Zeptejte se nás

Chtěli byste se nás na něco zeptat a nevíte, na koho přesně se obrátit? Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Na Vaše dotazy odpovídají členové Mensy Česko (seřazeno abecedně podle příjmení):

Tomáš Blumenstein Magdalena Čavojská Petr Čavojský Hana Kalusová Petr Mazal Lucie Měchurová Zuzana Poláková Jarka Marčeková
Tomáš
Blumenstein
Magdalena
Čavojská
Petr
Čavojský
Hana
Kalusová
Petr
Mazal
Lucie
Měchurová
Zuzana
Poláková
Jarka
Marčeková

Předem Vás však upozorňujeme, že všichni výše uvedení lidé se Mense Česko věnují jako dobrovolníci ve svém volném čase. Může tedy trvat poměrně dlouho, než se dočkáte odpovědi na svou otázku. Než nám svůj dotaz pošlete, prosím podívejte se do již zodpověděných dotazů, které jsme pro přehlednost roztřídili podle témat i podle věku dítěte. Možná právě tam na svou otázku najdete odpověď.

Již zodpovězené dotazy - kategorie:

 

Na Vaše dotazy odpovídají členové Mensy ČR, kteří mají praktické zkušenosti s problematikou nadaných dětí. Jejich odpovědi však nemohou nahradit názor odborníka z pedagogicko-psychologické poradny.

Zeptejte se nás

E-mail
Váš dotaz
 
(o finálním zveřejnění dotazu rozhoduje redakce portálu)
O zodpovězení vašeho dotazu budete informováni e-mailem.


Zodpovězené dotazy

Hledat:

Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34


Dotaz č. 271 (5.7.2019)
Dobrý den, náš syn, nyní 7 let, byl v předškolním věku velmi nadané dítě. Ve 4 letech se naučil číst. Jeho matematické a logické schopnosti byly daleko převyšující jeho vrstevníky – v 5 letech dokázal bez problémů sčítat trojmístná čísla, začal se zajímat o násobení, o fyziku a další. Měl i velkou slovní zásobu a uměl se krásně vyjadřovat, chápal například ironii a dokázal ji sám použít i vysvětlit. Byl velice vnímavý a citlivý.
Problém nastal, když jsme šli k zápisu do první třídy. Nechtěli jsme, aby šel na naši spádovou školu, protože jsme na ni neslyšeli příliš kladné reference. Zkoušeli jsme tedy několik dalších škol v okolí. Na všech školách, kam jsme přišli, byl náš syn hodnocen velmi kladně, dokonce nám i několikrát paní učitelky řekly, že je jim líto, že nejsme spádoví, takže ho asi nebudou moci vzít a také nám bylo řečeno, že by mohl rovnou do druhé třídy. Nakonec se zadařilo a na jednu školu v okolí byl náš syn přijat do prvního ročníku. Bohužel mám pocit, že si nějak „nesedli“ s paní učitelkou. Paní učitelka ho často napomíná kvůli dle mého názoru zvláštním důvodům. Poprvé se na něj zlobila už druhý den ve škole za to, že si do notýsku zapsal, co mají dělat za DÚ, pak se jednou stalo, že nerozdělil číslo 1 správně, tedy na 0 a 1, ale napsal do sešitu 0 a 0. Paní učitelka mu řekla asi ne příliš vybraným tónem, že toto zvládne i mimino, náš syn se jí bál říci, že tím myslel půl a půl, ale neuměl to napsat. Mimo jiné se stalo že na syna křičela, že nezaplatil 60 Kč na kino, že s nimi nemůže jít atd., syn kino ale měl zaplaceno, dokonce byl v notýsku i její podpis a slovo převzala! Na třídní schůzce jsem se od ní dozvěděla, že synovi matematika moc nejde, že se často plete a hádá výsledky, na to jsem řekla, že když píše úkoly, tak je má bez chyb a její odpověď byla: „Ano máte pravdu, že v písemném projevu on chyby nedělá, ale v ústním se často plete“.
Nyní je můj syn zamlklý, stydí se třeba i pozdravit dospělou osobu, moc nemluví a ani se neumí moc vyjádřit, je na něm vidět jakási dopředu poražená nálada ve všem, co dělá, myslím, že má velmi nízké sebevědomí, krom toho je pravda, že některé dovednosti pozapomněl. Chtěla bych vás poprosit o radu, jak řešit tuto situaci, jestli vůbec nějak řešit? Děkuji.


Odpověď:

Dobrý den, bohužel to, co popisujete se nadaným dětem s nástupem do školy neděje ojediněle. Nezáleží ani tak na tom, na jaké škole dítě je, na osobě pedagoga ale záleží velmi. A pokud daný učitel s nadaným dítětem pracovat neumí, nechce a naopak má tendenci jeho schopnosti snižovat a hledat na něm chyby, pak velmi často dochází ke změně třídy, případně školy. Bohužel některým učitelům nepomůže ani doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny, jak s takovým dítětem zacházet, jaké úlohy a jakým způsobem mu zadávat aj. Doporučila bych Vám zkusit s paní učitelkou teď na začátku dalšího školního roku promluvit o tom, co Vás trápí a zkusit nalézt společnou řeč. Pokud to nepůjde a syn se bude ve škole cítit špatně a jednání paní učitelky, které popisujete se bude opakovat, pak Vám skutečně nezbude nic jiného než řešit přestup do jiné třídy nebo školy. Určitě není dobré pro dítě, aby v takovém prostředí zůstávalo a vzdělávání se díky tomu pro něho stalo neoblíbeným a špatným. Ještě se zmíním o „zapomenutí některých dovedností”. Většinou je to tak, že pokud dítě nemá dostatečně motivující prostředí, naopak cítí, že je za své schopnosti a znalosti spíše „trestáno”, raději je přestane projevovat. To se právě může potom jevit tak, že dítě některé věci zapomnělo, nebo už není tak nadané, jako bylo, ale většinou tomu tak není a v jiném prostředí se dokáže opět projevit. 

Držím Vám moc palce, aby nastávající školní rok byl pro Vás i syna lepší, případně, abyste našli pochopení u jiného pedagoga. Lucie Měchurová

Lucie Měchurová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 268 (18.6.2019)
Dobrý den,
rád bych se zeptal na Vaše zkušenosti s individuálním vzdělávacími plány pro nadané děti. Uplatňuje se někdy praxe, při které jsou děti část týdne vzdělávány doma a některé dny navštěvují školu? Pokud ano, jak je tento režim formálně ošetřen? (Jaké jsou jeho podmínky, kdo ho schvaluje atd.) Předem děkuji za informace. S pozdravem, O. M.


Odpověď:

Přínos individuálních vzdělávacích plánů (IVP) záleží na připravenosti školy a zejména p. učitelky věnovat se nadaným dětem. Může být papírem do šuplíku (nejčastěji), ale i pomocníkem pro vhodné nastavení forem a metod práce, vymezení pomůcek, aj. Pro jeho nastavení vychází škola z Doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, bez něj IVP nemůže poskytnout.

Otázku vzdělávání v rámci individuálního vzdělání, tzv. „domácího vzdělávání”, řeší podrobně § 41 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon). Upozorňuji zejména na odst. 4 „Po dobu individuálního vzdělávání žáka za plnění podmínek uvedených v odstavci 3 odpovídá zákonný zástupce žáka.” Z toho vyplývá, že nelze výuku ve škole a doma kombinovat. V rámci domácího vzdělávání vyučuje žáka doma rodič nebo jím pověřená osoba, se kterou se dohodne (včetně úhrady této služby). Musí mít min. střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou  pro žáka 1. stupně nebo vysokoškolské u žáka na 2. stupni (obor není definován). Žák je v tomto období dále žákem kmenové školy, do které chodí pouze na konzultace a přezkoušení, které se předem specifikuje v Dohodě školy se zákonnými zástupci (rozsah, četnost, harmonogram).

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 266 (6.6.2019)
Dobrý den,
chtěla bych nechat otestovat své dvě dcery (9 a 12 let). Je možné se z testu dozvědět, kterým směrem by se mělo jejich vzdělání ubírat, tj. pro co mají vlohy? Případně prosím o instrukce, jak postupovat.
Děkuji, Z. H.


Odpověď:

Dobrý den,
test, který používá Mensa, je zaměřen pouze na fluidní intelekt. Komplexní diagnostiku Vám může poskytnout zdarma pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum. Popřípadě se můžete obrátit na psychology, kteří se touto tématikou zabývají – zde za Vás neplatí stát, ale budete muset diagnostiku uhradit z vlastních zdrojů. V Brně např. poradna Theraplay, kterou zaštiťuje psycholog Mensy, pan Marček.
S pozdravem a přáním příjemného dne

Jana Middleton Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 265 (22.5.2019)
Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem ohledně mého syna, v dubnu mu byly 4 roky. Mně samotné v PPP naměřili IQ 150, když mi bylo asi 9 let, ale také dyslexii a jiné. Neznám IQ biologického otce mého syna, ale vyšší bylo. Syn se vždy projevoval o krok dopředu než ostatní děti. Místo dvou kostiček na sebe stavěl věže do nebe a prozkoumané hračky už ho nebavily. Nasadit a zašroubovat vršek na PET láhev zvládal okolo 1 roku. Vše jsem brala s nadšením, že mám chytré dítě se svým názorem. Přišlo vlajkové období a rozeznal přes 30 vlajek. Nikdy jsem synovi nebránila v jeho vývoji – vždy mu zajistila vše, co ho bavilo. Vše se tak nějak vlnilo jako moře. Chytl ho do něčeho zápal,tak jsme se tomu věnovali a zápal pomíjel (v zápalu poslouchal jako hodinky). Když zápal pominul a on se vrátil ke starým hračkám, začal zlobit a pak se našel další impulz.

Další období začalo nástupem do školky, kde byl miláček, následně všudybýlek, upovídané dítě, agresor – šťouchal děti, vše jsem mu vysvětlila a byl klid. Učitelky jsem poprosila o trošku víc pozornosti, že se nudí a proto zlobí. Před 2 měsíci začalo ve školce nacvičování besídky, první měsíc syn chodil ze školky se slovy, že pořád jen tančí. Snažila jsem se mu vysvětlit, co je to besídka. Vrcholením besídky bylo to, že byl z něho tyran a učitelky si už škubaly vlasy (kopal do dětí, rozbíjel jim výtvory, mlátil předměty třeba i hodinu a vydával prapodivné zvuky). Besídka skončila, syn se už uklidňuje a začíná ve školce fungovat. Také u něj sleduji prvky autismu – rád používá mou ruku jako jeho prodlouženou jeho ruku, občas až zarputile lpí na urovnání věci podle barvy, velikosti, počtu (i v obchodě přerovnávání sušenek) ve školce měl výstup, že ta barvička, co mu chybí ve stavebnici, je ve vedlejším oddělení a musí jí mít – paní učitelka mu to nedovolila, debatovali spolu asi hodinu, než začala svačinka...

Za prvé – to že syn umí počítat do 100, poznávat bary a abecedu jak česky, tak anglicky, mě nepřekvapilo. Že se snadno učí anglická slovíčka, jsem brala samozřejmostí (biologický otec je lingvista), ale zarazila mě ladnost pochopení „já jsem, ty jsi“ (I am, you are), tak jako velmi rychle po pár dotazích pochopil počítání (zatím tedy +1), dále bez problému staví puzzle o 100 ks (s asistencí, rád si u toho povídá – kam asi patří tato kostička?). Lego mu stačí postavit jen jednou podle návodu, pak staví zpaměti. Umí spousty básniček a písniček. Občas u něčeho moc dlouho nevydrží, ale když ho něco zaujme, tak i celé hodiny. Má dokonalou fantazii a často se v ní ztrácí. Rád se mnou debatuje, nikdy jsem se nepozastavila nad tím, že s ním nemluvím jako s dítětem. Dá se o něm říct, že by mohl být nadané dítě? Nebo je jen chytřejší? Do PPP jdeme až v říjnu.

Za druhé – pokud by se dal považovat za nadané dítě, jak ho rozvíjet, do jaké míry? Aby se pak ve škole opět nenudil.

Za třetí – je lepší vyhledat školku se zaměřením na nadané děti?

Děkuji za jakoukoli radu. Vím že nejste PPP, ale situace ve školce je už neúnosná a nechci, aby měl syn nálepku „agresor“ jen proto, že si s ním učit


Odpověď:

Dobrý den,

z popisu lze dovodit, že potenciál Vašeho syna bude zřejmě vysoký, nicméně doporučuji navštívit i klinického psychologa, který by Vám pomohl řešit chování. Náznaky rituálů, výkyvy až neadekvátní projevy související s napětím (např. besídka) by mohly v budoucnu jeho školní výkony limitovat. Klinický psycholog zároveň může posoudit i intelektový potenciál. Pokud by se prokázal  na mimořádné úrovni, bylo by potřeba další vyšetření, a to v PPP, aby Vám dali doporučení pro školku a následně školu, jak mají s chlapcem pracovat. Zde vyšetření klinického psychologa nestačí, je nutný správný papír, se správným razítkem . Nicméně s chováním Vám může poradit více, než psycholog v PPP. Ke třetí otázce - vyhledání zaměřené školy – to nelze takto posoudit, rozhodně bych ale doporučila hledat třídu s menším počtem žáků (do 20), aby se mohl rozvíjet i v oblastech svého zájmu a paní učitelka by na něj měla více prostoru.

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 264 (14.5.2019)
Dobrý den,
Náš syn navštěvuje školku v Čakovicích, kde probíhal výzkum Mensy. Do dnešního dne se k nám nedostaly výsledky i když ostatní děti je už více jak měsíc mají. Ve školce nám řekli, že se máme spojit přímo s Vámi, že oni už s tím nemají nic společného. Je možné nám výsledky zaslat na adresu, kterou jsme uváděli?
Děkuji za reakci. R. K.


Odpověď:

(vyřízeno mailem – Lucka Měchurová)

Lucie Měchurová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 263 (14.5.2019)
Dobrý den, učím na základní škole (2. stupeň) a ráda bych dětem nabídla nějaké cvičné testy IQ. Jsou prosím nějaké k dispozici? Jsou specializované pro konkrétní věk? Děkuji, K. M.

Odpověď:

Dobrý den,

měření IQ je vlastně porovnání výkonu testovaného v testu se standardním vzorkem stejně staré populace při zachování jednotných podmínek pro vypracování testu. Při standardizaci neměl nikdo možnost/důvod předem trénovat podobný test. To znamená, že chce-li někdo znát své skutečné IQ, musí jít na test bez předchozí přípravy. Nácvik znehodnotí objektivitu měření, nedoporučuji ho.

S pozdravem,

Jana Middleton Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 259 (7.5.2019)
Dobrý den,
prosím o informaci, jaký test mám pro možný vstup do Mensy vybrat pro syna narozeného v září 2004, pro děti nad 5 let nebo již bude testován jako dospělý? Mnohokrát děkuji za odpověď. D. J.


Odpověď:

Dobrý den,
v tomto případě prosím vyberte již test pro dospělé. Testující mají k dispozici aktuálně celkem tři typy testů pro různé věkové kategorie: 5–8 let, 9–13 let, a od 14 let výše. Podrobnější informace o testování IQ Mensou ČR se dozvíte na http://www.mensa.cz/testovani-iq/.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 258 (4.5.2019)
Dobrý den,
syn má diagnostikované výjimečné nadání a lehčí formu ADHD. Dostal se na osmileté gymnázium, nevím, zda je toto pro něho vhodná škola. Je to škola kladoucí důraz na encyklopedické vzdělání, bojím se, že pokud některým pedagogům řekne „ne“ svým typickým způsobem, aby ho nevyloučili z kolektivu, jak se mu stalo třeba na prvním stupni ve 2. a 3. třídě.


Odpověď:

Dobrý den, pokud je syn již přijat, předpokládám, že jste náročnost školy řešili ještě před zkouškami. Lehčí forma ADHD by neměla výuce vadit, nicméně určitě se setkáte s různými „pohledy na věc”. Pokud navštěvujete PPP (projevy byly jistě i na ZŠ), doporučuji projednat nastavení Doporučení pro Gymnázium ještě před nástupem do školy, aby se eliminovaly problémy tzv. zkušebního režimu a učitelé věděli už od počátku, jak s chlapcem pracovat, co a do jaké míry tolerovat, event. jak předejít nežádoucímu napětí na obou stranách :)

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 257 (2.5.2019)
Dobrý den,
mám dle mého názoru, velmi nadaného vnoučka ve věku 7 let. Rád bych zjistil zda je možné jeho schopnosti ověřit nějakým nenásilným způsobem. Sdělte mi prosím, jak by se to dalo provést. Děkuji, J. K.


Odpověď:

Dobrý den,

vnuka můžete přihlásit na testování společnosti Mensa ČR, testy pro tuto věkovou kategorii jsou na dvacet minut a nejsou nijak násilné :-). Z termínů testování prosím vybírejte ty určené veřejnosti. Také je možné domluvit testování individuální s konkrétním testujícím podle regionu, kde bydlíte.

Lucie Měchurová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 251 (13.3.2019)
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zdali na prázdniny plánujete i nějaký příměstský kemp/tábor pro děti do 11 let v Brně? Na stránkách jsem našla pouze Ostravu a Prahu. Děkuji, I. B.


Odpověď:

Dobrý den,
bohužel Vás tentokrát musíme zklamat, ale z kapacitních důvodů letos v Brně příměstský camp neplánujeme.

Jana Middleton Nahoru na začátek stránky


Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34