Aktivity pro děti ve Vašem kraji

  • na mapě ČR: klikněte na Váš kraj
  • na mapě kraje: klikněte na barevný puntík
  • podrobnější nápověda: Jak používat mapku?

Olomoucký kraj

Pouť vesmírem

14.6.2022

 

POUŤ VESMÍREM A BÁDÁNÍ LIDSKÝM TĚLEM.

 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk Prievidzská je zaměřená na vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání (dále jen MRN). Děti jsou integrovány do běžné třídy mateřské školy. Ve třídě jsou k dispozici speciální pomůcky, deskové hry a hry rozvíjející rozumové schopnosti u dětí. Ke vzdělávání děti používáme interaktivní tabuli, kterou máme k dispozici na třídě. Úzce spolupracujeme s rodinou a pedagogicko – psychologickou poradnou. Významná je také spolupráce s 6. Základní školou Šumperk, kam děti mohou docházet po skončení docházky v Mateřské škole Veselá školka. Na této základní škole je návaznost ve vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání.

    Ve školním roce 2021/2022 s potenciálem MRN pokračovaly 2 děti a během 1. pololetí školního roku bylo diagnostikováno  dalších 6 dětí s potenciálem MRN. Ve třídě pracujeme s dětmi podle některých zásad programu „Začít spolu“, který obohacujeme o výuku podle metody NTC I., II., III. S dětmi pracujeme několikrát týdně a dle vlastní volby si děti vybírají logické a didaktické hry. Každodenně děti cvičí rovnováhu a akomodaci oční čočky.

    Během školního roku 2021/2022 se děti věnovaly 2 projektům. První projekt se týkal poznání Vesmíru. Úkolem bylo děti seznámit s hlavními znaky vesmíru, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou, planetou Zemí. Postupně jsme s dětmi odhalovali jednotlivé planety sluneční soustavy, jejich velikost, tvar, vlastnosti. Jaká je obyvatelnost jednotlivých planet. Zabrousili jsme lehce do vesmírného programu.

    Ve druhém projektu, který byl celoroční, jsme zabrousili do tajů lidského těla. Jak funguje lidské tělo, jsme se snažili ukázat formou praktických ukázek a vlastního prožitku jako bylo třeba měření krevního tlaku, masáž srdce na figuríně, statistika v měření lidské teploty, sádrování kamaráda.….. Jednou z praktických ukázek bude rekonstrukce rozhovoru: volající – dispečer záchranné služby (seznámení s chováním v krizové situaci). V rámci fungování lidského těla jsme referovali o vyvážené stravě a pohybu.

 

Zpracovala: Renata Kurečková.

Učitelka MŠ.


Velká změna pro českou maturitu, AP zkoušky jí přinesou mezinárodní rozměr

30.5.2022 Centrum pro talentovanou mládež | Další informace...

MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování uznávání mezinárodních Advanced Placement (AP) zkoušek v profilové části maturity. AP zkoušky jsou celosvětově uznávané oborové zkoušky, které v angličtině skládá každoročně pět milionů středoškoláků na celém světě. Českým středoškolákům se tak s podporou MŠMT otevírá unikátní příležitost získat známku z oborové zkoušky s mezinárodní platností.


Testování Mensou na Květňáku

19.5.2022 | Další informace...

Článek o testování na Květňáku z pohledu redaktorky Eduzínu. 


Environmentální vzdělávání v době digitalizace a automatizace

Environmentální vzdělávání – v době klimatických změn a otázek ohledně zelené ekonomiky a odpovědné spotřeby téma stále aktuálnější. Jak ale environmentální vzdělávání konkrétně uchopit? A jak do něj promítnout trendy digitalizace a automatizace? Jak učit sebe a případně i své žáky a studenty o ekologických tématech inovativním a moderním způsobem? A jak toto téma promítnout do vzdělávání nadaných a talentovaných žáků? Možnou odpověď na tyto otázky nabízí projekt DEEDU (Digital Environmental Education) podpořený programem Erasmus+, který v České republice realizuje nezisková organizace EDUcentrum.


Praktické materiály pro vzdělavatele dospělých – Neuroandragogika v praxi.

29.10.2019 EDUcentrum | Další informace...

Projekt „Neuroandragogika proti exkluzi“, který realizovala nezisková organizace EDUcentrum společně s dalšími pěti partnery z Polska, Rakouska, Velké Británie a Řecka, přinesl řadu praktických materiálů přímo využitelných ve vzdělávání dospělých. Projekt byl podpořen Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+ a po dvou letech realizace se blíží ke svému konci. Výstupy projektu najdete ve čtyřech jazycích včetně češtiny zde.


Bádání s nadšením

1.10.2019 Kateřina Vágnerová (Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185), Jana Rožňová (Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou) | Další informace...

Plná verze konferenčního příspěvku na téma „badatelská činnost v Klubech nadaných dětí na prvním stupni ZŠ“, prezentovaného na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky ve dnech 30. 8. – 1. 9. 2019 v Hradci Králové.


» Archiv