoj nadání“ nebo jinou akci, ať už čistě vzdělávací, nebo jen „setkávací“. Vedoucí klubů nadaných dětí i učitelé spolupracujících škol a školek mají možnost přidávat k prezentacím svých klubů, škol a školek fotografie, dokumenty a články podle svého uvážení. V uplynulém roce jsme web Dětské Mensy dále vylepšovali nejen po stránce obsahové, ale i funkční. Byla tak například spuštěna stránka Zeptejte se nás, skrz kterou mohou rodiče i učitelé posílat Mense své dotazy na téma nadaných děti zejména v případě, že nevědí přesně, na koho by se měli obrátit. V nadcházejícím roce je předběžně plánováno rozšíření anglické verze webu. Aktivity Mensy ČR pro nadané děti jsou totiž v mezinárodním měřítku unikátní a rádi bychom prezentovali naši činnost i v zahraničí, zejména v rámci Mensy International.

Dana Havlová

Související odkazy

10.12.2015

deti.mensa.cz: web pro učitele a rodiče nadaných dětí
15.6.2015 Lenka Šnajdrová
rozložení klubů, škol a školek spolupracujících s Mensou ČR (stav k 15. 6. 2015)
rozložení klubů, škol a školek spolupracujících s Mensou ČR (stav k 15. 6. 2015)
největší koncentrace školek uplatňujících metodu NTC je zatím v Praze (stav k 15. 6. 2015)
největší koncentrace školek uplatňujících metodu NTC je zatím v Praze (stav k 15. 6. 2015)
zatím největší hustotu klubů nadaných dětí pozorujeme na Moravě (stav k 15. 6. 2015)
zatím největší hustotu klubů nadaných dětí pozorujeme na Moravě (stav k 15. 6. 2015)
školy spolupracující s Mensou jsou poněkud nerovnoměrně rozmístěny téměř ve všech krajích ČR (stav k 15. 6. 2015)
školy spolupracující s Mensou jsou poněkud nerovnoměrně rozmístěny téměř ve všech krajích ČR (stav k 15. 6. 2015)
základní informace o metodě NTC Learning
základní informace o metodě NTC Learning
reportáž z konference Mensa pro rozvoj nadání - březen 2015
reportáž z konference Mensa pro rozvoj nadání - březen 2015
diskusní fórum Dětské Mensy
diskusní fórum Dětské Mensy
dosud publikované články na téma „Problémy se školou“ (stav k 15. 6. 2015)
dosud publikované články na téma „Problémy se školou“ (stav k 15. 6. 2015)
stránka „Soutěže pro děti a mládež“ (stav k 15. 6. 2015)
stránka „Soutěže pro děti a mládež“ (stav k 15. 6. 2015)
rozcestník „Knihy, doporučená literatura“ (stav k 15. 6. 2015)
rozcestník „Knihy, doporučená literatura“ (stav k 15. 6. 2015)
stránka „Projekty pro (nejen) nadané žáky a studenty“ (stav k 15. 6. 2015)
stránka „Projekty pro (nejen) nadané žáky a studenty“ (stav k 15. 6. 2015)
rozcestník „Zajímavé hry“ (stav k 15. 6. 2015)
rozcestník „Zajímavé hry“ (stav k 15. 6. 2015)
ukázka úvodní prezentace spolupracující školy
ukázka úvodní prezentace spolupracující školy
ukázka fotogalerie spolupracující školky
ukázka fotogalerie spolupracující školky
ukázka článků sepsaných učitelkou spolupracující školky
ukázka článků sepsaných učitelkou spolupracující školky
ukázka z archivu akcí klubu nadaných dětí
ukázka z archivu akcí klubu nadaných dětí


Zpět