Zeptejte se nás

Chtěli byste se nás na něco zeptat a nevíte, na koho přesně se obrátit? Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Na Vaše dotazy odpovídají členové Mensy Česko (seřazeno abecedně podle příjmení):

Tomáš Blumenstein Magdalena Čavojská Petr Čavojský Hana Kalusová Petr Mazal Lucie Měchurová Zuzana Poláková Jarka Marčeková
Tomáš
Blumenstein
Magdalena
Čavojská
Petr
Čavojský
Hana
Kalusová
Petr
Mazal
Lucie
Měchurová
Zuzana
Poláková
Jarka
Marčeková

Předem Vás však upozorňujeme, že všichni výše uvedení lidé se Mense Česko věnují jako dobrovolníci ve svém volném čase. Může tedy trvat poměrně dlouho, než se dočkáte odpovědi na svou otázku. Než nám svůj dotaz pošlete, prosím podívejte se do již zodpověděných dotazů, které jsme pro přehlednost roztřídili podle témat i podle věku dítěte. Možná právě tam na svou otázku najdete odpověď.

Štítek: mladší školní věk (6–11 let)

Hledat:
Dotaz č. 406 (15.9.2022)
Krásný den, jsem školní psycholožka a nyní máme ve škole nadaného žáka. Je to žák 5. třídy. Rád tvoří, plánuje, píše příběhy, sleduje dokumenty, zpracovává vlastní svět, firmy, organizaci. Paní TU neví, jaké aktivity mu dávat navíc. Přišla za mnou. Objednám Koumáka pro pátý ročník. Ale chci požádat o doporučení pracovních listů či jiných pomůcek. Pro pátou třídu.

Děkuji. S pozdravem Klára Janečková


Odpověď:

Dobrý den,

děkuji za Váš dotaz. Obecně bohužel mnoho materiálů pro nadané žáky není, Koumák je naprosto ideální řešení do výuky, obsahuje nadstandardní cvičení z matematiky, češtiny a prvouky, včetně mezipředmětového propojení a dle mého názoru zrovna ten pro páťáky obsahuje výzvy, které jsou i pro nadané děti náročné. Takže pokud je paní učitelka ochotná zadávat nadanému dítěti práci z této učebnice, je to ideální. Dále bych Vás odkázala na některé tipy na pracovní listy, které publikují organizace, se kterými spolupracujeme a najdete je na našich webových stránkách, kde najdete i tipy z ostatních oblastí.

Určitě je také vhodné zapojit nadaného žáka do různých soutěží a olympiád, aktuálně třeba probíhá přihlašování na Logickou olympiádu, která je pro tyto děti velmi vhodná. 

S pozdravem

Lucie Měchurová

Lucie Měchurová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 191 (3.2.2018)
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Mám syna, 8 let, 2. třída ZŠ, který má vyšší nadání – jak obecné, tak obzvlášť v oblasti logického myšlení a matematiky. Na základě posudku z pedagogicko-psychologické poradny má doporučený individuální vzdělávací plán (IVP), stupeň podpory 2 pro mimořádné nadání (v rámci testování v poradně IQ 137).
Škola k tomu přistupuje vstřícně, ale dostáváme se bohužel na hranici možností pedagogů. Jelikož nemáme nárok na asistenta s odborností, využívá škola možností stávajících pedagogů. Výuka podle prof. Hejného ale u nás není běžná – dostáváme se na hranici, odkud už nejsou sami schopni jej dále posouvat.
Chtěl bych Vás proto požádat o radu, jestli víte o možnostech, jak v tomto směru postupovat, podpořit rozvoj – ať už doma „svépomocí“ nebo v rámci školy (odborné podpůrné materiály a podobně). Obávám se, že školení pedagogů není reálné. Vím, že nejde o tragédii, ale je mi líto syna v tomto směru nerozvíjet, když tady ten potenciál je. Bydlíme v Praze 9 a bohužel ani u nás není žádný klub nadaných dětí a podobně.
Velice děkuji, I. H.


Odpověď:

Dobrý den,
vstřícná škola je skvělým pomocníkem, ale i takové je třeba občas pomoci. Doporučuji Vám navštívít např. portál www.proskoly.cz, kde najdete množství úkolů z různých oblastí výuky. Některé jsou řešeny plněním na počítači, jiné lze vytisknout jako pracovní list. Přístup může zakoupit škola, licence na 2 roky, kterou lze obnovovat. Licence není nijak drahá (školu můžete podpořit i vy  ). Paní učitelka zde najde i ucelený zásobník činností na podporu kognitivního myšlení. 
Pěkně zpracovaná jsou i výuková CD z edice Chytré dítě, např. IQ hry, Veselé zlomky, Matematika 2+3 nebo verze 4+5 nebo CD od firmy Terasoft, např - Matematika logické úkoly a hádanky (vše je ve verzi monolicence na 1 PC nebu multilicence pro školu, to je však již o jiné ceně).
Množství různých,volně přístupných, úloh podle principů Hejného matematiky najdete např. na stránce matika.in.
Hodně štěstí!

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 146 (13.4.2017)
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat na základě dotazů od rodičů nadaných dětí u nás v MŠ a ZŠ, pokud má dítě nadání potvrzené od PPP, je škola povinna zajistit žákovi individuální vzdělávací plán pro nadané dítě a kdo na to má případně dohlížet - třídní učitel? Předem děkuji za radu. L. K.


Odpověď:

Dobrý den,
pokud získáte zprávu z PPP nebo SPC, kde je uvedeno nadání nebo mimořádné nadání žáka nebo dítěte v MŠ, je pro školu závazné, co je ve zprávě vymezeno hned na 1. listě Doporučení. Resp. je-li zaškrtnuto, že IVP má být vypracováno.
Pokud je pole zatržené, IVP je povinné a zpracovává ho třídní učitel, v MŠ učitelka dítěte. Vše se uvede na povinný formulář (ke stažení na stránkách MŠMT). Celý proces je stejný jako u dětí s jinou vzdělávací potřebou - rodiče ve škole podepíší zprávu z PPP a hned si podají žádost o IVP - ředitel vydá Rozhodnutí ve správním řízení - třídní učitel zpravuje IVP (se všemi podpisy) - rodiče přijdou do školy, jsou seznámeni s IVP a podepíší Informovaný souhlas s jeho zavedením do vzdělávání (tento souhlas není souhlas, který podepisují na zprávě z PPP - zde vyjadřují ; souhlas se závěry z PPP a s tím, že souhlasí s doporučenými podpůrnými opatřením, druhý souhlas - na formuláři školy - je vyjádřením souhlasu s nastavením IVP, tedy, že souhlasí, že právě podle v něm uvedených bodů, bude škola právě jejich dítě vzdělávat).
Rozhodnutí o IVP vydáte na doporučenou dobu. Pokud se v ní láme školní rok, musí dát rodiče žádost na každý nový školní rok, ale rozhodnutí se již nevydává, pouze souhlas s pokračováním se vzděláváním podle IVP.
Na plnění IVP dohlíží třídní učitel nebo výchovný poradce - jak máte ve škole nastaveno. Seznámí všechny pedagogy, kteří žáka/dítě vzdělávají, ti rovněž IVP vzadu podepisují, a sleduje, zda se od něj neodchylují, např. známkováním, neplněním nastavených bodů, aj.
Co je uvedené v IVP a podpesané rodičem + informovaným souhlasem, to je závazné pro všechny. V případě stížnosti nese hlavní zodpovědnost za plnění IVP, jak jinak, ředitel školy.
Není-li okénko s IVP zaškrnuté, nevytváříte ho. Můžete však sami zvážit, zda žák/dítě potřebuje nějaké odlišnosti v přístupech nebo obsahu vzdělávání (jiné od odstatnách žáků) a zpracovat PLPP, ten vyhodnocujete vždy po 3 měsících. PLPP je v tomto případě dobrovolnou aktivitou školy, nikoliv povinnou.
Může se však stát, že IVP nebude zaškrnuto, ale z obsahu Doporučení vyplyne zpracování PLPP. Pak je pro vás závazné.
Je na škole, zda bude vyžadovat u PLPP informovaný souhlas s PLPP nebo necháte rodiče podepsat pouze formulář. Rovněž to, zda vydáte Rozhodnutí o vzdělávání podle PLPP - není totiž jednotný výklad. Z vyhlášky to přímo nevyplývá, nicméně podle školského zákona se má dělat u všech vyjádření, které se dotýkají vzdělávání dítěte.
Také máte pocit, že toto vše pomáhá jen papírnám a nikoliv žákům? 
Hodně odvahy
Mgr. Magdalena Čavojská
ředitelka školy

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 126 (7.2.2017)
Dobrý den,
ráda bych Vás poprosila o radu. Ve třídě mám nadaného žáka a dostala jsem 2000 Kč na stažení programu pro jeho individuální práci především v hodinách matematiky ve 4. ročníku ZŠ. Můžete mi něco doporučit? Děkuji. S pozdravem, L. R.


Odpověď:

Dobrý den,
pokud mohu doporučit, mám velmi dobré zkušenosti s portálem www.proskoly.cz (na uvedeném odkazu si můžete stáhnout náhled). Je placený, ale na 2 školní roky, takže ho buď škola může dofinancovat nebo jej uhradíte z prostředků na 2 žáky (využití lze i pro žáky s SPU).
U žáka mimořádně nadaného je třeba podpořit rozvoj rozumových dovedností v celé šíři kognice, nejen v rámci obsahu předmětu, a zde je velmi pěkně řešen jak obsah některých předmětů – M, Č, AJ, NJ, ale i témata, která jinde – v podobném rozsahu – nenajdete, např. čtenářská gramotnost, dopravní výchova, klima třídy a hlavně rozumové schopnosti – logické úlohy, kvízy a podpora paměťových dovedností. Vše je v několika úrovních, od jednoduché po složitou (2.st), takže si můžete vybrat podle skutečných potřeb žáka. Systém umožňuje zadat kódy i domů, takže úkoly lze využít i jako domácí přípravu (některé jsou v on-line, jiné ve verzi .pdf nebo .doc).
Úkoly z tématu „Kvízy“ lze vytisknout a zadat jako pracovní list. On-line jsou tématické (oborové) – „balíček“, po jeho ukončení se zobrazí certifikát s výsledkem, který si  může žák vytisknout nebo učiteli zaslat na e-mail. Všechny úkoly obsahují i řešení, která se stahují samostatně, takže se k nim žák nemusí ani dostat. Portál se pořád obohacuje, úkoly a témata tak neustále přibývají.
Pokud chcete jít cestou výukových CD (multilicence pro školu), pěkně udělané jsou matematiky od Terasoftu, ale po určité době již žáka nebaví, grafika je stále stejná, pouze se generují typy příkladů. Starší a většinou dobře dělaná výuková CD již mívají problémy se spuštěním na nových PC systémech. Proto je potřeba poradit se s vaším IT metodikem nebo správcem.
S pozdravem

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 19 (1.9.2015)
Dobrý den, na naší ZŠ je žák 3 třídy, u kterého jsme již v minulém roce obohacovali učivo v předmětu matematika..vyrobili jsme pro chlapce plán pedagogické podpory. Po vyhodnocení tohoto postupu se ukázalo, že chlapec potřebuje jinou míru podpory (zvládá s přehledem látku vyššího ročníku) Letos bude (po dohodě s rodiči, pedagogy a vedením školy) chodit na předmět matematika ke spolužákům o rok výše. Je nutné, aby škola k takovému postupu měla vyjádření z PPP o mimořádném nadání? (jedná se pouze o jeden předmět, chodit bude na všechny hodiny matematiky o rok výše) Jaké dokumenty je škola povinna k takovému kroku mít? Děkuji za odpověď, D. H.

Odpověď:

Dobrý den,

v první řadě bych chtěla velmi ocenit vstřícnost zapojených pedagogů do akcelerace žáka. Věřte, že tento nejjednodušší postup, není ještě na našich školách „doma“. Legislativa rovněž tento postup jasně neřeší. Nicméně, je-li žák zařazen na předmět nebo oblast předmětů do vyššího ročníku, nemůže plnit výstupy ŠVP pro daný ročník. Z tohoto důvodu lze situaci ošetřit pouze individuálním vzdělávacím plánem, kde jsou vymezeny očekávané cíle akcelerace, výukové metody a postupy. Vedení školy však může IVP povolit pouze na žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského zařízení. Z uvedeného vyplývá, že podpůrná opatření nesplňují předepsané formality. Navíc, podpůrná opatření se využívají na vyrovnání oslabení a zde evidentně není co vyrovnávat. Výuku je naopak zapotřebí obohacovat (akcelerovat). Opatření bez IVP lze, se souhlasem rodičů, využít jen dočasně, kdy se přecházením žáka do vyššího ročníku monitoruje, zda nároky výuky zvládne nejen vědomostně, ale i sociálně a zda je třída, do které přechází, vhodnou skupinou. Od září je pak opravdu nutné pokračovat s IVP, tedy podle doporučení z poradny. Ta totiž musí posoudit, zda se bude jednat o akceleraci dočasnou (ostatní žáka „doběhnou“) nebo je předpoklad dlouhodobého přechodu a v jakých oblastech je žák napřed. Zároveň by měla koordinovat rozvoj nadání dítěte společně i s dalšími odborníky, školou a rodiči, sci-fi, že :) 

Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka ZŠ

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 9 (17.6.2015)
Dobrý den,
jsem učitelka na 1. stupni ZŠ, od září budu učit třídu prvňáčků, mezi nimi bude i velmi nadaný chlapec, nechtěla bych jej nudit. Hledám proto nějaké školení či alespoň náměty, jak pracovat s takovými dětmi. Děkuji předem za jakoukoli informaci.


Odpověď:

Dobrý den,
výuka nadaných dětí v běžných školách je téma samo o sobě, těžko je shrnout do jediné odpovědi. Pro začátek bych Vás asi nasměrovala na stránku Elektronické zdroje, odtud si můžete stáhnout zdarma spoustu publikací v PDF formátu.
Případně pokud máte v okolí nějakou dobře zásobenou veřejnou knihovnu, zkuste se poohlédnout po některé z papírových knih, které odkazujeme ze stránky Knihy a doporučená literatura pro pedagogy.
Každoročně také pořádáme konferenci „Mensa pro rozvoj nadání“ - pokud by Vás to zajímalo více, mohla byste třeba na tu příští přijet a vyměnit si zkušenosti s desítkami dalších učitelů. Reportáže z několika předchozích konferencí najdete zde:

Nadcházející konferenci vypisujeme vždy na stránce http://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti--konference

Pokud byste chtěla od nás dostávat občasné informace na téma „nadané děti“ do e-mailu (nejen o připravované konferenci), můžete se zcela nezávazně zaregistrovat na stránce „Newsletter pro školy“: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=home--newsletter
A úplně poslední věc, která mě napadá: pokud ten chlapec už třeba umí číst, možná by jej zaujala Logická olympiáda. Soutěžil by v kategorii A, ve které sice většinou prvňáčci nemají moc šanci vyniknout (je to rozmezí 1.-5. třída), ale jsou i výjimky. Většinou tuto soutěž doporučujeme od 2. třídy výše, aby děti uměly aspoň číst a nebyly pak zklamané ze špatného výsledku. Ale to už dokážou lépe posoudit učitelé nebo rodiče konkrétních dětí.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky