Jak šel rok 2014 v Dětské Mense?

Dana Havlová

Nabídka aktivit Mensy pro nadané děti, vzdělávacích akcí pro rodiče, učitele i veřejnost se každým rokem rozšiřuje a zkvalitňuje. Výrazně se také zvyšují počty účastníků jednotlivých akcí.


Dana Havlová

Díky vynikajícímu vyznění tradiční podzimní konference pořádané již několik let v Prostějově jsme vyhověli poptávce a uspořádali první jarní konferenci v Praze. V poslanecké sněmovně k tématu nadaných dětí promluvilo mnoho vynikajících odborníků a přijel i vzácný host, pan Ranko Rajović, aby nás seznámil s novými trendy ve své metodě NTC Learning System. Počet účastníků na obou konferencích se dohromady přiblížil téměř čtyřem stům.

Také letos proběhla dvě setkání členů a příznivců Dětské Mensy. Jarní setkání se uskutečnilo v Podlesí a mimo tradičních aktivit – přednášek, her, šifrovací výpravy do přírody a všeobecného probírání radostí i strastí života s nadanými dětmi – jsme absolvovali i 4hodinový seminář s psycholožkami společnosti Mansio. Podzimní setkání bylo tentokrát netradičně v budově a 110 zájemců si během něj přijelo do Liberce užít nabídku pestrého vyžití v centru Babylon. Vzhledem k rozsáhlosti areálu a pestrosti nabídky jsme se trochu méně užili navzájem, ale děti si maximálně vychutnaly IQ park, IQlandii, Lunapark i AQUApark. Rodiče si zase v hojném počtu vyslechli povídání o nadaných dětech (Dana Havlová) a hlavně přednášku o nadaných dětech ve škole a možnostech školy (Magda Čavojská). Příští setkání zase pojedeme do přírody a opět budeme trochu více spolu.

Léto bylo ve znamení kempů v přírodě i kempů příměstských. Mimo tábora LO, který má již delší tradici, jsme uspořádali letní kemp ve Zbraslavicích a příměstský kemp v Brně. K letošním téměř 200 spokojeným účastníkům se možná v příštím roce přidají i další, protože uvažujeme o uspořádání příměstského kempu na severní Moravě. Nemáte také chuť věnovat týden nadaným dětem ve vašem regionu? Pomůžeme vám. ;-)

Skupina starších účastníků kempů se rozhodla potkávat se častěji, a tak od léta každých 6–8 týdnů pořádáme v Rousínově víkendová setkání, kde se tito „náctiletí“ potkávají, plánují akce, hrají deskové hry a prostě se baví. Program si připravují podle svých představ a zájmů.

Intenzivně se věnujeme také spolupráci se školami. Pořádáme ukázky deskových her, besedy s rodiči, přednášky pro učitele. Zakládáme nové kluby nadaných dětí, kde mají tyto děti možnost se potkat a rozvíjet své zájmy, a také podporujeme kluby stávající. I počet spolupracujících škol utěšeně roste, což nás velmi těší. Víte-li o škole ve vašem okolí, kde by byla možnost práce s nadanými dětmi a také trocha nadšení, pokuste se je inspirovat k navázání spolupráce. Jsme vděční za každého dobrovolníka, který se k této práci přidá.

Pro děti předškolního věku, jejich rodiče a mateřské školy jsme vydali publikaci NTC systém učení, kterou je možné si objednat. Ve spolupráci s Centrem nadání pořádáme kurzy a provedli jsme nutnou změnu stanov, abychom mohli připravit akreditaci kurzů přímo pro Mensu ČR. Podmínky pro navázání spolupráce naleznete na stránce Školky spolupracující s Mensou.

Na Mensa gymnáziu v letošním roce studuje 180 studentů. Škola se pravidelně zúčastňuje soutěží, konferencí i veřejného života v oblasti. Studijní výsledky, úspěšnost u maturitních zkoušek a u přijímacích zkoušek na vysoké školy je výborná. Velmi pestrá je i nabídka volitelných předmětů a seminářů. Samozřejmostí je individuální přístup.

Velkou radost nám dělá Logická olympiáda. Letošního ročníku se zúčastnilo cca 49 000 dětí a studentů. Téměř 2 000 z nich postoupilo do krajských kol a nejlepších 200 pak do finále v Míčovně na Pražském hradě.

Velkým pomocníkem k tomu, aby vše zmíněné úspěšně fungovalo je web deti.mensa.cz. Zde se dočtete vše o klubech nadaných dětí, spolupracujících školách a školkách, NTC, pořádaných akcích a novinkách v tomto oboru. Pokud se přihlásíte k odběru zpráv, pošleme vám cca 1x měsíčně upozornění na akce (nejen pořádané Mensou), zajímavé články, konference, setkání a další.

Vše, co pro děti pořádáme, organizačně zajišťují dobrovolníci nejen z řad našich členů. Všem bych za jejich práci moc ráda poděkovala. Jsou to ročně stovky a tisíce hodin nezištné práce bez nároku na finanční odměnu. Jedinou odměnou je dobrovolníkům dobrý pocit. DĚKUJI VÁM.

Pokud máte chuť se k nám přidat, ozvěte se, jste vítáni.

Dana Havlová

Jarní setkání rodin s nadanými dětmi - Podlesíčko (duben 2014). Foto: Petr Čavojský

Související odkazy

10.12.2014


Zpět