Mensa NTC Learning II – rozšíření metody

Mensa NTC Learning je nový systémový metodický projekt pro učitele předškolních zařízení, případně pro zájemce o metodu NTC z řad rodičů či dalších pedagogických pracovníků. Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku.

Níže se dočtete informace o obsahu kurzu „Mensa NTC Learning II – rozšíření metody“. Hledáte-li informace o obsahu jiného kurzu, klikněte na jeden z béžových obdélníků.

Mensa NTC Learning I – úvod do metody Mensa NTC Learning III – závěrečný seminář

Anotace kurzu

Účastníci kurzu „Mensa NTC Learning II. – navazující trénink“ budou seznámeni s metodikou práce s metodou Mensa NTC Learning a získají nezbytné informace k používání této metody s dětmi v rámci realizace vlastního školního programu MŠ – v jeho navazující 2. fázi.

V návaznosti na informace obsažené v modulu Mensa NTC Learning I - úvod do metody budou účastníci kursu Mensa NTC Learning II seznámeni s vazbou metody NTC na neurologické pojetí rozvoje lidského mozku a principy vytváření nových neuronových synapsí. V další části se účastníci seznámí s pravidly tvorby enigmatických úloh a s jejich využitím při práci s dětmi předškolního věku. Součástí kurzu bude interaktivní workshop, kde budou účastníci vedeni k samostatné tvorbě enigmatických úloh.

Kurz je rozšířením základního modulu metody Mensa NTC Learning I., budou představeny i publikace týkající se metody Mensa NTC Learning. 

Obsah kurzu (1 vyučovací hodina = 45 minut):

Mozek - anatomie a fyziologie mozku (2 vyučovací hodiny)

Enigmatické hádanky a příběhy (2 vyučovací hodiny)

Enigmatické hádanky a příběhy – workshop (2 vyučovací hodiny)

Celkem: 6 vyučovacích hodin (cca 270 minut)

Absolvování tohoto modulu předpokládá úspěšné absolvování vstupního modulu Mensa NTC Learning I - úvod do metody.

Termíny kurzu

Aktuální informace o vypisovaných kurzech jsou průběžně zveřejňovány v Kalendáři akcí (sekce Semináře, školení), kde se můžete zároveň přihlašovat.

POZOR! Plánujete-li se zúčastnit kteréhokoli z níže uvedených kurzů, je nutné vyplnit elektronickou přihlášku u konkrétního vypsaného kurzu (nejprve je potřeba zvolit konkrétní termín v sekci Semináře, školení). Bez vyplněné elektronické přihlášky v dostatečném předstihu před konáním kurzu nelze na kurz nikoho přijmout.

Návaznost na kurz

Na kurz „Mensa NTC Learning II – rozšíření metody“ navazuje:

Související odkazy