Zeptejte se nás

Chtěli byste se nás na něco zeptat a nevíte, na koho přesně se obrátit? Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Na Vaše dotazy odpovídají členové Mensy ČR (seřazeno abecedně podle příjmení):

Magdalena Čavojská Petr Čavojský Hana Kalusová Petr Mazal Lucie Měchurová Zuzana Poláková Lenka Šnajdrová
Magdalena
Čavojská
Petr
Čavojský
Hana
Kalusová
Petr
Mazal
Lucie
Měchurová
Zuzana
Poláková
Lenka
Šnajdrová

Předem Vás však upozorňujeme, že všichni výše uvedení lidé se Mense ČR věnují jako dobrovolníci ve svém volném čase. Může tedy trvat poměrně dlouho, než se dočkáte odpovědi na svou otázku. Než nám svůj dotaz pošlete, prosím podívejte se do již zodpověděných dotazů, které jsme pro přehlednost roztřídili podle témat i podle věku dítěte. Možná právě tam na svou otázku najdete odpověď.

Již zodpovězené dotazy - kategorie:

 

Na Vaše dotazy odpovídají členové Mensy ČR, kteří mají praktické zkušenosti s problematikou nadaných dětí. Jejich odpovědi však nemohou nahradit názor odborníka z pedagogicko-psychologické poradny.

Zeptejte se nás

E-mail
Váš dotaz
 
(o finálním zveřejnění dotazu rozhoduje redakce portálu)
O zodpovězení vašeho dotazu budete informováni e-mailem.


Zodpovězené dotazy

Hledat:

Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27


Dotaz č. 308 (17.3.2020)
Vážení,
dcera má 5,5 roku. Paní učitelky doporučuji odklad, protože její hra je prý na úrovni 3letého a nespolupracuje s předškoláky, ale spíše individuálně nebo s mladšími dětmi...mentálně je na tom tak, že čte, začíná psát psacím, počítá do 100... sčítá. Maluje a hraje na housle. Je hodně koncentrovaná. Chceme ji dát do Montessori ZŠ. Ale jsme teď na vážkách kvůli té sociální oblastí, tak nevíme. Děkujeme za váš pohled. Hlavně zdravíčko přejeme v této době. I. H.


Odpověď:

Dobrý den,

posouzení MŠ jsou většinou správná, ale odvíjí se od porovnávání dítěte s konkrétní skupinou. Důvody, proč dcerka s ostatními nespolupracuje, mohou být různé, např. to že činnosti, které baví ji (popisujte výukové odvednosti), nezajímají ostatní a ona tak s nimi nemá společné téma. Její způsob hry pak může skutečně působit odlišně od ostatních. Kontakt s mladšími je pak pro ní příznivější, protože ji menší děti poslouchají a ona se tak mezi nimi cítí lépe. To, že se odlišuje od jedné skupiny dětí, neznamená, že by měla být v sociální oblasti neúspěšná, spíše potřebuje adekvátní kontakty, které ji budou obohacovat v jejích zájmech. To však bude platit v jakémkoliv kolektivu. Volba jiné MŠ není špatná, minimálně získá nové podněty a možnost zapojit se do skupiny dětí, ve které si třeba najde lépe partnery pro hraní. To vše však může přinést i škola a seberealizace v roli žáka. Odklad každopádně musí posoudit PPP, kde rovněž posoudí její aktuální možnosti, včetně sociální zralosti.

 

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 305 (10.2.2020)
Dobrý den, chtěla bych pouze znát váš názor, případně radu. Mám syna, kterému bude v květnu 6 let, nastoupí tedy do školy. V květnu 2019 jsme byli u vás na testování, s výsledkem 99-100, vynikající intelekt. Syn chodil v ČR do klasické školky a zdál se spokojený. V polovině tohoto roku jsme se přestěhovali do Německa (manželova práce) a od listopadu chodí do místní státní školky. Zdá se též spokojený. Samozřejmě jsme sem jeli se synovou nulovou němčinou. Nyní již něco rozumí, ale stále mnoho nemluví. Od září by tu měl začít chodit do školy, a proto vás žádám o názor a radu. Příští týden máme zápis. Jak bych měla postupovat, měla bych se zmínit o synově intelektu a požádat o něco speciálního? Jsme ve zvláštní situaci, neboť syn už samozřejmé umí číst a psát (takže se bude nudit), ale zase neumí jazyk, tak nevím jestli by mu mohli nabídnout něco individuálního. Nebo je lepší vrátit se do ČR a nastoupit tam? Myslela jsem, že ho přihlásím i do české školy, budu syna učit doma a jezdit na přezkoušení...To by ho mohlo bavit. Jinak ta německá škola vypadá jako klasická státní s cca 30 dětmi ve třídě. Žádná alternativní škola. Chci se tam před zápisem dojít zeptat, ale chtěla bych nejdříve znát váš názor, radu či doporučení.
Jinak jsme o synově intelektu ještě s žádnou institucí nemluvili. Měli bychom?
Mensu v Německu (Stuttgart) jsem nenašla, stejně je bohužel jazyková bariéra.
Děkuji předem za odpověď.
S pozdravem a přáním pěkného dne,
R. A.


Odpověď:

Dobrý den,

odpověď není jednoznačná. Ze zkušeností s příhraničními školami vím, že si německé školy samy hodnotí výkony dítěte; do jaké míry ale zohlední výsledky testování Mensy ČR, není jisté. Upřednostnění výuky jazyka nad běžnou výukou se odvíjí od jejich legislativy. Co se týče výuky doma, místní škola by vás měla vést, ale k přezkušování bude docházet pouze v němčině.

Nezapomeňte, že máte ještě jednu možnost: syn může být zapsán do kmenové školy v ČR (buď v místě, kde jste bydleli nebo v nějaké příhraniční, kam to budete mít nejblíž) a zároveň se vzdělávat v zahraničí (tzv. vzdělávání podle § 38a školského zákona). V německé škole se učí se spolužáky (pozitivní je  kontakt s vrstevníky). Díky tomu, že již umí číst a psát, se může soustředit na obsah toho, co čte, píše (podporu jazykových dovedností). Podle dohody se školou v ČR pak jezdí rodiče s dítětem na konzultace k výuce a přezkoušení - v případě žáka 1. stupně se výuka orientuje pouze na český jazyk a prvouku (reálie související s ČR). Výhodou je, že tak získá klasifikaci, resp. vysvědčení i na tyto předměty, a v případě, že by došlo k návratu do ČR, měl by započítanou docházku a výsledky, což by ho zvýhodňovalo pro budoucí studium na střední škole (nutná zkouška z ČJ). Zjednodušeně řečeno, splňoval by podmínky českého i zahraničního vzdělávání.

Učebnice a plán postupu by vám dodala škola v ČR, na kterou by byl přihlášen. Ostatní předměty se považují za společné, proto nejsou v české škole řešeny. Nicméně vám v rámci konzultací mohou pomoci při domácí přípravě nebo synovi dovysvětlit některá témata, kterým by přesně nerozuměl. Četnost kontaktu s českou školou je pak na vás (dle dostupnosti), často rodiče jezdí pouze na pololetní a závěrečné přezkoušení, zákon dokonce umožňuje zkoušku absolvovat do dvou let.

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 300 (27.1.2020)
Dobrý den,
co mám dělat, pokud jsem IQ test dělala před 3 lety a chci se až teď zapojit do Mensa klubu? Je mi 14 let. Děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,
Váš test je platný a můžete se stát členkou Dětské Mensy. Stačí poslat přihlášku a zaplatit zápisné a členské příspěvky pro děti. Bližší informace najdete na http://www.mensa.cz/mensa/jak-se-stat-clenem.
Upozorňujeme, že Dětská Mensa je určená jen dětem do 16 let. Pro pokračování v dospělé Mense je potřeba přijít znovu na testování, které mají členové Dětské Mensy od 14 do 16 let zdarma.
S pozdravem

Zuzana Poláková Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 298 (20.1.2020)
Dobrý den,
mohu se zeptat, jaká je nejvyšší možná hodnota IQ podle vašich testů pro 14leté? Děkuji, J. F.


Odpověď:

Dobrý den,
nejvyšší možná dosažitelná hodnota IQ v tomto testu je 172.

Jana Middleton Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 297 (1.1.2020)
Dobrý den, můj syn má 4,5 roku. Od 2 let je sledován u dětského psychologa kvůli křehčí psychice (výbuchy vzteku) – nyní křehčí, ale v normě. Problém byl z důvodu nevyváženého emočního a mentálního dozrání. Dle lékařky má akcelerovaný vývoj. Chci se zeptat, zda je možno změřit případně jeho IQ a zda je možnost případné konzultace o možnosti školy, či dřívějšího nástupu do školy. Už nyní velmi hezky počítá a snaží se číst. Děkuji, M. P.

Odpověď:

Dobrý den,

Mensa ČR provádí testování IQ u dětí, které dosáhly věku 5 let. Testování Vašeho syna tudíž můžeme provést až po dosažení tohoto věku. Co se týče dřívějšího nástupu do školy, tam je nutné vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny, jejíž doporučení je nutné proto, aby škola takové dítě k základnímu vzdělávání přijala. Většinou není ani tolik důležitá výše hodnoty IQ, ale to, jak je dítě zralé, především po sociální stránce, jak je na tom emočně atd… Jak sama uvádíte, tam by mohl nastat problém. Seznam škol, které jsou nějakým způsobem nadstandardní v péči o nadané žáky naleznete na našich stránkách, vzhledem k tomu, že nepíšete odkud jste, blíže Vám zatím neporadím.

S pozdravem

Lucie Měchurová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 292 (29.11.2019)
Dobrý den. Máme problém s vnukem. Je v 1. ročníku gymnázia. Jeho učitel na ZŠ o něm mluvila jako o matematickém talentu. Od raného dětství zpaměti počítal, lehce řešil složité úlohy apod. Ve vyšších třídách ZŠ počítal jinak než ostatní, nacházel snadnější řešení, nepoužíval vzorečky. Většinou mu chyběl postup, ale učitelce to vysvětlil a neměl s tím problémy. Na gymnáziu „narazil“. Jeho učitel neuznává jiné řešení, než to jeho. Z písemných prací dostává jednu čtyřku za druhou, protože mu chybí vzorečky. Nějaké poznámky k řešení má, ale ty mu učitel škrtl, že tak se to nemá počítat. Výsledky má správné. Jeho otec (můj zeť, absolvent MatFyzu) za učitelem byl, ale není s ním řeč. Vždycky ho matematika bavila, ale tedˇje otrávený a máme strach, že se na všechno vykašle. V 8. třídě se zúčastnil matematické olympiády. Jako jediný vypočítal správně všechny příklady, ale za „špatný“ nebo chybějící postup měl stržené body a tak se dostali před něj žáci, kteří neměli všechny příklady. Proto se už další olympiády nezúčastnil.

Odpověď:

Dobrý den,

Vaše zoufalství zcela chápu, ale bohužel mě nenapadá žádný způsob, jak by mohla Mensa pomoci vyřešit tuto konkrétní situaci. Celá organizace funguje na bázi dobrovolnictví, nemáme žádné „páky“ na učitele. Zahodit takový matematický talent by samozřejmě byla obrovská škoda. Jako krajní řešení by snad mohla připadat v úvahu změna školy, kde by měli pro talent Vašeho vnuka větší pochopení.

Za Mensu můžeme Vašemu vnukovi nabídnout asi „jen“ zapojení do našich aktivit – což ale rozhodně není málo. Zkoušel třeba Logickou olympiádu? Letošní ročník už skončil, ale soutěž se koná každoročně. Na postup se tam nikdo neptá, důležité je dobrat se ke správnému řešení. Více se dočtete např. v sekci Logická olympiáda, případně na oficiálních stránkách soutěže.

Kromě toho pořádá Mensa ČR řadu akcí, které jsou otevřeny i veřejnosti, tzn. nejsou vyhrazené našim členům. Nebo zkuste kontaktovat přímo Místní skupinu České Budějovice, třeba budou mít konkrétní tipy pro Váš region.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 291 (26.11.2019)
Dobrý den,
mám 6letého syna, který dnes zvládá bez problému z hlavy matematické operace přes stovku, zvládá násobilku i záporná čísla. Ve škole (1. třída) se mi značně nudí a nebaví ho sčítání a odečítání do 6. Do poradny je objednán (Trutnov), ale jsou zaneprázdněni a vezmou jej někdy na jaře. Třídní učitel zřejmě čeká až na výsledek poradny. Doma trénujeme šachy. Máte nějakou radu, jak syna ve škole motivovat (psaní není nic moc)? Děkuji, J. E.


Odpověď:

Dobrý den, bohužel, i toto je obraz školy – učitel, který čeká „na papíry”… Doporučuji si na schůzce s p. učitelem o všem promluvit, jak synovi matematické dovednosti obě strany vnímáte. Může se stát, že ve škole svůj potenciál úspěšně maskuje, aby plnil požadavky školy a byl chválený stejně, jako ostatní děti (v numeraci do deseti :) ). Pro vyučujícího pak není snadné připravovat takovému dítěti náročnější úkoly, protože dítě o ně vě třídě nemusí jevit zájem, např. se nechce odlišovat od ostatních nebo naopak, nechce dělat něco jiného, aby mu s ostatními něco neuteklo (i takové máme zkušenosti z prvních tříd). Pokud se s učitelem nedohodnete na nějaké společné strategii rozvoje potenciálu vašeho syna již nyní, obávám se, že ani papíry z vyšetření nic nového „nepřinesou”. Motivovat k rozvoji matematických dovedností můžete prostřednictvím deskových her, např. doporučených na našich stránkách nebo se podívat, zda na vaší škole nebo okolních nefunguje Klub nadaných dětí , kde by mohl syn , i mimo školu, rozvíjet své schopnosti.

 

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 290 (26.11.2019)
Dobrý den,
poslala jsem žáčka na vyšetření do PPP . Intelektové nadání v pásmu zjevného nadprůměru. Žák dosahuje zejména fluidního myšlení, verbálních schopností a kvantitativního usuzování vysoce nadprůměrných schopností. Jsme v první třídě. Mám zakoupit výukové programy na rozvoj za 3000,-. Mohli byste mi poradit? Děkuji Dana


Odpověď:

Dobrý den, doporučuji Vám navštívít např. portál www.proskoly.cz, kde najdete množství úkolů z různých oblastí výuky. Některé jsou řešeny plněním na počítači, jiné lze vytisknout jako pracovní list. Přístup může zakoupit škola v rámci plnění podpůrných opatření. Kromě Vašeho nadaného žáka mohou s programy pracovat i jiní učitelé a žáci v rámci dalších témat, které mají několik úrovní, zpracovaných od nejmladších až po nejstarší školáky. Pro nadané žáky je tak výhoda, že mohou pracovat s různě náročnými úkoly, a to jak z oblasti matematické, tak i verbální logiky.

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 288 (11.11.2019)
Moje dcera měla v roce 1994 jako ještě ne patnáctiletá studentka gymnázia v testu Mensa IQ 180. Jak vysoké IQ má pravděpodobně v současné době? Je lékařkou. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

fluidní intelekt, který Mensa měří, je převážně vrozený. V průběhu času se mění pouze minimálně. Hodnota, kterou uvádíte (pokud je uvedena na české škále) však je tak vysoká, že ji v podstatě není možné spolehlivě měřit. Neexistuje totiž IQ test, který by byl standardizován na desítkách nebo stovkách tisíc osob standardního vzorku populace. To znamená, že dobré testy kvalitně měří IQ do hodnoty cca 145. Vyšší výsledky jsou pouze matematický konstrukt, který nikdy nebyl ověřen empiricky.

S pozdravem

Jana Middleton Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 287 (4.11.2019)
Dobrý den, mám 13měsíčního syna a chtěla bych se zeptat, zda je možné už v tomto věku pozorovat nadání a jak se může projevovat. Snažila jsem se najít, co se považuje za běžné v daném věku, ale třeba pro slovní zásobu se názory lišily. Někdy bylo psáno 2–3 slova, jinde zase 5–20 slov. Syn zvládá asi k 15 více či méně srozumitelným slovům. Ne vždy to jsou celá slova, někdy se jedná pouze o dvě písmena, ale je jasné, co tím myslí. Zaručeně ví, kde mám korále, přesto, že je momentálně nenosím. Při hře se dost často hodně soustředí. Třeba když skládá kelímky, přelívá vodu, nebo vkládá tvary. Tvary jsou obtížnější, ale většinou mu to jde. Asi nikdy sem si nevšimla, ze by se přestal zajímat o schovanou hračku, tedy pokud ji chce, tak ji taky hledá a uz minimálně měsíc taky sám schovává a následně opět hledá. Moc rád si prohlíží knížky, hlavně leporelo se zvířaty, u kterého si pořád brblá. Taky si moc rád hraje s o hodně staršími dětmi (ale možná to je tím, že mu neberou všechno z ruky). Děkuji za odpověď, M. J.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud se dítě v tomto věku projevuje jinak než vrstevníci, není možné zcela určit, zda se jedná o akceleraci vývoje či nadání. Každé dítě je jiné a projevy opravdu mohou být různé včetně toho, kolik slov umí či jak dlouho se dokáže soustředit. Některé projevy nadání se mohou objevit i v tomto věku, ale skutečně se může jednat pouze o akcelerovaný vývoj oproti vrstevníkům. Doporučuji Vašeho syna podporovat ve všem, co ho zaujme, poskytnout mu podnětné prostředí a vybírat hry vhodné k rozvoji všech oblastí. Zároveň je nutné dbát na to, aby dítě nebylo přetíženo. Zda se skutečně jedná o nadání ukáže teprve čas a případné pozdější odborné vyšetření či testování.

S pozdravem

Lucie Měchurová Nahoru na začátek stránky


Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27