Co připravila Mensa ČR v roce 2016 dětem?

Dana Havlová

Stručné shrnutí aktivit Dětské Mensy v roce 2016.


Dana Havlová

Setkání členů a příznivců Dětské Mensy

Této víkendové akce se každého půl roku zúčastňuje až 150 dětí a jejich rodičů. Setkání je koncipováno jako pohodově strávený rodinný víkend v hotelu s bazénem. Součástí programu jsou přednášky pro rodiče, program, soutěže a šifrovací výpravy pro děti i celou rodinu. Po celou dobu jsou k dispozici desítky deskových a karetních her a prostor, kde si rodiny mohou povídat a předávat si zkušenosti nejen ze života nadaných dětí. Setkání se mohou zúčastnit jak členové Mensy, tak i veřejnost. Vítán je každý.

V letošním roce jsme přidali ještě jedno setkání, a to na pololetní prázdniny. Zájem byl nad očekávání velký a kapacita se opět zaplnila.

Letní a příměstské campy

Jsou určeny především dětem od 8 let věku. Přes 100 dětí a juniorů si letos užilo pestrý program pobytového campu. Děti oceňovaly program, který se skládá částečně ze společných týmových her a soutěží a z větší části z programu volitelného. Letos byla nabídka více než 20 indi aktivit od hraní deskových her přes pokusy, výtvarné tvoření, divadlo, sport, literární pokusy, tanec, šifrování až po čtenářský koutek a stavění domečků v lese. Propojení s junior campem se velmi osvědčilo a „vzory“ jen o málo starší než účastníci jistě inspirovaly nejednoho mladšího účastníka. V příštím roce bude velký letní camp v termínu 15.–22. 7. 2017. Plánujeme také rozšíření nabídky o několik menších srpnových campů na jihu Moravy. Snad se nám tak podaří pokrýt většinu poptávky, která je opravdu velká.

Příměstských campů se zúčastnilo cca 60 dětí. Letos se poprvé podařilo rozšířit nabídku příměstských campů i o lokalitu Prahy a Ostravy. Děti i rodiče byli nadšeni a v příštích letech se budeme snažit nabídku ještě více rozšířit.

Konference Mensa o práci s nadanými dětmi

Bližší informace najdete v samostatných článcích:

Semináře pro náctileté

mensovní seminář pro nadané – květen 2016 Bližší informace najdete v samostatných článcích:

Logická olympiáda

Prohlédněte si shrnutí všech dosavadních ročníků Logické olympiády nebo jen letošního ročníku.

NTC System of Learning: „Mensa pro školky“

Více se dočtete v na stránce O metodě NTC Learning

Hráčské doupě pro náctileté

Několikrát ročně proběhne takový víkend v Rousínově. Spaní je prosté, ale možnost se potkat, probrat svá témata, plánovat další akce, hrát hry a udržovat přátelství vždy přiláká partičku starších členů Dětské Mensy a mladších členů Mensy i dobrou náladu.

Spolupracující školy, školky, kluby nadaných dětí

Průběžně pracujeme na získávání škol a školek, které by se chtěly víc zapojit do práce s nadanými dětmi a podporovat je v jejich rozvoji, k setkávání se na konferencích a seminářích.

Ve spolupráci s NIDV přednášíme 5 z 10 akreditovaných kurzů pro školní koordinátory péče o nadané. Bude to ucelený program, který pomůže koordinátorům i ve školách, kde s péčí o nadané začínají, se lépe zorientovat v této problematice a nastavit funkční systém.

Mimo výše zmíněných akcí naši členové organizují mnoho dalšího a zprávy o jednotlivých akcích proběhly v minulých časopisech.

Web Dětské Mensy: deti.mensa.cz

Velmi nám pomáhá v informování o aktivitách, které probíhají nejen v rámci Mensy, ale i u dalších organizací zabývajících se tématem nadání.

Lenka Šnajdrová se ho snaží neustále aktualizovat a doplňovat informacemi, které by mohly zajímat rodiče a učitele (nejen) nadaných dětí a žáků. V době psaní tohoto textu prezentovalo svou činnost na našem webu více než 60 školek spolupracujících s Mensou, téměř 60 škol spolupracujících s Mensou, 43 kluby nadaných dětí a 11 herních klubů (viz souhrnný přehled). Snažíme se shromažďovat tipy na zajímavé soutěže, hry, projekty, vzdělávací akce, literaturu pro rodiče i učitele apod. Rodiče i učitelé se mohou přihlásit k odběru nepravidelného e-mailového newsletteru, aby jim neunikla žádná nově zveřejněná informace ani pozvánka na nadcházející akci – ať už se jedná o jarní či podzimní setkání členů a příznivců Dětské Mensy, školení pro rodiče nebo učitele, konferenci „Mensa pro rozvoj nadání“ nebo jinou akci, ať už čistě vzdělávací, nebo jen „setkávací“. Vedoucí klubů nadaných dětí i učitelé spolupracujících škol a školek mají možnost přidávat k prezentacím svých klubů, škol a školek fotografie, dokumenty a články podle svého uvážení. V uplynulém roce jsme web Dětské Mensy dále vylepšovali nejen po stránce obsahové, ale i funkční. Na nadcházející rok je plánováno další rozšíření anglické verze webu. Aktivity Mensy ČR pro nadané děti jsou totiž v mezinárodním měřítku unikátní a rádi bychom prezentovali naši činnost i do zahraničí, zejména vůči Mense International.

Dana Havlová

Související odkazy

11.12.2016


Zpět