Aktivity pro děti ve Vašem kraji

  • na mapě ČR: klikněte na Váš kraj
  • na mapě kraje: klikněte na barevný puntík
  • podrobnější nápověda: Jak používat mapku?

Liberecký kraj

Praktické materiály pro vzdělavatele dospělých – Neuroandragogika v praxi.

29.10.2019 EDUcentrum | Další informace...

Projekt „Neuroandragogika proti exkluzi“, který realizovala nezisková organizace EDUcentrum společně s dalšími pěti partnery z Polska, Rakouska, Velké Británie a Řecka, přinesl řadu praktických materiálů přímo využitelných ve vzdělávání dospělých. Projekt byl podpořen Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+ a po dvou letech realizace se blíží ke svému konci. Výstupy projektu najdete ve čtyřech jazycích včetně češtiny zde.


Péče o nadané děti v ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou

15.3.2019 Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy | Další informace...

Uplynula již tři léta od doby, kdy jsme si řekli: „Pojďme koncepčně pracovat s nadanými dětmi.“ Neznamená to, že bychom se snad o ně v předchozích letech nestarali, ale nyní jsme zkrátka projevili více zájmu a snahy o naše nadané děti pečovat. Děti se pravidelně účastní řady soutěží a organizujeme pro ně různé mimoškolní aktivity, v péči o nadané spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a již přes dva roky patříme mezi školy spolupracující s Mensou. Za tuto dobu mimo jiné řada našich dětí projevila zájem o testování Mensou a výsledky tohoto testování jsme byli více než příjemně překvapeni.


Péče o nadané žáky na ZŠ Školní v České Lípě

18.10.2011 Jiří Vosála | Další informace...

Zatímco na péči o žáky se zdravotním postižením, specifickými poruchami učení či sociálně znevýhodněným jsme si již v našich školách zvykli, problematika nadání a nadaných žáků dosud není v popředí zájmu širší pedagogické veřejnosti. Přesto právě nadaní žádi často vyžadují specifické vzdělávací přístupy, jejichž plánování a začleňování do výuky je náročné. Domníváme se, že prací s takovýmito dětmi budeme v budoucnu schopni udržet krok s okolním světem a jedině tak se naše budoucí generace stane konkurenceschopnou.


» Archiv