MŠ Holýšov – Modrá třída

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Název
ico Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR: říjen 2023 (vytvořeno: 10.10.2023)

MŠ Holýšov – Modrá třída (úvodní strana prezentace)

Autor: Bc. Marie Čermáková57,42 kB
ico Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR: listopad 2021 (vytvořeno: 7.11.2021)

MŠ Holýšov – Modrá třída (úvodní strana prezentace)

Autor: Bc. Marie Čermáková28,86 kB
ico Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR: srpen 2019 (vytvořeno: 27.8.2019)

MŠ Holýšov – Modrá třída (úvodní strana prezentace)

Autor: Bc. Marie Čermáková30,95 kB
ico Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR: srpen 2018 (vytvořeno: 15.8.2018)

MŠ Holýšov – Modrá třída (úvodní strana prezentace)

Autor: Bc. Marie Čermáková34,22 kB
ico Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR: červenec 2017 (vytvořeno: 18.7.2017)

MŠ Holýšov – Modrá třída (úvodní strana prezentace)

Autor: Bc. Marie Čermáková72,83 kB
ico Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR: červen 2016 (vytvořeno: 6.6.2016)

MŠ Holýšov – Modrá třída (úvodní strana prezentace)

Autor: Bc. Marie Čermáková73,05 kB
ico Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR: červen 2015 (vytvořeno: 21.6.2015)

MŠ Holýšov – Modrá třída (úvodní strana prezentace)

Autor: Bc. Marie Čermáková46,25 kB
ico Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR: červen 2014 (vytvořeno: 17.6.2014)

MŠ Holýšov – Modrá třída (úvodní strana prezentace)

Autor: Bc. Marie Čermáková93,63 kB
ico Stimulace rozvoje intelektových schopností dětí předškolního věku (vytvořeno: 13.6.2014)

Abstrakt: Práce má teoreticko-praktický charakter. Tématem práce je problematika záměrné stimulace schopností dětí v mateřské škole. Teoretická část přináší východiska pro zpracování praktické části. Zabývá se současným pojetí předškolního vzdělávání, upozorňuje na význam pedagoga a zejména jeho diagnostické kompetence. Shrnuje specifika motorického a kognitivního vývoje dětí v tomto období. Stěžejní je popis u nás nové srbské metody NTC, jejímž cílem je pomocí specifických aktivit pravidelně zařazovaných do běžného programu stimulovat a zároveň harmonizovat vývoj dítěte v předškolním věku, včas diagnostikovat případné dílčí deficity funkcí stejně jako mimořádný intelektový potenciál dětí. Základní principy NTC systému učení jsou dány do souvislosti s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Praktická část práce má formu akčního učitelského výzkumu a sleduje zavedení programu NTC ve vlastní pedagogické praxi, reflektuje jejich přínos pro učení pro skupinu předškolních dětí a zároveň sleduje vliv programu na vlastní pojetí výuky. Vlastní zkušenosti jsou konfrontovány se zkušenostmi učitelky, která tuto metodu také využívá.

Autor: Marie Čermáková, Bakalářská práce
ico Rozvíjení čtenářské pregramotnosti (vytvořeno: 4.12.2013)

V první části seminární práce reflektuji zkušenosti související s rozvíjením čtenářské a písařské pregramostnosti ve třídě 5-6letých dětí V běžné MŠ. Popisuji možnosti využití NTC systému učení v rámci této problematiky, spolupráci s rodiči a s městskou knihovnou. Dále se zaměřuje na aktivity související s tématem v rámci dopoledních činností s uvedenou skupinou dětí. Obsahem druhé části je popis konkrétních aktivit v rámci stanoveného tématu, jež v sobě zahrnuje 6 složek podporujících rozvoj čtenářské a písařské pregramotnosti.

Autor: Marie Čermáková, Seminární práce2,44 MB
ico Pedagogické přístupy k nadaným v MŠ (vytvořeno: 3.12.2013)Autor: Marie Čermáková8,44 MB
ico Věda a technika pro děti (vytvořeno: 3.12.2013)Autor: Marie Čermáková2,72 MB
ico Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR: květen 2013 (vytvořeno: 25.5.2013)

MŠ Holýšov – Modrá třída (úvodní strana prezentace)

Autor: Bc. Marie Čermáková111,58 kB
ico Velikonoční vajíčka, prvky kombinatoriky (vytvořeno: 14.4.2013)

PDF soubor - prezentace k NTC aktivitě Velikonoční vajíčka, prvky kombinatoriky

Autor: Bc. Marie Čermáková905,29 kB
ico S Matyášem kolem světa: černoši a eskymáci (vytvořeno: 8.12.2012)

Kocourek Matyáš seznamuje děti s etnickými skupinami, které žijí v jiných částech světa.

Autor: Bc. Marie Čermáková4,1 MB
ico S Matyášem kolem světa: barvy olympijských kruhů (vytvořeno: 8.12.2012)

Kocourek Matyáš představuje dětem jednotlivé kontinenty. Asociace s barvami olympijských kruhů.

Autor: Bc. Marie Čermáková9,24 MB
ico Vzdělávání v kontextu sociokulturních proměn v Evropě: Kompetentní učitel 21. století v podmínkách současného vzdělávání: pomoc dětem s „vyšším potenciálem“ v rámci mimoškolní činnosti i v průběhu pobytu v MŠ (vytvořeno: 27.11.2012)

Seznámení s činností a hlavními myšlenkami herního klubu pro rodiče a děti, jenž vznikl v návaznosti na činnost Mensy ČR, specificky jako podpora dětí s vyšším potenciálem, jež mohou na dalších stupních vzdělávání eventuálně spadat do skupiny dětí „nadaných“. Popis tříletého života tohoto „společenství“, které v prvopočátcích fungovalo pod záštitou MŠ, nicméně postupem doby bylo nevyhnutné oddělení od této organizace a stalo se centrem setkávání rodičů, kteří pro své děti chtějí více, než nabízí současné předškolní vzdělávání, a často jsou na této cestě osamoceni.

Autor: Bc. Marie Čermáková
Seminární práce
3,25 MB
ico Značky aut a asociační rýmy (vytvořeno: 15.9.2012)

Dokument k vytištění pro rodiče, kteří si chtějí společně se svými dětmi procvičovat značky aut ve spojení s asociačními rýmy.

Autor: Bc. Marie Čermáková61,84 kB
ico Praktická ukázka práce s NTC v běžné MŠ (vytvořeno: 6.8.2010)

Mensa Srbsko, Centrum Nikoly Tesly, NTC systém učení v praxi: Rozvoj intelektových schopností a identifikace nadání v podmínkách běžné mateřské školy. Marie Čermáková, MŠ Holýšov, věková skupina 4-6 let.

Autor: Bc. Marie Čermáková7,38 MB