Přehled aktivit pro nadané děti v České republice

Na souhrnné mapě ČR je zachyceno aktuální rozložení všech NTC školek, klubů nadaných dětí, škol spolupracujících s Mensou, herních klubů Mensy a dalších organizací věnujících se práci s nadanými dětmi na celém území České republiky.

Legenda

pin Mensa NTC školky (82)

pin Kluby nadaných dětí (50)

pin Školy spolupracující s Mensou (85)

pin Herní kluby Mensy (13)

pin Další organizace (16)

pin více aktivit na téže adrese (např. škola, školka a klub, popř. jakákoli jiná kombinace)