Klub dětí a jejich rodičů, ZŠ Křídlovická, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Křídlovická 904/30b
Brno-střed
603 00


Kontakt


http://web.zskridlovicka.cz/klub-deti/

Redaktoři

  • PaedDr. Jana Klodnerová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Křídlovická, Brno
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Ve spolupráci s Dětskou Mensou byl k 27. 11. 2007 založen Klub nadaných dětí a jejich rodičů, později jen Klub dětí a jejich rodičů. Náplní tohoto klubu je zábavná a herní činnost vedoucí k rozvoji intelektových předpokladů dětí, týmové hry, exkurze a diskuzní fórum rodičů. Klub je otevřený rodičům i nadaným dětem ve věku 5–10 let, a to i dětem z jiných škol.

Klub sdružuje děti nadané matematicky, lingvisticky, děti s bystrou logickou úvahou, děti hravé a ochotné rozšiřovat si obzory všemi směry, a to i v sociální oblasti, kdy je potřeba ve velkém kolektivu mnohdy silných osobností respektovat jeden druhého a podřídit se pravidlům vnějším i vnitřním. Činnost klubu zajišťují čtyři pedagogové, a to z 1. i 2.stupně naší školy. Děti a často i někteří rodiče se scházejí pravidelně každý druhý pátek v odpoledních hodinách.

Rodiče pomáhají organizovat život klubu, vedou některé schůzky, dodávají typy pro návštěvy zajímavých míst, připravují přednášky, hrají s dětmi hry a vysvětlují jim pravidla. Klub má díky rodičům a příspěvku Mensy České republiky, s níž velmi úzce spolupracujeme, velké množství deskových her. Dále se děti rozvíjejí v oblasti intelektové i praktické, a to formou řešení problémových úkolů, kvízů, hádanek, rébusů, skládanek, prací při výukových programech… Poznávají zajímavá místa Brna a různá veřejnosti nedostupná pracoviště. Přehled uskutečněných akcí najdete v archívu našeho Kalendáře.

Něco z „kuchařky“ Klubu šikovných dětí a jejich rodičů při ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b

1. ingredience: nadšení a chuť

Pokud máte dojem, že vás práce ve školství zcela neodzbrojuje a pokud máte dostatek času a intelektuální invence, pak neváhejte a založte si klub. A pokud jste navíc zvídaví, vyhledejte i podobné děti ve vaší škole a dejte jim tak možnost se rozvíjet formou mimoškolní činnosti. Děti a jejich rodiče to jistě ocení a i vy uspokojíte svou touhu zrealizovat i jiné formy práce, které v běžné výuce aplikovat nelze….. Tak jednoduché to samozřejmě není. Vyžaduje to vaše skutečné nadšení, které jste schopni přenést na děti a jejich rodiče. Slovo rodiče opravdu zdůrazňujeme. Proč, to vyplyne z dalšího pojednání.

2. ingredience: název klubu a jeho naplnění

Po dvouleté činnosti klubu můžeme konstatovat, že vybrat správný název klubu dětí, který nebude zavánět elitářstvím, ale přitom si zachová svou identitu související s náplní klubu, není až tak jednoduché. Původní název Klub nadaných dětí a jejich rodičů vedl k nálepkování dětí a jejich plíživému „vyčleňování“ z kolektivu. Nový název Klub šikovných dětí a jejich rodičů otevřel cestu všem dětem, i těm, které nebyly poradnou identifikovány jako nadané, ale přesto jejich zájem o intelektové činnosti a zvídavost v některých oborech byl veliký. Počáteční obavy z naplnění klubu se ukázaly jako liché a problémem se stal naopak převyšující zájem z řad dětí. Ani tohoto se není potřeba obávat. Náplň činnosti klubu je opravdu lákavá a čas prověří, které z dětí mají skutečný zájem o někdy velmi náročné činnosti, neboť ani deskové hry nejsou o pouhém jednoduchém hraní, ale vyžadují strategii, rychlost, pružnost, myšlení.

3. ingredience: schůzky

Prostory školy pro činnost klubu jsou ideální. Po dohodě s vedením školy zajisté můžete využívat nejenom její prostory, ale i technické zázemí. Náš klub sice zaštiťuje Mensa, ale klub je dobrou vizitkou a reklamou pro školu. Je otevřený především dětem kmenové školy, ale nebrání se hostování dětí z jiných škol. Frekvence schůzek může být různá, ale nám se osvědčil čtrnáctidenní interval, jelikož vytíženost dětí z klubu je veliká. Nakonec se ukázalo nejtěžším vybrat den a čas schůzek. Schůzky se liší i délkou svého trvání. Některé akce si vyžádaly celé páteční odpoledne, mnohdy i podvečer. Další problém, který před vámi vyvstane, jak uspokojit všechny zájmy dětí a věkový rozptyl dětí od 1.ročníku do 5.ročníku. Možným způsobem, který jsme zrealizovali, bylo dělení dětí v první fázi schůzky na dvě skupiny podle věku, a tím vybírání úkolů odpovídající jejich intelektuální zralosti. Úkoly, které dětem poskytujeme k řešení, zpravidla vybíráme z odborné literatury a časopisů. Zdrojem je i knihovnička literatury pro práci s nadanými dětmi, kterou jsme na naší škole založili. Několik zajímavých titulů uvedeme v závěru našeho pojednání. Druhá část schůzky je společná a je věnovaná deskovým hrám.

4. ingredience: různorodost akcí

Náplň činnosti klubu musí být velmi pestrá a různorodá, aby uspokojila všechny děti. Nabízíme několik podnětů a nápadů pro život klubu. V tento moment přichází nezbytná role rodičů. A to jak ve funkci průvodců her, asistentů vedoucích klubu, ale i samotných organizátorů akcí. Účast rodičů na činnosti klubu považujeme za zcela nezbytnou, neboť jedině tak můžete různorodost činnosti klubu naplnit, ale zároveň i blíže poznat samotné děti. Ze společných akcí, na kterých participovali především rodiče, uvádíme návštěvu České televize Brno, Hydrometeorologického ústavu v Brně, přehradní hráze a jejího podzemí na Brněnské přehradě, brněnské podzemí, ČAV Brno, Army park Ořechov, Mendelovo muzeum,...Někteří z rodičů jsou ochotni akci nejen zajistit, ale i zrealizovat. Takovou akcí byla přednáška o životě faraónů v Egyptě, Vikingů v Evropě nebo hodina tvůrčího psaní. Některá z akcí se vymkne časovému rozpisu a je nutno ji zorganizovat o víkendu, jako např. Úvodní soustředění na Krkaté bábě spojené s terénními hrami. Občas neškodí pozvat si některého z kolegů i z jiné školy, kteří provedou děti světem sociálních her. Nebojte se dát požadavek spoluúčasti rodičů na činnosti klubu jako jedné z podmínek členství dítěte v klubu.

5. ingredience: spolupráce s Mensou, se sponzory, s rodiči

Každoročně na naší škole probíhá Herní den s Mensou, jehož součástí je nabídka testování dětí i dospělých přístupná široké veřejnosti. V rámci této akce se děti mohou seznámit s deskovými hrami a všechny si vyzkoušet. Spolupracujeme s brněnskou firmou CORFIX, která nám poskytuje širokou nabídku her za zvýhodněné ceny a zároveň testuje nové hry a zaškoluje v pravidlech hraní naše děti v rámci herního dopoledne na škole. Startovní balíček deskových her jsme obdrželi od Mensy a zakoupení dalších her nám umožnily sponzorské dary rodičů. Z tohoto důvodu hry nezůstávají pouze pro činnost klubu, ale děti si je mohou zapůjčit i na hraní domů. Pravidla her se tak rychleji šíří mezi dětmi i jejich rodiči.

6. ingredience: čas, výdrž a síla

Z předešlého textu jste určitě vytušili, že vedení takovéhoto klubu je časově i organizačně náročné, ale za pomoci rodičů a finanční podpory MENSY a některých sponzorů je možné dětem poskytnout nadstandardní nabídku činnosti a mnohdy i zábavu a radost.

Literatura plná nápadů

Smolíkovi K.a J.: Chyťte BYCHA.Praha, Portál 2004
Fanning,K.: Hrozba z vesmíru. Praha , Portál 2009
Hiršal,J, a Grõgerová,B.:Co se slovy všechno poví. Praha 2009, Portál
Rougier,R.: Rozvíjíme logické myšlení.Praha 1996, Portál
Townsend,Ch.B.: malá kniha velkých hádanek.Praha 2001, Portál
Chajda,R.: Fyzika na dvoře. Brno 2008, Computer Press,a.s.
Krumphanzlová,V.: Knížka pro chytré děti. Praha 2002, Portál
Sukach,J.: Detektiv Rychlík zasahuje.Praha2006,Portál
Moscivich,I.: Velká kniha hlavolamů.Bratislava 2008, Perfekt,a.s.
Ball.J.: Mysli si číslo. Praha 2006, Slovart
…................................................................................................................a mnoho dalších

PaedDr. Jana Klodnerová
vedoucí klubu

Činnost klubu ve školním roce 2017/2018

Klub dětí a jejich rodičů patří již 11. rokem k mimoškolní činnosti nadaných žáků 1. stupně. Činnost klubu je zaměřená na různorodou oblast zájmů dětí. Podporuje rozvoj intelektu dětí v oblasti inteligence logické, logicko-matematické, vizuálně-prostorové, tělesně-pohybové, přírodní, interpersonální i intrapersonální.

Ve školním roce 2017/2018 bylo do činnosti v rámci Klubu dětí a jejich rodičů zapsáno 35 žáků 1. stupně naší školy. Klub se scházel pravidelně vždy sudý školní týden v pátek odpoledne. Vedení klubu zajišťovali čtyři pedagogové 1. a 2. stupně naší školy (Drexlerová Jana, Klodnerová Jana, Kottek Aleš, Strnadová Eva – po nástupu na mateřskou dovolenou vedení převzala Veselá Terezie). Historicky po celou dobu působení klubu existuje spolupráce se školní družinou. Děti jsou z družiny vyzvednuty a do družiny na dohodnuté místo vráceny.

Různorodost aktivit klubu vychází ze zájmů dětí. Z toho důvodu bylo několik schůzek věnováno deskovým hrám, didaktickým a společenským hrám, kvízům, rébusům, tajenkám a sudoku. Cílem dalších schůzek byly besedy o cestách po světě, o vesmíru, o architektuře, o historii a přírodě. Oblíbené každoroční téma klubové činnosti je turnaj v piškvorkách (každý proti každému) a Herní den s Mikulášem, kdy si za podpory školy, rodičovského sdružení Křídlo a pomoci žáků 2. stupně užijí den s hrami nejen děti, ale i učitelé, rodiče a náhodní hosté.

Dvě třetiny schůzek proběhly ve škole, třetině schůzek byl v mimoškolním prostoru věnován čas dvojnásobné délky. Historie schůzek je včetně fotodokumentace zaznamenána na webových stránkách školy.

Klub dětí a jejich rodičů je vyhledávanou mimoškolní činností a je stále pozitivně hodnocen dětmi i jejich rodiči.

RNDr. Jarmila Bavlnková
ředitelka školy
V Brně, 17. 9. 2018

» Archiv