Mensa NTC Learning II

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mensa NTC Learning je nový systémový metodický projekt pro učitele předškolních zařízení, případně pro zájemce o metodu NTC z řad rodičů či dalších pedagogických pracovníků. Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku.

Anotace kurzu

Kurz Mensa NTC Learning II, vytvořený na základě metody NTC Learning, je určen zejména pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení pro předškolní děti. Poznatky získané v tomto kurzu navazují na předcházející kurz Mensa NTC Learning I.

Účastníci kurzu Mensa NTC Learning II budou seznámeni s vazbou metody NTC na neurologické pojetí rozvoje lidského mozku a principy vytváření nových neuronových synapsí. V další části se účastníci seznámí s pravidly tvorby enigmatických úloh a s jejich využitím při práci s dětmi předškolního věku. Součástí kurzu bude interaktivní workshop, kde budou účastníci vedeni k samostatné tvorbě enigmatických úloh. V této části účastníci také získají poznatky, které směřují k podpoře vnímání dvojitých asociací, tj. k maximálnímu využití nově vytvářených neuronových synapsí. Praktická činnost této části je zaměřena na práci s abstraktními symboly a na aktivity využívající hudební motivy. Součástí kurzu bude seminář věnovaný cílenému rozvoji paměťových dovedností u dětí předškolního věku.

Kurz je rozšířením základního modulu metody Mensa NTC Learning I, budou představeny i publikace týkající se metody Mensa NTC Learning. 

Obsah kurzu (1 vyučovací hodina = 45 minut):

Mozek - anatomie a fyziologie mozku (1 vyučovací hodina)

Enigmatické hádanky a příběhy (1,5 vyučovací hodiny)

Enigmatické hádanky a příběhy – workshop (1,5 vyučovací hodiny)

Trénink paměti (2,5 vyučovací hodiny)

Vytváření dvojitých asociací a zapojení hudby (1,5 vyučovací hodiny)

Celkem: 8 vyučovacích hodin (cca 360 minut)

Absolvování tohoto modulu předpokládá úspěšné absolvování vstupního modulu Mensa NTC Learning I.

Termíny kurzu

Aktuální informace o vypisovaných kurzech jsou průběžně zveřejňovány v Kalendáři akcí (sekce Semináře, školení), kde se můžete zároveň přihlašovat.

POZOR! Plánujete-li se zúčastnit kteréhokoli z níže uvedených kurzů, je nutné vyplnit elektronickou přihlášku u konkrétního vypsaného kurzu (nejprve je potřeba zvolit konkrétní termín v sekci Semináře, školení). Bez vyplněné elektronické přihlášky v dostatečném předstihu před konáním kurzu nelze na kurz nikoho přijmout.

Související odkazy