Jak fungují fotogalerie?

Na stránce Fotogalerie se zobrazují všechny fotogalerie z letošního roku, které jejich autoři označili jako „veřejně přístupné“ (tzn. nenajdete zde fotogalerie, jejichž přístup je omezen pro užší skupiny uživatelů). Starší veřejně přístupné fotogalerie najdete v Archivu fotogalerií tříděném podle roků a krajů.