Aktivity pro děti ve Vašem kraji

  • na mapě ČR: klikněte na Váš kraj
  • na mapě kraje: klikněte na barevný puntík
  • podrobnější nápověda: Jak používat mapku?

Královéhradecký kraj

Praktické materiály pro vzdělavatele dospělých – Neuroandragogika v praxi.

29.10.2019 EDUcentrum | Další informace...

Projekt „Neuroandragogika proti exkluzi“, který realizovala nezisková organizace EDUcentrum společně s dalšími pěti partnery z Polska, Rakouska, Velké Británie a Řecka, přinesl řadu praktických materiálů přímo využitelných ve vzdělávání dospělých. Projekt byl podpořen Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+ a po dvou letech realizace se blíží ke svému konci. Výstupy projektu najdete ve čtyřech jazycích včetně češtiny zde.


Bádání s nadšením

1.10.2019 Kateřina Vágnerová | Další informace...

Zkrácená verze konferenčního příspěvku na téma badatelská činnost v Klubech nadaných dětí na prvním stupni ZŠ, prezentovaného na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky ve dnech 30. 8. – 1. 9. 2019 v Hradci Králové.


Adaptační krurzy 2019

7.9.2019 Tomáš Kasper, školní metodik prevence | Další informace...

V prvním týdnu se již tradičně uskutečnily adaptační kurzy šestých ročníků.


Troška sportu či kus dortu?

2.6.2019 Aneta Erbenová, Marie Bukovská (žákyně 4. B, ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem) | Další informace...

V tématu „Sportem na Olymp“ (kategorie „Literární díla“, 1. stupeň ZŠ) se toto dílo našich žákyň 4. B stalo vítěznou prací 16. ročníku soutěže „Svět očima dětí“, kterou již od roku 2004 pravidelně pořádá Ministerstvo vnitra ČR.


V zoo není nikdy klid

2.6.2019 M. Bukovská, A. Erbenová, V. Tesařová, L. Havlík a J. Šváb (žáci 4. B, ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem) | Další informace...

Literární a výtvarná soutěž „Evropa ve škole“ má dlouholetou tradici nejen u nás, ale i v ostatních evropských zemích. Je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, garantem soutěže je Národní institut pro další vzdělávání. Jejím posláním je podporovat mezi dětmi i dospělými myšlenku vzájemné sounáležitosti evropských zemí.

Soutěžní tvoření se dělí do oblasti literátů a výtvarníků. Naše škola měla zastoupení v první kategorii. Pět žáků ze třídy 4. B utvořilo skupinku šikovných spisovatelů: M. Bukovská, A. Erbenová, V. Tesařová, L. Havlík a J. Šváb. Při kolektivním psaní bylo důležité, aby žáky chvilky nad papírem bavily. Proto rozhodovala volba vhodného tematického okruhu. Nejlépe odpovídalo věku a zájmům dětí téma Zvířecí parlament. Čtvrťáci se zde měli zamyslet nad tím, za jaká práva by mohla bojovat zvířata v ZOO. A tak vzniklo velice pěkné vypravování o hrochovi s revmatickými problémy, o gepardovi – zarytém odpůrci vegetariánství, o opuštěném perutýnovi, o věčně unaveném lvovi nebo o oslíkovi, kterého si návštěvníci stále pletli se zebrou.

V krajském kole soutěže se umístila tato práce na 2. místě.


Odznak všestrannosti 2019

20.4.2019 R. Polívková | Další informace...

Okresní kolo OV v RK se konalo 17. 4. 2019 společně se zahájením provozu na nově zrekonstruovaném stadionu. Naše škola organizovala sportovní soutěž, do které se letos přihlásilo 180 sportovců z 11 škol okresu.


Úspěch ve Fyzikální olympiádě

Dne 3. 4. 2019 se na základě výborného výsledku ve školním kole zúčastnil Zdeněk Tejkl z 9. B Okresního kola fyzikální olympiády. Konalo se ve Školském zařízení pro DVPP KHK v RK.


Den plný her 2019

31.1.2019 R. Polívková | Další informace...

Tato tradiční akce pro žáky se uskutečnila v pondělí 28. 1. 2019. Dopoledne se školní tělocvična proměnila ve velkou hernu, v níž si žáci rozložili nejrůznější deskové hry a hráli ve skupinách i se svými učiteli hry logické i strategické.


Soutěž Mladý chemik

15.12.2018 L. Šrámková | Další informace...

V úterý 11. 12. 2018 se tři žáci z 9. A zúčastnili 2.kola soutěže Mladý chemik v Pardubicích. 


100 let republiky

30.11.2018 T. Vrbová | Další informace...

Každé narozeniny si zaslouží oslavu. A co teprve, když se slaví stoleté výročí republiky. Na prvním stupni jsme se připravovali několik dní předem.


Matematický orienťák

20.10.2018 L. Šrámková | Další informace...

15. 10. 2018 se čtyři žáci naší školy zúčastnili soutěže Matematický orienťák organizované Gymnáziem J. K. Tyla v Hradci Králové.


Adaptační kurzy pro šesťáky

Škola začala a nejen prvňáčci zažívají nové věci ve škole.


Adaptační kurzy pro šesťáky

Škola začala a nejen prvňáčci zažívají nové věci ve škole.


» Archiv