Zeptejte se nás

Chtěli byste se nás na něco zeptat a nevíte, na koho přesně se obrátit? Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Na Vaše dotazy odpovídají členové Mensy Česko (seřazeno abecedně podle příjmení):

Tomáš Blumenstein Magdalena Čavojská Petr Čavojský Hana Kalusová Petr Mazal Lucie Měchurová Zuzana Poláková Jarka Marčeková
Tomáš
Blumenstein
Magdalena
Čavojská
Petr
Čavojský
Hana
Kalusová
Petr
Mazal
Lucie
Měchurová
Zuzana
Poláková
Jarka
Marčeková

Předem Vás však upozorňujeme, že všichni výše uvedení lidé se Mense Česko věnují jako dobrovolníci ve svém volném čase. Může tedy trvat poměrně dlouho, než se dočkáte odpovědi na svou otázku. Než nám svůj dotaz pošlete, prosím podívejte se do již zodpověděných dotazů, které jsme pro přehlednost roztřídili podle témat i podle věku dítěte. Možná právě tam na svou otázku najdete odpověď.

Již zodpovězené dotazy - kategorie:

 

Na Vaše dotazy odpovídají členové Mensy ČR, kteří mají praktické zkušenosti s problematikou nadaných dětí. Jejich odpovědi však nemohou nahradit názor odborníka z pedagogicko-psychologické poradny.

Zeptejte se nás

E-mail
Váš dotaz
 
(o finálním zveřejnění dotazu rozhoduje redakce portálu)
O zodpovězení vašeho dotazu budete informováni e-mailem.


Zodpovězené dotazy

Hledat:

Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34


Dotaz č. 158 (13.6.2017)
Dobrý den.
Mám s největší pravděpodobností geniální děti. Manžel má IQ 180, já 150. Chovají se výrazně jinak než jejich vrstevníci. Dcera (8) a manžel mají Aspergerův syndrom, syn (4) má potíže ve školce. Pořád je zamyšlený a pečlivý a ostatní zdržuje, protože je pomalý se sebeobsluhou. Potřebovala bych poradit, kam se obrátit o pomoc a o radu, jak s nimi pracovat. Momentálně se mi jedná zejména o syna, protože to ve školce řeší učitelky. MŠ má báječnou asistentku pro autisty. Byla by ochotna se synovi věnovat podle Vašich doporučení. Poraďte mi prosím, jak mám nejlépe postupovat. Moc děkuji. Anna Borusíková


Odpověď:

Dobrý den,

poslat radu, která by vám pomohla syna správně rozvíjet by znamenalo spekulovat. Na bližší vymezení by bylo potřeba více informací, nejlépe však možnost sledovat jeho zpsůob práce, myšlení a komunikace s okolím. To vše jsou aspekty, které mají v jeho věku velký význam.

V tuto chvílí doporučuji zvážit účast na Setkání členů a příznivců Dětské Mensy, které se bude konat opět letos na podzim (můžete se na našem webu zaregistrovat jako rodič, aby se k Vám včas dostala informace o místu a termínu konání) nebo některé z akcí, které se mohou konat ve vašem okolí uvedené v sekci Akce na webu deti.mensa.cz. Všech těchto událostí se účastní i zástupci Dětské Mensy, kteří s rodinami nadaných dětí spolupracují a mají zkušenosti s odlišnostmi ve vzdělávání. Víkendového setkání se účastní i odborníci (pedagogové, psycholog), kteří vám mohou poradit s konkrétními činnostmi pro MŠ.

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 154 (24.5.2017)
Dobrý den, prosím o informaci,na jakou adresu či e-mail mám zaslat zprávu o činnosti našeho klubu nadaných dětí. Děkuji za odpověď a přeji příjemný den. L. N.

Odpověď:

Dobrý den,

prosím pošlete tuto zprávu na e-mail spoluprace@mensa.cz. Určitě není potřeba nic tisknout na papír ani posílat poštou, snažíme se šetřit životní prostředí 

Děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 151 (10.5.2017)
Dobrý den, chtěla bych se touto cestou zeptat na možnost spolupráce. Mám mimořádně nadaného syna na ZŠ Máj II v ČB a s výukou nejem moc spokojena. Neustále hledáme další možnosti vzdělávání. Předem moc děkuji za odpověď. S přáním hezkého dne, J. B.

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu moc nevyplývá, o jakou spolupráci byste měla zájem. Mensa jako taková určitě nemůže nijak ovlivňovat výuku, se kterou nejste spokojena - to bohužel vždy záleží na domluvě rodiče s vedením školy a konkrétním učitelem. Jsme schopni pomoci škole například se založením Klubu nadaných dětí, nicméně o aktivity pro nadané děti musí škola projevit zájem. Co se týče spolupráce ohledně konkrétního dítěte, tam Vám můžeme nabídnout účast na některém z našich Setkání členů a příznivců Dětské Mensy, které pořádáme dvakrát ročně a kde mají rodiče i děti možnost se navzájem potkat a načerpat inspirace od sebe navzájem i od odborníků, kteří se nadaným dětem věnují. Pokud máte zájem dostávat informace o zajímavých akcích pořádaných Mensou, přihlaste se na našem webu k odběru novinek.

Lucie Měchurová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 150 (8.5.2017)
Dobrý den, jak mohu poznat nebo jak „vyzkoušet“, že mé dítě je nadané a není to jen můj pocit? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

dovoluji si Vám poslat odkaz na náš web, kde jsou některé užitečné články o tom, jak poznat nadané dítě. Co se týče testování dětí, které provádí společnost Mensa ČR a které nadání dítěte může potvrdit, je možné, pokud dítě dosáhlo již pěti let věku, se přihlásit na některý z termínů testování, které pravidelně vypisujeme po celé republice. Můžete také s dítětem navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu, kde Vám mohou v této oblasti taktéž pomoci. 

Lucie Měchurová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 147 (14.4.2017)
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda by se syn (nar. v prosinci 2005) mohl stát členem Dětské Mensy. V dubnu 2015 byl syn na psychologickém vyšetření a absolvoval test ve Fakultní nemocnici v Motole - oddělení klinické psychologie. Jednalo se o test Raven - barevný s výsledkem 98. percentil, toto vyplývá ze zprávy. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem, L. M.


Odpověď:

Dobrý den,
máte pravdu v tom, že pro členství v Dětské Mense je potřeba úspěšně (tzn. s velmi nadprůměrným výsledkem) absolvovat IQ test, avšak musí to být ten „mensovní“. Test absolvovaný u klinického psychologa ve FN Motol bohužel nelze pro vstup do Dětské Mensy uznat. Podrobnější informace najdete na stránce Dětská Mensa v odstavci „Jak se stát členem Dětské Mensy“?

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 146 (13.4.2017)
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat na základě dotazů od rodičů nadaných dětí u nás v MŠ a ZŠ, pokud má dítě nadání potvrzené od PPP, je škola povinna zajistit žákovi individuální vzdělávací plán pro nadané dítě a kdo na to má případně dohlížet - třídní učitel? Předem děkuji za radu. L. K.


Odpověď:

Dobrý den,
pokud získáte zprávu z PPP nebo SPC, kde je uvedeno nadání nebo mimořádné nadání žáka nebo dítěte v MŠ, je pro školu závazné, co je ve zprávě vymezeno hned na 1. listě Doporučení. Resp. je-li zaškrtnuto, že IVP má být vypracováno.
Pokud je pole zatržené, IVP je povinné a zpracovává ho třídní učitel, v MŠ učitelka dítěte. Vše se uvede na povinný formulář (ke stažení na stránkách MŠMT). Celý proces je stejný jako u dětí s jinou vzdělávací potřebou - rodiče ve škole podepíší zprávu z PPP a hned si podají žádost o IVP - ředitel vydá Rozhodnutí ve správním řízení - třídní učitel zpravuje IVP (se všemi podpisy) - rodiče přijdou do školy, jsou seznámeni s IVP a podepíší Informovaný souhlas s jeho zavedením do vzdělávání (tento souhlas není souhlas, který podepisují na zprávě z PPP - zde vyjadřují ; souhlas se závěry z PPP a s tím, že souhlasí s doporučenými podpůrnými opatřením, druhý souhlas - na formuláři školy - je vyjádřením souhlasu s nastavením IVP, tedy, že souhlasí, že právě podle v něm uvedených bodů, bude škola právě jejich dítě vzdělávat).
Rozhodnutí o IVP vydáte na doporučenou dobu. Pokud se v ní láme školní rok, musí dát rodiče žádost na každý nový školní rok, ale rozhodnutí se již nevydává, pouze souhlas s pokračováním se vzděláváním podle IVP.
Na plnění IVP dohlíží třídní učitel nebo výchovný poradce - jak máte ve škole nastaveno. Seznámí všechny pedagogy, kteří žáka/dítě vzdělávají, ti rovněž IVP vzadu podepisují, a sleduje, zda se od něj neodchylují, např. známkováním, neplněním nastavených bodů, aj.
Co je uvedené v IVP a podpesané rodičem + informovaným souhlasem, to je závazné pro všechny. V případě stížnosti nese hlavní zodpovědnost za plnění IVP, jak jinak, ředitel školy.
Není-li okénko s IVP zaškrnuté, nevytváříte ho. Můžete však sami zvážit, zda žák/dítě potřebuje nějaké odlišnosti v přístupech nebo obsahu vzdělávání (jiné od odstatnách žáků) a zpracovat PLPP, ten vyhodnocujete vždy po 3 měsících. PLPP je v tomto případě dobrovolnou aktivitou školy, nikoliv povinnou.
Může se však stát, že IVP nebude zaškrnuto, ale z obsahu Doporučení vyplyne zpracování PLPP. Pak je pro vás závazné.
Je na škole, zda bude vyžadovat u PLPP informovaný souhlas s PLPP nebo necháte rodiče podepsat pouze formulář. Rovněž to, zda vydáte Rozhodnutí o vzdělávání podle PLPP - není totiž jednotný výklad. Z vyhlášky to přímo nevyplývá, nicméně podle školského zákona se má dělat u všech vyjádření, které se dotýkají vzdělávání dítěte.
Také máte pocit, že toto vše pomáhá jen papírnám a nikoliv žákům? 
Hodně odvahy
Mgr. Magdalena Čavojská
ředitelka školy

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 143 (6.4.2017)
Dobrý den,
doslechla jsem se o předvánoční akci o deskových hrách, leč pozdě. Jsem jen maminka 5 zvídavých dětí, a protože si krátíme zimní čas deskovými hrami, chtěla bych se zeptat jestli ještě něco podobného plánujete, aby nám to neuteklo. Nebylo by třeba možné uskutečnit takovou prezentaci deskových her ve škole? Děkuji a přeji pěkný den, K. B.


Odpověď:

Dobrý den,

prezentace deskových her většinou pořádáme v rámci škol v souvislosti například s testováním, založením Klubu nadaných dětí apod. Nevím, o jaké akci se přímo zmiňujete, je jich po republice na základě poptávky více, nicméně pokud má škola o spolupráci zájem, není problém se domluvit. Konkrétní akci Vám momentálně nenabídnu, nevím ani z jakého jste regionu, nicméně zkuste oslovit vedení školy, zda by byl zájem a poté nás znovu kontaktujte.

Lucie Měchurová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 140 (13.3.2017)
Dobrý den, moje dcera půjde do 1. třídy, nově je členkou Mensy a pocházíme z Prahy 9. Rádi bychom se účastnili nějakých akcí pro takto malé děti, ale na webu jsem nenašla žádnou aktivitu. Prosím poradíte mi, kde lépe hledat?
Zároveň bych se ráda poradila s odborníkem ohledně komunikace se školou. Ráda bych věděla, co mohu požadovat v klasické státní škole pro nadané dítě. Kromě IQ testu z Mensy má diagnostiku z Centra nadání.
Děkuji Vám, E. M.


Odpověď:

Dobrý den, jediná akce, kterou jako Mensa pořádáme pro takto malé děti je celostátní setkání rodin s nadanými dětmi, které se bude konat příští víkend. Tam je možno zároveň získat informace a zkušenosti od odborníků a rodičů jiných nadaných dětí. Uzávěrka sice již proběhla, nicméně pokud budete mít zájem, vyplňte přihlášku a ještě bychom to určitě zvládli zařídit. Co se týče požadavků na základní školu - bohužel diagnostika z Centra nadání ani výsledek našeho IQ testu není pro školu směrodatný. Pokud budete chtít jakýkoliv individuální přístup, budete se muset objednat do pedagogicko-psychologické poradny, která jako jediná má oprávnění vystavit potřebné doklady k tomu, aby mimořádně nadané dítě mělo možnost získat například individuální vzdělávací plán. Pak samozřejmě záleží také na konkrétní škole a konkrétním učiteli, bohužel ne všude se s nadanými dětmi pracuje tak, jak by bylo zapotřebí. Přeji Vám hodně trpělivosti a štěstí.

Lucie Měchurová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 139 (9.3.2017)
Vážená paní Šnajdrová,
chci Vás požádat o radu, jakou knihu byste nám poradila. Mojí dceři je 21 let a má problémy s anglickým jazykem a málo si věří. Dále má problémy s mluveným slovem a soustředěním. Děkuji. S pozdravem, D. V.


Odpověď:

Dobrý večer,

obávám se, že se obracíte na nesprávného člověka… toto je spíš otázka na psychologa, popř. možná klinického logopeda. Zcela jistě záleží na původu potíží Vaší dcery, který může být „zakopán“ někde hluboko v minulosti. Navíc je Vaše dcera dospělá a i když se jistě v dobré víře snažíte jí pomoci, rozhodnutí o četbě „pomocných“ knih, popř. návštěvě příslušného odborníku, bude nakonec záviset na ní. Pokud však Vaše dcera v dětství jevila (a pravděpodobně i nyní dosud jeví) známky nadprůměrného nadání ve srovnání se svými vrstevníky, doporučovala bych Vám začít knihou Život s vysokou inteligencí: Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti. Možná Vám odpoví na řadu otázek.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 138 (7.3.2017)
Dobrý den, nenašla jsem žádnou vaši aktivitu v Kyjově a okolí - můžete mi prosím sdělit, zda jednáte s někým na Kyjovsku, např. s některým s ředitelů škol a podobně? Ráda bych se do něčeho podobného zapojila - ale nejsem klasický pedagog, a už vůbec bych si nevěděla rady s malými dětmi (přednáším vysokoškolským studentům o patentech a ochranných známkách). Jenomže už mám vlastní dětičky, tak je třeba načase něco proaktivnějšího udělat...?
Děkuji, M. V.


Odpověď:

Dobrý den,
v drtivé většině případů je postup takový, že se někdo ze školy sám ozve, že by měl o nějaké „mensovní“ aktivity zájem. Ať už je to zřízení klubu nadaných dětí, nebo navázání spolupráce mezi školou a Mensou. Do dnešní doby se nám nikdo ze škol z Kyjova či nejbližšího okolí neozval – to však ještě neznamená, že se nadaným dětem nevěnují. Velkou aktivitu v tomto ohledu vyvíjí kyjovská ZŠ J. A. Komenského, což se dá poznat třeba i z velmi vysoké účasti jejích žáků na Logické olympiádě: v roce 2016 se z této školy zúčastnilo 131 dětí, tak vysokého počtu by jistě nedosáhli bez angažovanosti tamních učitelů. Navíc tato škola provozuje kroužek „Malých debrujárů“. Několik obecných informací o této aktivitě najdete na stránce Debrujáři. Záleží však jistě i na věku Vašich dětí. Možná zkuste kontaktovat někoho z této školy a zeptat se na to, co Vás zajímá. Jinak obecně Mensa pomáhá zakládat kluby nadaných dětí po celé ČR, ale na této konkrétní škole už asi zájem mít nebudou, protože už tam mají debrujáry :-) Máte-li mladší děti, asi by z mensovních aktivit připadala v úvahu spíše NTC metoda.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky


Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34