Mensa NTC Learning I

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mensa NTC Learning je nový systémový metodický projekt pro učitele předškolních zařízení, případně pro zájemce o metodu NTC z řad rodičů či dalších pedagogických pracovníků. Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku.

Anotace kurzu

Trénink je založen na poznatcích nejnovějších neurologických výzkumů mozku a kombinuje různé techniky – motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti a analytického myšlení, využití hudby a další – tak, aby stimuloval zvyšování počtu neuronových spojení (synapsí) v mozku. Trénink přispívá k rozvoji pohybové koordinace a motorických schopností a pozitivně působí také v prevenci dyslexie a počínajících poruch učení. Trénink vede primárně ke zvyšování intelektových schopností všech dětí bez rozdílu, nezanedbatelnou úlohu hraje ale také při identifikaci a rozvoji schopností u dětí nadaných.

Na vývoji tréninku se podílel expertní tým lékařů, psychologů a pedagogů z několika zemí a v současnosti je využíván v řadě zemí -  mimo Českou republiku i na Slovensku, v Itálii, Srbsku, Maďarsku, Slovinsku, Bosně, Francii, Chorvatsku aj.

Účastníci kurzu Mensa NTC Learning I. budou seznámeni se základními principy metody a informováni o nových poznatcích v oblasti vývojové psychologie předškolního dítěte. Nedílnou součástí metody jsou i fyzická cvičení podporující správný rozvoj akomodace oční čočky a cvičení zaměřená na rovnováhu. Další cvičení jsou zaměřena na obratnost a svaly paže a ruky, čímž jsou vytvářeny vhodné předpoklady pro následný správný rozvoj grafomotorických schopností. V rámci praktického nácviku zvládnou základy práce s abstraktními symboly. Na závěr kurzu budou účastníci seznámeni s konkrétními možnostmi využití prvků a principů metody v rámci praktického workshopu.

Obsah kurzu (1 vyučovací hodina = 45 minut):

Úvodní přednáška – základní principy metody (2,5 vyučovací hodiny)

Práce s abstraktními symboly (1 vyučovací hodina)

Motorická cvičení (0,5 vyučovací hodiny)

Vývojová psychologie (1,5 vyučovací hodiny)

Praktický workshop (2,5 vyučovací hodiny)

Celkem: 8 vyučovacích hodin (cca 360 minut)

Termíny kurzu

Aktuální informace o vypisovaných kurzech jsou průběžně zveřejňovány v Kalendáři akcí (sekce Semináře, školení), kde se můžete zároveň přihlašovat.

POZOR! Plánujete-li se zúčastnit kteréhokoli z níže uvedených kurzů, je nutné vyplnit elektronickou přihlášku u konkrétního vypsaného kurzu (nejprve je potřeba zvolit konkrétní termín v sekci Semináře, školení). Bez vyplněné elektronické přihlášky v dostatečném předstihu před konáním kurzu nelze na kurz nikoho přijmout.

Návaznost na kurz

Na kurz „Mensa NTC Learning I“ navazuje kurz Mensa NTC Learning II.

Související odkazy