Zeptejte se nás

Chtěli byste se nás na něco zeptat a nevíte, na koho přesně se obrátit? Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Na Vaše dotazy odpovídají členové Mensy Česko (seřazeno abecedně podle příjmení):

Tomáš Blumenstein Magdalena Čavojská Petr Čavojský Hana Kalusová Petr Mazal Lucie Měchurová Zuzana Poláková Jarka Marčeková
Tomáš
Blumenstein
Magdalena
Čavojská
Petr
Čavojský
Hana
Kalusová
Petr
Mazal
Lucie
Měchurová
Zuzana
Poláková
Jarka
Marčeková

Předem Vás však upozorňujeme, že všichni výše uvedení lidé se Mense Česko věnují jako dobrovolníci ve svém volném čase. Může tedy trvat poměrně dlouho, než se dočkáte odpovědi na svou otázku. Než nám svůj dotaz pošlete, prosím podívejte se do již zodpověděných dotazů, které jsme pro přehlednost roztřídili podle témat i podle věku dítěte. Možná právě tam na svou otázku najdete odpověď.

Štítek: školní pomůcky

Hledat:
Dotaz č. 290 (26.11.2019)
Dobrý den,
poslala jsem žáčka na vyšetření do PPP . Intelektové nadání v pásmu zjevného nadprůměru. Žák dosahuje zejména fluidního myšlení, verbálních schopností a kvantitativního usuzování vysoce nadprůměrných schopností. Jsme v první třídě. Mám zakoupit výukové programy na rozvoj za 3000,-. Mohli byste mi poradit? Děkuji Dana


Odpověď:

Dobrý den, doporučuji Vám navštívít např. portál www.proskoly.cz, kde najdete množství úkolů z různých oblastí výuky. Některé jsou řešeny plněním na počítači, jiné lze vytisknout jako pracovní list. Přístup může zakoupit škola v rámci plnění podpůrných opatření. Kromě Vašeho nadaného žáka mohou s programy pracovat i jiní učitelé a žáci v rámci dalších témat, které mají několik úrovní, zpracovaných od nejmladších až po nejstarší školáky. Pro nadané žáky je tak výhoda, že mohou pracovat s různě náročnými úkoly, a to jak z oblasti matematické, tak i verbální logiky.

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 283 (26.9.2019)
Dobrý den,

máme ve škole mimořádně nadaného chlapce (9. ročník), poradna mu jako podpůrné opatření doporučila výukový software. Nemá příliš vyhraněný zájem o jeden konkrétní předmět, v šesté třídě ho hodně bavil dějepis, jde mu dobře angličtina.

Můžete mi, prosím, poradit výukový software do běžné výuky, který by šel ale do hloubky a respektoval by specifika vzdělávání nadaných dětí? Měl by stát zhruba 2000,- Kč (nebo mezi 2-3 tisíci). Primárně by zájem byl spíše o dějepis. Našli jsme tyto programy: http://www.silcom-multimedia.cz/tituly/ – ale to je spíše matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, jazyky ...

Moc děkuji,
I. G.


Odpověď:

Dobrý den,

doporučit takto výukový software je obtížné, protože věk žáka i dějiny nesou velmi rozmanité možnosti 

Tituly firmy Silcom mám osvědčené, jejich Dějepis pro 2. stupeň je zajímavý, ale grafikou není pro starší žáky zrovna vyhledávaným. Pěkná je výuková encyklopedie „Historie“ od firmy Pachner. Více hravá jsou výuková CD od Terasoftu, která mapují různá období, ale do hloubky učivo neobohacují.

Pokud můžete využít finanční prostředky i mimo výukový SW, doporučuji pořídit vzdělávací hru Timeline, která velmi šikovně rozvíjí znalosti z historie – Pestrá historie, Vynálezy Objevy.

Ze vzdělávacích knih mají starší žáci rádi tituly edice „Děsivá věda“, které jsou vtipně zaměřeny do různých historických epoch nebo světových událostí.

Pro mimořádně nadaného žáka z 8.–9. ročníku (dějepis, zeměpis) jsme si nechali napsat od PPP literaturu a odborné časopisy a po dobu jeho vzdělávání jsme odebírali časopis Forbes a nakoupili – po dohodě s ním – historické encyklopedie, které využíval při přípravě vlastních projektů do výuky.

S pozdravem

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 232 (17.12.2018)
Dobrý den,
chtěla bych se Vás zeptat, nemáte zkušenosti s nějakým matematickým softwarem pro nadané děti? Mám v sekundě na gymnáziu (7. třída) mimořádně nadaného žáka a ráda bych mu v hodinách zadávala nějaké složitější a komplexnější příklady, než jsou v učebnicích. Existuje software na PC, kde by si po dokončení práce v hodině mohl plnit nějaké úkoly a úlohy? Předem děkuji za odpověď, R.D.


Odpověď:

Dobrý den, doporučuji k nahlédnutí stránky http://abaku.org/cs/pro-ucitele/. Dozvíte se zde o technice Abaku do výuky, zejména o využití on-line aplikace. Abaku není jen desková hra, ale propracovaný systém pro výuku matematických dovedností a prohloubení zájmu o práci s čísly. V aplikaci si můžete vytvářet i vlastní úlohy obohacující učivo nebo jen využít dostupné aktivity (k vyzkoušení zdarma zde). Zároveň doporučuji absolvovat seminář pro učitele lektorky Mgr. Aleny Vávrové, který bývá v nabídce krajských NIDV.

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 191 (3.2.2018)
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Mám syna, 8 let, 2. třída ZŠ, který má vyšší nadání – jak obecné, tak obzvlášť v oblasti logického myšlení a matematiky. Na základě posudku z pedagogicko-psychologické poradny má doporučený individuální vzdělávací plán (IVP), stupeň podpory 2 pro mimořádné nadání (v rámci testování v poradně IQ 137).
Škola k tomu přistupuje vstřícně, ale dostáváme se bohužel na hranici možností pedagogů. Jelikož nemáme nárok na asistenta s odborností, využívá škola možností stávajících pedagogů. Výuka podle prof. Hejného ale u nás není běžná – dostáváme se na hranici, odkud už nejsou sami schopni jej dále posouvat.
Chtěl bych Vás proto požádat o radu, jestli víte o možnostech, jak v tomto směru postupovat, podpořit rozvoj – ať už doma „svépomocí“ nebo v rámci školy (odborné podpůrné materiály a podobně). Obávám se, že školení pedagogů není reálné. Vím, že nejde o tragédii, ale je mi líto syna v tomto směru nerozvíjet, když tady ten potenciál je. Bydlíme v Praze 9 a bohužel ani u nás není žádný klub nadaných dětí a podobně.
Velice děkuji, I. H.


Odpověď:

Dobrý den,
vstřícná škola je skvělým pomocníkem, ale i takové je třeba občas pomoci. Doporučuji Vám navštívít např. portál www.proskoly.cz, kde najdete množství úkolů z různých oblastí výuky. Některé jsou řešeny plněním na počítači, jiné lze vytisknout jako pracovní list. Přístup může zakoupit škola, licence na 2 roky, kterou lze obnovovat. Licence není nijak drahá (školu můžete podpořit i vy  ). Paní učitelka zde najde i ucelený zásobník činností na podporu kognitivního myšlení. 
Pěkně zpracovaná jsou i výuková CD z edice Chytré dítě, např. IQ hry, Veselé zlomky, Matematika 2+3 nebo verze 4+5 nebo CD od firmy Terasoft, např - Matematika logické úkoly a hádanky (vše je ve verzi monolicence na 1 PC nebu multilicence pro školu, to je však již o jiné ceně).
Množství různých,volně přístupných, úloh podle principů Hejného matematiky najdete např. na stránce matika.in.
Hodně štěstí!

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 167 (22.9.2017)
Dobrý den, jsem učitelka 3. a 4. ročníku alternativní třídy na ZŠ v Krásné Lípě. Ve třídě mám tři nadané žáky (podle šetření poradny bylo jejich nadání hodnoceno jako vysoké až výjimečně vysoké). Vyborných výsledků dosahovali především v oblastech: logické verbální i neverbální úvahy, mají velký rozsah slovní zásoby, znalostí a vědomostí, logického uvažování, praktického sociálního úsudku, vysokou úroveň celkových mentálních schopností - úroveň až výjimečně vysoká, výborně zvládnutá analýza a syntéza abstraktního obrazce.
Na základě rozhodnutí poradny by měli mít chlapci k dispozici toto vybavení: Odborné časopisy (i elektronické, včetně ročního předplatného) K.III. 2.8, Softwarové a IT vybavení, Notebook K.III. 4.2. Tento „materiál“ bych měla blíže specifikovat a podat požadavek na pedagogicko-psychologické pracoviště na naší škole.
Mohli byste mi, prosím, poradit s touto specifikací? Na internetu se mi příliš nedaří výše zmiňované vyhledat. Nedokážu také posoudit, jaký konkrétní odoborný časopis nebo software bude pro takto nadané děti nejvhodnější.
Děkuji Vám za radu a za Váš čas.
S pozdravem, E. M.


Odpověď:

Dobrý den,

ze zkušenosti s výběrem materiálů pro nadané děti doporučuji zejména výukový portál www.proskoly.cz, jeho licenci můžete hradit z podpůrných opatření na výukový software. Pokud máte na škole výuková CD edice Silcom, pak doporučuji jejich sjednocení do jednoho přístupu. Tento upgrade můžete rovněž z peněz na podporu uhradit (nemusíte mít CD instalována na počítači, ale přístup máte volně na všechny CD školy z jedné webové stránky. Získáte tak možnost využít i náročnější úkoly podle zájmu chlapců. Pokud budete kupovat jednotlivá výuková CD pak doporučuji právě Silcom (různé kategorie s výběrem úrovně úkolu, zábavné zpracování, pěkná grafika), budete-li je brát jen do třídy na jeden notebook, nepotřebujete multilicenci pro školu a můžete jich pořídit více. 

Odborné časopisy, včetně předplatného, bych osobně řešila s ohledem na zájmy dětí. Myslím si, že v uvedeném věku určitě nezklame časopis ABC nebo Junior. Oba obsahují zajímavosti z vědy, přírody a techniky na úrovni základní školy, včetně kvízů, rébusů, aj. 

Ještě bych doporučila jednu pomůcku, a to systém Logico Piccolo, výběr sad je obrovský. Jsou zde pěkně zpracována různá témata, např. prostorová orientace, nelineární čtení (neverbální úkoly) nebo matematické dovednosti (logické úlohy, 3D prostor, desetinná čísla, aj.). Nenechte se zmást doporučeným věkem, např. zvládnout sady pro 5. ročník mají obtíže i žáci 2. stupně.

Všechny uvedené příklady, s kompletní nabídkou, si můžete „prohlédnout” na jejich webových stránkách.

 

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 126 (7.2.2017)
Dobrý den,
ráda bych Vás poprosila o radu. Ve třídě mám nadaného žáka a dostala jsem 2000 Kč na stažení programu pro jeho individuální práci především v hodinách matematiky ve 4. ročníku ZŠ. Můžete mi něco doporučit? Děkuji. S pozdravem, L. R.


Odpověď:

Dobrý den,
pokud mohu doporučit, mám velmi dobré zkušenosti s portálem www.proskoly.cz (na uvedeném odkazu si můžete stáhnout náhled). Je placený, ale na 2 školní roky, takže ho buď škola může dofinancovat nebo jej uhradíte z prostředků na 2 žáky (využití lze i pro žáky s SPU).
U žáka mimořádně nadaného je třeba podpořit rozvoj rozumových dovedností v celé šíři kognice, nejen v rámci obsahu předmětu, a zde je velmi pěkně řešen jak obsah některých předmětů – M, Č, AJ, NJ, ale i témata, která jinde – v podobném rozsahu – nenajdete, např. čtenářská gramotnost, dopravní výchova, klima třídy a hlavně rozumové schopnosti – logické úlohy, kvízy a podpora paměťových dovedností. Vše je v několika úrovních, od jednoduché po složitou (2.st), takže si můžete vybrat podle skutečných potřeb žáka. Systém umožňuje zadat kódy i domů, takže úkoly lze využít i jako domácí přípravu (některé jsou v on-line, jiné ve verzi .pdf nebo .doc).
Úkoly z tématu „Kvízy“ lze vytisknout a zadat jako pracovní list. On-line jsou tématické (oborové) – „balíček“, po jeho ukončení se zobrazí certifikát s výsledkem, který si  může žák vytisknout nebo učiteli zaslat na e-mail. Všechny úkoly obsahují i řešení, která se stahují samostatně, takže se k nim žák nemusí ani dostat. Portál se pořád obohacuje, úkoly a témata tak neustále přibývají.
Pokud chcete jít cestou výukových CD (multilicence pro školu), pěkně udělané jsou matematiky od Terasoftu, ale po určité době již žáka nebaví, grafika je stále stejná, pouze se generují typy příkladů. Starší a většinou dobře dělaná výuková CD již mívají problémy se spuštěním na nových PC systémech. Proto je potřeba poradit se s vaším IT metodikem nebo správcem.
S pozdravem

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky